The public examination of M.Sc. (Admin) Jaakko Hallila’s doctoral dissertation ”Transaktiokustannukset ja laatu. Vertaileva tapaustutkimus yksityisistä ja julkisista perusterveydenhuoltopalveluista neljällä suomalaispaikkakunnalla will be held on Wednesday 11 December 2019 at 12 o’clock in auditorium Nissi (Tritonia). The field of dissertation is Social and Health Management The defence will be held in Finnish.

Professor Johanna Lammintakanen (University of Eastern Finland) will act as opponent and Professor Pirkko Vartiainen as a custos.

Public display (“nailing”) will be held on Wednesday 27 November 2019 at 11 o’clock (Tervahovi). After that the dissertation is available online: https://osuva.uwasa.fi/