Päivitetty 24.8.2021 | 15:08

Yhdessä oppiminen -seminaari - kohti monimuotoista digitaalista opetusta ja oppimista

Aika
Ke 24.8.2016 | 08:00 - 11:30

Yhdessä oppiminen -seminaari pidetään keskiviikkona 24.8.2016 klo 9:00 – 11:30 Nissi-auditoriossa.

Kahvit tarjolla klo 8.30. Tilaisuuteen ovat tervetulleita opettajat, opiskelijat ja henkilökunta.

Ohjelma

Rehtorin avaus

Digitalisaation vaikutus opettajan työhön -paneeli

Paneelikeskustelu

  • Esa Hyyryläinen
  • Minna-Maarit Jaskari
  • Janne Koljonen
  • Anita Nuopponen
  • Tony Nyström

Keskustelua suuntaavia teemoja

o Miten digitalisaatio tehostaa opettajan ja opiskelijan työtä – vai aiheuttaako se sitä lisää?
o Mikä on digitalisaation vaikutus yliopisto-opetuksen avoimuuteen?
o Miten yliopistossa toteutettavaa digitaalista opetusta voidaan seurata?
o Mitä opetus- ja oppimisympäristöihin kohdistuvia paineita digitalisoituva opetus aiheuttaa?
o Miten etä- ja lähiopetusta voidaan toteuttaa onnistuneesti?
o Miten vertaisarviointia ja itsearviointia voidaan hyödyntää opetuksessa?
o Minkälaista joustavuutta opetus edellyttää opettajalta?
o Minkälaisten oppimiskäsitysten varaan opetus rakentuu?

Opettajien digitaalisen opetusosaamisen kehittäminen – ansiokas historia ja tulevaisuuden näkymät

  • Suvi Isohella
  • Maria Byholm
  • Anu Ylitalo

Joustavat ja monimuotoiset oppimispolut – substanssia kieleen integroiva moduulipohjainen kurssitoteutus

  • Tony Nyström

Uusi Moodle ja opettajan Dashboard

  • Timo Salonen ja Ove Ritola

https://www.youtube.com/watch?v=EkVTBFncNuo

Seminaarin päätös

Dekaani Hannu Katajamäki juontaa Yhdessä oppiminen -seminaarin.

Ilmoittaudu tähän ajankohtaiseen seminaariin viimeistään maanantaina 22.8.:

https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/4334/lomake.html

Tervetuloa!