Päivitetty 24.8.2021 | 18:08

XV Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi

Aika
Pe 21.4.2017 | 09:00 - La 22.4.2017 | 16:30

Vaasan yliopistolla järjestetään XV Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen (KäTu2017) symposiumi 21.-22.4.2017. Teema vuonna 2017 on Moninaisuuden voima. Teemalla halutaan nostaa esiin kääntämisen ja tulkkauksen yhä monitahoisempana ja merkittävämpänä ilmiönä.

Vuosittaisten KäTu-symposiumien tarkoituksena on tarjota kääntäjille ja tulkeille sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoille ja kouluttajille foorumi, jolla he voivat keskustella alan ilmiöistä, käynnissä olevista tutkimushankkeista ja tieteenalan tilasta ja kehityksestä. Yksi symposiumin kohderyhmistä ovat jatkotutkinto-opiskelijat, joille symposiumi antaa tilaisuuden saada palautetta tutkimustyön eri vaiheissa.

KäTu-symposiumit ovat jo neljäntoista vuoden ajan koonneet yhteen – niin puhujiksi kuin kuulijoiksi – kääntäjiä ja tulkkeja sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita, opettajia, perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita sekä viittomakielen tulkkien kouluttajia, tulkkeja ja tulkkiopiskelijoita samoin kuin kääntämisestä ja tulkkauksesta muutoin kiinnostuneita. Symposiumin järjestää vuorollaan jokainen Suomessa kääntäjiä ja tulkkeja kouluttava yliopisto yhdessä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL:n) opettajien ja tutkijoiden jaoston kanssa.

Vuoden 2017 plenaariesitelmien pitäjät ovat audiovisuaalisen kääntämisen huippuasiantuntija, professori Jorge Díaz-Cintas (University College London) ja yliopistonlehtori, FT Kristiina Abdallah (Vaasan yliopisto), joka on keskittynyt tutkimuksessaan mm. laatukysymyksiin ja tuotantoverkostoihin käännösalalla. Díaz-Cintasin plenaariesitelmän otsikko on "Power Dynamics in Subtitling" ja Abdallahin "Kokonaisvaltainen laatu: mitä, miksi, miten?".

Lisätietoja tapahtumasta: https://katu-symposiumi.com/xv/