Tapio Alhon tuotantotalouden alaan kuuluva väitöstutkimus ”Persoonallinen ajattelu päättelyssä ja päätöksenteossa” tarkastetaan tiistaina 3.3.2020 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa (Tritonia).

Vastaväittäjinä tilaisuudessa toimivat professori Pekka Kess (Oulun yliopisto) sekä dosentti Henry Sivusuo (Maanpuolustuskorkeakoulu) ja kustoksena professori Josu Takala.

Väitöskirja asetetaan julkisesti esille eli naulataan perjantaina 21.2.2020 klo 13 yliopiston väitöskirjataululle Tervahoviin, jonka jälkeen väitöskirja on saatavilla sähköisessä muodossa Osuvassa: https://osuva.uwasa.fi/