HTM Pete Hokkasen julkisoikeuden alaan kuuluva väitöskirjatutkimus “Uskonnonvapaus monikulttuuristuvassa koulussa” tarkastetaan torstaina 16.10.2014 klo 12 auditorio Kurténissa (Tervahovi).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori  Pentti Arajärvi (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Eija Mäkinen.

Väitöskirja asetetaan julkisesti nähtäville eli naulataan yliopiston väitöskirjataululle maanantaina 6.10.2014 klo 12.00, jonka jälkeen väitöskirjaa on saatavilla yliopiston infopisteestä (Tervahovi).

 

Hokkanen.JPG