FM Nestori Siponkosken englannin kielen alaan kuuluva väitöskirjatutkimus “Translation Under Negotiation. The Textual Interplay of Translators and Editors in Contemporary Finnish Shakespeare Translation” tarkastetaan perjantaina 5.9.2014 klo 12 auditorio Kurténissa (Tervahovi).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Theo Hermans (University College London) ja kustoksena professori Sirkku Aaltonen.

Väitöskirja asetetaan julkisesti nähtäville eli naulataan yliopiston väitöskirjataululle tiistaina 26.8.2014 klo 12.00.