M.Sc. Dmytro Baidiukin matematiikan alaan kuuluva väitöskirjatutkimus ”Extension theory of operators in Krein and Pontryagin spaces and applications” tarkastetaan maanantaina 22.8.2016 klo 12 alkaen auditorio Kurtenissa (Tervahovi).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Jussi Behrndt (Technische Universität Graz) ja kustoksena professori Seppo Hassi.

Väitöskirja asetetettiin julkisesti nähtäville eli naulattiin yliopiston väitöskirjataululle perjantaina 12.8.2016 klo 12. Väitöskirjaa on saatavilla yliopiston infopisteestä (Tervahovi). Väitöskirjan pdf on ladattavissa yliopiston sivulta.

***

The public examination of M.Sc. Dmytro Baidiuk´s doctoral dissertation in the field of mathematics ”Extension theory of operators in Krein and Pontryagin spaces and applications” will be held on Monday, 22 August 2016  at 12 o’clock in Auditorium Kurten (Tervahovi).

Professor Jussi Behrndt (Technische Universität Graz) will act as an opponent and professor Seppo Hassi as a custos. The examination will be held in English.

Public display (“nailing”) was held on Friday 12 August at 12.00 o´clock. The dissertation is available at the information desk (Tervahovi). You can also download the pdf version.

dima_naulaus.jpg