KTM Mervi Toivasen taloustieteen alaan kuuluva väitöskirjatutkimus ”Essays on Credit Contagion and Shocks in Banking” tarkastetaan perjantaina 28.8.2015 klo 12 auditorio Kurténissa (Tervahovi).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Koen Schoors (Ghent University) ja kustoksena professori Hannu Piekkola.

Väitöskirja asetetaan julkisesti nähtäville eli naulataan yliopiston väitöskirjataululle 13.8., jonka jälkeen väitöskirjaa on saatavilla yliopiston infopisteestä (Tervahovi).