FM Johanna Särkijärven aluetieteen alaan kuuluva väitöskirjatutkimus “Pankkitoiminnan alueellinen kehityskaari Varsinais-Suomessa” tarkastetaan perjantaina 3.10.2014 klo 12 auditorio Kurténissa (Tervahovi).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Markku Löytönen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Seija Virkkala.

Väitöskirja asetetaan julkisesti nähtäville eli naulataan yliopiston väitöskirjataululle tiistaina 23.9.2014 klo 12.00.