TkL Jari Lahtisen energiatekniikan alaan kuuluva väitöskirjatutkimus Closed-loop Exhaust Gas Scrubber Onboard a Merchant Ship – Technical, Economical, Environmental and Operational Viewpoints tarkastetaan lauantaina  27.2.2016 klo 12 alkaen auditorio Kurtenissa (Tervahovi).

Vastaväittäjinä tilaisuudessa toimivat professori Kaj Riska (Norwegian University of Science and Technology) sekä TkT Jorma Kämäräinen (Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi).  Kustoksena tilaisuudessa toimii professori Seppo Niemi.

Väitöskirja asetetaan julkisesti nähtäville eli naulataan yliopiston väitöskirjataululle keskiviikkona 17.2.2016 klo 16.00, jonka jälkeen väitöskirjaa on saatavilla yliopiston infopisteestä (Tervahovi).

Jari Lahtinen naulaus 008.JPG