KTM Erwan Mouazanin markkinoinnin alaan kuuluva väitöstutkimus “Essays on circular business models: A transformative framework combining customer value creation, dynamic capabilities and value networks dimensions” tarkastetaan torstaina 19.12.2019 klo 12 salissa C203 Kurten (Vaasan yliopisto).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii KTT, dosentti Maria Antikainen (Teknologian tutkimuskeskus VTT) ja kustoksena professori Arto Rajala. Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Väitöskirja asetetaan julkisesti esille eli naulataan maanantaina 9.12.2019 klo 13.00 yliopiston väitöskirjataululle Tervahoviin, jonka jälkeen väitöskirja on saatavilla sähköisessä muodossa Osuvassa: https://osuva.uwasa.fi/