DI Hosein Daneshpourin tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirjatutkimus ”Towards sustainable project governance; a multisystem and multilevel analysis” tarkastetaan keskiviikkona 27.6.2018 klo 12 alkaen auditorio Kurtenissa (Tervahovi).

Vastaväittäjinä  tilaisuudessa toimivat PhD Gilbert Silvius (LOI University of Applied Sciences, Netherlands) ja professori (emer.) Tuomo Kässi (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja kustoksena professori Josu Takala.

Väitöskirja asetetaan julkisesti nähtäville eli naulataan yliopiston väitöskirjataululle keskiviikkona 13.6.2018 klo 12, jonka jälkeen väitöskirja on sähköisesti saatavilla Osuvassa: https://osuva.uwasa.fi/

nailing_hosein.jpg