HTM Antti Mäenpään aluetieteen alaan kuuluva väitöstutkimus ”The Challenges of Public Organisations in Coordinating Smart Specialisation and a Connectivity Model as One Solution” tarkastetaan torstaina 23.1.2020 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa (Tritonia).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Vesa Harmaakorpi (LUT yliopisto) ja kustoksena professori Seija Virkkala.

Väitöskirja asetetaan julkisesti esille eli naulataan maanantaina 13.1.2020 klo 12 yliopiston väitöskirjataululle Tervahoviin, jonka jälkeen väitöskirja on saatavilla sähköisessä muodossa Osuvassa: https://osuva.uwasa.fi/