KTM Agnieszka Kiernerin johtamisen alaan kuuluva väitöstutkimus “Expatriation of Dual – Career Couples” tarkastetaan maanantaina 16.3.2020 klo 15 salissa D219 (Vaasan yliopisto).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Svetlana Khapova (Vrije University Amsterdam) ja kustoksena professori Vesa Suutari. Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Väitöskirja on saatavilla sähköisessä muodossa 6.3.2020 Osuvassa:https://osuva.uwasa.fi