Päivitetty 24.8.2021 | 16:08

Tekniikan opetuksen kehittämisen työpaja

Aika
To 7.4.2016 | 09:45 - 13:00

Tervetuloa opetuksen kehittämisen työpajaan!

Mitä tekniikan alan vastavalmistuneiden palaute kertoo? Tuottaako yliopistokoulutus työelämässä tarvittavaa osaamista?

Aika: torstai 7.4.2016 klo 9.45-13.00
Paikka: Nissi-sali (K218), Tritonia-rakennus, Vaasan yliopisto, Yliopistonranta 7, Vaasa 

Tekniikan akateemiset TEK ja tekniikan yliopistot keräävät yhdessä systemaattisesti palautetta vastavalmistuneilta diplomi-insinööreiltä. Vertailukelpoinen palautetieto on tärkeä työkalu yliopistokoulutuksen kehittämisessä. Vuosittaisessa palautekyselyssä pureudutaan muun muassa opintojen sujuvuuteen, tutkinnon aikana karttuneeseen osaamiseen, työelämärelevanssiin, vastavalmistuneiden työllistymiseen sekä yleiseen tyytyväisyyteen suoritettuun tutkintoon.

Tule kuulemaan, millaista palautetta vuonna 2015 valmistuneet diplomi-insinöörit ja arkkitehdit ovat antaneet. Työpajan tavoitteena on myös tunnistaa koulutuksen keskeisiä kehittämiskohteita ja hyviä käytänteitä sekä verkottaa aiheesta kiinnostuneita. Tilaisuus on osa TEKin organisoimaa kampuskiertuetta ja se järjestetään yhteistyössä Vaasan yliopiston ja Vaasan Teknillisen Seuran kanssa. Tilaisuus on maksuton ja sinne ovat tervetulleita kaikki tekniikan yliopistokoulutuksen kehittämisestä kiinnostuneet.

Alustava ohjelma:

9.45 - 10.15 Kahvitarjoilu (Nissin ulkopuolella)
10.15 - 10.45 Tekniikan alan yhteinen palautejärjestelmä
10.45 - 11.15 Tuloksiin tutustuminen pienryhmissä
11.15 - 12.00 Tulosten yhteinen purku
12.00 - 13.00 Yhteinen lounas (Mathildan alakerta)

Lisätietoja tekniikan alan palautekyselystä: www.tek.fi/vastavalmistuneet, pirre.hyotynen@tek.fi

Tarjoiluja varten ilmoitathan osallistumisestasi (ml. mahd. erikoisruokavalio) viim. 1.4. mennessä osoitteeseen: tiina.lankelin@tek.fi

Tervetuloa!