Päivitetty 24.8.2021 | 18:08

Seminaari: Elinkeinoelämän kielelliset periaatteet ja käytännöt

Aika
Pe 24.5.2013 | 13:00 - 16:00

Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen Kielisuunnittelun ja -pedagogiikan kehittämiskeskus LingVaCity järjestää perjantaina 24.5. klo 13 alkaen iltapäiväseminaarin aiheena kielellinen toimintapolitiikka ja kielitaitotarpeet elinkeinoelämässä.

LingVaCity on analysoinut viestintäkäytäntöjä kaksikielisellä Pohjanmaalla toimivassa kansainvälisessä konsernissa, Wärtsilässä. Tutkimuksessa on haastateltu 20 eri ammateissa ja tehtävissä toimivaa työntekijää. Haastattelujen avulla valaistaan arkipäivän kielivalintoja suullisessa ja kirjallisessa kielenkäytössä sekä virallisissa että epävirallisissa tilanteissa.

Wärtsilän konsernikieleksi on valittu englanti. Mitä tämä tarkoittaa kotimaisten kielten näkökulmasta? Eroavatko suullisen ja kirjallisen viestinnän kielivalinnat toisistaan? Kuinka vahva paikallinen kielikulttuuri on? Riittääkö kaikille ”broken English”? Miltä tulevaisuus näyttää? Onko ammatillinen osaaminen yhteydessä kielitaitoihin? Uhkaako englanti paikallisia kieliä? Tarjoaako koulujen kieltenopetus riittävät valmiudet selviytyä tulevaisuuden haasteista ja jatkuvasta kansainvälistymisestä? Onko meillä valmiudet ottaa vastaan Pohjanmaalle saapuvat ulkomaalaiset? Tarvitaanko kielitaidon lisäksi kulttuurintuntemusta?

Näihin ja muihin kysymyksiin paneudutaan kaikille avoimessa seminaarissa Elinkeinoelämän kielelliset periaatteet ja käytännöt Academillilla (Rantakatu 2, Vaasa). Ilmoittautumiset viimeistään 16.5. mennessä.

Ohjelma (pdf)