Päivitetty 24.8.2021 | 17:08

Markkinointisuhteiden johtaminen kesäopintoina verkossa

Aika
Ma 27.5.2013 | 08:00 - 08:01

Avoimessa yliopistossa alkaa 27.5. verkko-opintoina suoritettava Markkinoinnin opintojakso:

ayMARK1002 Markkinointisuhteiden johtaminen, 7 op

 

Opintojen kuvaus

Sisältö: Luodaan peruskuva yrityksen toiminnasta suhdeverkostossa. Selvitetään erilaisten liikesuhteiden ominaispiirteet. Suhteiden johtamisen haasteita tarkastellaan erityisesti asiakkuuksien hallinnan, asiakassuhteiden arvonmäärityksen (esimerkiksi kannattavuus ja tyytyväisyys) ja palvelujen johtamisen kautta.

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettua opiskelija osaa 1) jäsentää yrityksen toimintaa suhdenäkökulmasta, 2) tunnistaa yrityksen keskeiset markkinointisuhteet ja niiden johtamisen haasteet ja käytettävissä olevat keinot.

Opetuksen aika ja paikka

Verkkotyöskentely viikoilla 22-33, opetus alkaa 27.5.

Lisätiedot opintojaksosta

 

Ilmoittautuminen

Tämän kurssin ilmoittautumisessa on pilottikäytössä uusi ilmoittautumisjärjestelmä ILPA. Tarvitset ILPAn käyttöä varten Vaasan yliopiston haka-tunnukset (WebOodin/Moodlen tunnukset) ja/tai verkkopankkitunnuksesi.

ILPA löytyy osoitteesta: https://uva.ilpa.oodi.fi/ilpa/?search=course&i=ayMARK1002 (Markkinointisuhteiden johtaminen valmiiksi haettuna).
Toivomme, että voit käyttää tähän hieman aikaasi ja antaa ilmoittautumisen sekä maksamisen jälkeen palautetta järjestelmän käytöstä palautelomakkeella: https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/2748/lomake.html.

Opintojaksolla on rajoitettu (R) opiskelijamäärä. Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.