Päivitetty 24.8.2021 | 18:08

Hallinnon Tutkimuksen Päivät

Aika
To 27.11.2014 | 09:00 - Pe 28.11.2014 | 14:00

HALLINTO, YHTEISKUNTA JA KOMPLEKSISUUS – Vuoropuhelua kaaoksen äärellä

Vaasan yliopisto, Wolffintie 34, Vaasa

Vuoden 2014 Hallinnon Tutkimuksen Päivillä korostuu jatkuvassa muutoksessa olevan ja monimuotoistuvan julkishallinnon tematiikka. Kompleksisuus lisääntyy niin yhteiskunnassa yleisesti, valtionhallinnossa, paikallishallinnossa ja organisaatiotasolla. Kompleksisuus ei viittaa ainoastaan toimijoiden määrän lisääntymiseen, vaan myös ongelmien ja haasteiden monimuotoistumiseen ja monimutkaistumiseen. Päivillä nostetaan kompleksisuuden merkitys eri hallinnon tasoilla tieteellisen keskustelun keskiöön. Kansainvälisesti erittäin arvostettu kompleksisuustieteilijä ja organisaatiotutkija professori Eve Mitleton-Kelly (London School of Economics) tulee johtamaan keskustelua kohti kansainvälistä alan huippututkimusta. Kansalliset puhujat, jotka sekä tutkimuksessaan että käytännön työssään ovat hyödyntäneet kompleksisuusajattelun periaatteita, tuovat käytännön esimerkkien kautta lisäarvoa puhtaan teoreettisille lähestymistavoille. Teemaa syvennetään seitsemässä eri työryhmässä. Odotettavissa on vilkasta ja elävää keskustelua ajankohtaisen sekä runsaasti mielipiteitä herättävän teeman ympärillä.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: http://hallinnontutkimus.fi/htpaivat/

 

Ohjelma

Torstai 27.11.

Luentosali Wolff (Tervahovi B 201)

Seminaaripäivän puheenjohtaja yliopistonlehtori Olli-Pekka Viinamäki

09.00-10.00     Ilmoittautuminen ja kahvi

10.00-10.30     Päivien avaus ja tervehdykset: Vaasan yliopiston rehtori Matti Jakobsson, Professori Vuokko Niiranen, Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n puheenjohtaja

10.30-11.45     An effective approach for policy makers to address complex challenges: Professor Eve Mitleton-Kelly, the London School of Economics and Political Science

11.45-12.45     Lounas (omakustanteinen)

12.45-13.30     Kompleksisuus sairaalan hallinnossa: Professori, ylilääkäri, Antti Jekunen, onkologian klinikka, Vaasan keskussairaala

13.30-14.45     Paneelikeskustelu, teemana: ”Kompleksisuusajattelun mahdollisuudet ja rajoitteet”

Paneelin vetäjä: Professori Pirkko Vartiainen, Vaasan yliopisto

Osallistujat:Yliopisto-opettaja Elias Pekkola, Tampereen yliopisto, Projektitutkija Juha Lindell, Vaasan yliopisto, Projektitutkija Jenni Jeskanen, Lapin yliopisto, Tohtorikoulutettava Niklas Lundström, Vaasan yliopisto, Projektitutkija Alisa Puustinen, Itä-Suomen yliopisto

14.45-15.00     Parhaan hallintotieteellisen pro gradu -tutkimuksen palkitseminen

15.00-15.30     Kahvi ja työryhmiin siirtyminen

15.30-17.00     Työryhmätyöskentely

1)      Hallinta, verkostot ja ohjaus päätöksenteossa: Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto, Professori Sirpa Virta, Tampereen yliopisto

2)      Kaaosta ja hallinnan haastetta organisaatioissa ja johtamisessa: Professori Antti Syväjärvi, Lapin yliopisto, Professori Pirkko Vartiainen, Vaasan yliopisto

3)      Hallinnon tutkimuksen metodologiat, menetelmät ja tekniikat: Professori Pertti Ahonen, Helsingin yliopisto, Professori Esa Hyyryläinen, Vaasan yliopisto

4)     Osallisuus ja käyttäjälähtöisyys: Tutkijatohtori Katja Valkama, Vaasan yliopisto, Yliopettaja, HTT Ulla Isosaari, Vaasan ammattikorkeakoulu

5)      Henkilöstö- ja työyhteisöjohtaminen: Professori Leena Paasivaara, Oulun yliopisto, Yliopistonlehtori Hanna Vakkala, Lapin yliopisto

6)      Sosiaali- ja terveyshallinto ja -johtaminen: Dosentti, yliopistonlehtori Seija Ollila, Vaasan yliopisto, Palvelualuejohtaja, HTT Hannele Laaksonen, Vaasan kaupunki

7)      Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, tutkimusrahoitusuudistus ja tutkimustiedon hyödyntäminen, Dosentti, yliopistonlehtori Turo Virtanen, Helsingin yliopisto, Dosentti, yliopistonlehtori Vuokko Kohtamäki, Tampereen yliopisto

19.00- Iltatilaisuus, Ravintola Il Banco

Perjantai 28.11.

Luentosali Nissi (Tiedekirjasto Tritonia)

Seminaaripäivän puheenjohtaja professori Sirpa Virta

9.00-10.30       Työryhmätyöskentely jatkuu

10.30-10.45      Tauko / kahvi omakustanteisesti

10.45-11.30      Pirulliset ongelmat valtionhallinnossa: Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, Valtioneuvoston kanslia

11.30-12.30      Lounas (omakustanteinen)

12.30-13.00      Kohti ketterää hyvinvointiekosysteemiä: Dosentti, yliopettaja Harri Jalonen, Turun ammattikorkeakoulu

13.00-13.30      Kun yhtäkkiä mikään ei ole tuttua – johtaja kompleksisessa tilanteessa: Komentaja Tom Hanén, Maanpuolustuskorkeakoulu/johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos

13.30                 Päätössanat: Professori Ari Salminen, Vaasan ylipisto

13.45                 Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n vuosikokous

Jatkokoulutustilaisuus jatko-opiskelijoille

Laadulliset menetelmät hallinnon tutkimuksessa: Tarkastelussa diskurssi- ja dokumenttianalyysit

Keskiviikko 26.11.2014, klo 13-18 (tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin)

Tervahovin oppimisympäristötilat

Vetäjinä: professori Esa Hyyryläinen, professori Esa Lehtinen