Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 18.-19.11. - lähetä abstraktisi

Aihealueet
Aika
-
Paikka

Suomi

Tervetuloa Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäiville 18.-19.11.2021

Työryhmien abstraktihaku on käynnissä. Työryhmät löytyvät sivulta https://events.tuni.fi/hktp2021/tyoryhmat-ja-abstraktit/  
Abstraktien lähettämisen deadline on 6.10. ja osoite on tämä https://www.lyyti.in/hktp2021_abstraktit

Vaasan yliopiston tutkijat ovat vetämässä kahta työryhmää:

Työryhmää numero 12: Hallinnon resilienssi ja viisas sääntely vetävät professori Harri Jalonen ja tutkimusjohtaja Petri Uusikylä Vaasan yliopiston Kompleksisuustutkimuksen ryhmästä sekä professori Anssi Keinänen Itä-Suomen yliopistosta, professori Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoulusta ja TKI-asiantuntija Harriet Lonka Laureasta.

Työryhmää numero 5 Oppimisen kehittäminen hallintotieteissä vetävät yliopisto-opettaja Laura Perttola ja yliopistonlehtori Kirsi Lehto Vaasan yliopiston Hallintotieteiden tutkimusryhmästä.

  •  Työryhmä kokoaa hallintotieteiden opettajia ja kouluttajia yhteen jakamaan kokemuksia, ideoimaan uutta ja kehittämään alan pedagogiikkaa