Rita Kvarkens egna satellit

piirrustuskilpailu
Finsk-svenskt gemensamt rymdprojekt anordnar #MyKvarkenSat teckningstävling för barn och unga.

Har du hört att de österbottniska landskapen och Västerbotten i Sverige får en egen satellit? Satelliten KvarkenSat, designad av KvarkenSpaceEco-projektet och som ska byggas nästa år, kommer att skjutas upp i en omloppsbana runt jorden för att samla in och överföra information om vår egen livsmiljö. Informationen kommer att vara tillgänglig för oss alla via internet.

För att hedra lanseringen av satelliten KvarkenSat anordnar projektet KvarkenSpaceEco och Vasa universitet i början av december en teckningstävling för barn och unga under 18 år i EU. Tävlingens ämne är tecknarens egen syn på hur Kvarkens egna satellit kommer att se ut.

– Syftet med projektet KvarkenSpaceEco är att öka vetskapen om möjligheterna att utnyttja data samlad från rymden. Med den här kampanjen strävar vi till att väcka barn och ungas, samt deras familjers och lärares intresse för frågor som rör rymden, säger den ansvariga föreståndaren för projektet, professor Heidi Kuusniemi från Vasa universitet och forskningsplattform Digital Economy.

Ritningarna åker ut i rymden

Satellitteckningarna från barn och unga ombeds skickas i digital form per e-post till adressen mykvarkensat@uwasa.fi senast 12.12.2021.  Teckningarna måste vara jpg-, png- eller pdf-filer och den maximala storleken på en enda teckning är sex (6) megabyte. Mer detaljerade instruktioner och tävlingsregler finns på projektets hemsida www.kvarkenspacecenter.org.

Det finns tre åldersgrupper i tävlingen: under 6 år, 6–12 år och 13–17 år. Ett LEGO-paket med rymdtema kommer att lottas ut bland varje åldersgrupp.

 – Antagligen bättre än priserna är att alla teckningar som deltar i tävlingen kommer att skjutas upp tillsammans med KvarkenSat satelliten på dess resa ut i rymden, säger Katriina Nousiainen, projektkoordinator vid Vasa universitet, som utformat tävlingen.

KvarkenSpaceEco, officiellt känt som New Space Digital Economy Innovation Center, som får medel från EU:s Interreg Botnia-Atlantica-program och Österbottens förbund och Västerbottens länsstyrelse, är ett finsk-svenskt samarbete i regionerna Södra Österbotten, Mellersta Österbotten samt Österbottens och Västerbottens län. Partners i projektet är Vasa universitet, Yrkeshögskolan Novia, Vasa yrkeshögskola/MUOVA, Hanken, Åbo Akademi, Aalto-universitet, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Svenska lantbruksuniversitet och Institutet för rymdfysik.

Mer information

Katriina Nousiainen, mykvarkensat@uwasa.fi, tel. 029 449 8358

www.kvarkenspacecenter.org

Mitä mieltä olit jutusta?

Eniten reaktioita tällä viikolla