Hur säkerställa framtidens kunnande och en kunnig arbetskraft? En serie seminarier i Seinäjoki, Karleby och Vasa sammanför en intressant grupp av talare

Yleisöä Vaasan yliopiston Levón-salissa
Seminarieserien Osaaminen ja osaava työvoima 2030 (Kunnande och en kunnig arbetskraft 2030) samlar talare och påverkare runt ett viktigt ämne. Bristen på kunnigt folk i de österbottniska landskapen bromsar redan nu verksamheten för flera företag och organisationer. Hurdant kunnande och kunnigt folk behöver vi i framtiden? Och på vilket sätt kunde Vasa universitet tillsammans med övriga högskolor och aktörer i regionerna vara ett stöd i det här?

Svar utlovas, eftersom det har blivit klart att en rad ministrar, påverkare från företagslivet, sakkunniga på internationalism, högskolefolk och studerande kommer att tala vid seminarierna som hålls för att fira Vaasan yliopistosäätiös och Vaasan yliopistoseuras jubileumsår.

Seminarieserien inleds i Seinäjoki den 5 oktober, fortsätter i Karleby den 28 oktober och avslutas med ett seminarium och en festsupé i Vasa den 2 december 2021. Strävan är att seminarierna ska ordnas som hybridevenemang enligt coronavirussituationen och myndigheternas anvisningar. Festsupén vid Vasa universitet sammanfattar behållningen av seminarierna och samtidigt högtidlighålls stiftelsens 60-åriga och föreningens 50-åriga existens.

Arrangörer för seminarierna är Vaasan yliopistosäätiö och Vaasan yliopistoseura i samarbete med städerna Seinäjoki, Karleby och Vasa samt lokala aktörer. Seminarierna är öppna för alla intresserade. Jubileumsårets seminarieserie erbjuder en bra möjlighet till samarbete och nätverkande mellan aktörerna.

-Vi hoppas att ledare och styrelsemedlemmar i företag och organisationer i de österbottniska landskapen, samhälleliga påverkare, universitetets alumner och alla andra vänner av universitetsutbildning och –forskning i landskapen och runt om i Finland deltar i seminarierna, säger styrelseordföranden för Vaasan yliopistosäätiö, stadsdirektör Tomas Häyry och styrelseordföranden för Vaasan yliopistoseura Juha Silander.

Seminarierna

Seminariet i Seinäjoki: 5 oktober 2021 kl. 12:30-16:00

Plats: Frami B, auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki
Anmäl dig: https://www.lyyti.fi/reg/osaaminen2030
Möjlighet att också delta i lunchen kl. 11:30–12:30

Seminarieprogram

 • Öppningsanförande: Kalle Lähdesmäki, ordförande för Vaasan yliopistosäätiös delegation
 • Vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen (distansförbindelse)
 • Kommissionär Jutta Urpilainen (distansförbindelse)
 • Statssekreterare Tuomo Puumala, UKM
 • Verkställande direktör Tommi Ranta, MDI
 • Prorektor Annukka Jokipii, Vasa universitet
 • Provost Jarmo Takala, Tammerfors universitet
 • d. statsminister Esko Aho
 • Panel: Pasi Kivisaari, Jaakko Hallila, Jarmo Takala, Merja Leino, studerande Emma Kivikangas. Panelen leds av Pertti Kinnunen från Södra Österbottens handelskammare.
 • Slutanförande

Seminariet i Karleby: 28 oktober 2021 kl. 14:00-16:00

Plats: Karleby stadshus Karlebysalen, Salutorget 5, Karleby

Anmäl dig: https://bit.ly/3sPPf6k

Seminarieprogram:

 • Välkomsthälsning: Karleby stadsdirektör, delegationsmedlem i Vaasan yliopistosäätiö Stina Mattila
 • Videohälsning: Kommissionär Jutta Urpilainen
 • Näringsminister Mika Lintilä: Behovet av arbetsrelaterad invandring på riksnivå och utmaningarna att få arbetskraft år 2030 (TBC)
 • Paula Erkkilä, Österbottens handelskammare: Arbetsmarknadens behov, internationaliseringens möjligheter och utmaningar på arbetsmarknaderna i Österbotten
 • Presentation av studievägar
 • Paneldiskussion med internationella studerande
 • Emine Ehrström, Österbottens NTM-central: Vägkost för att uppnå integration
 • Erfarenheter av internationalisering
 • Joel Williance, Very Finnish Problems (TBC)
  Arbetsgivarpanel
 • Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari (videohälsning): Hur stöds internationalisering
 • Avslutningsanförande och sammanfattning: Vasa universitets prorektor Minna Martikainen

Seminariet och festsupén i Vasa: 2 december 2021

Seminariet arrangeras kl. 14:00-16:00, festsupén från kl. 18:00

Plats: Vasa universitets huvudbyggnad, Levónsalen och efteråt festtillställningen i huvudbyggnadens restaurang Mathilda från kl. 18:00, Wolffskavägen 34, Vasa.
Anmäl dig till seminariet och/eller festsupén: https://bit.ly/3sPPf6k

Seminarieprogram:

 • Inledningsanförande: Ordföranden för Vaasan yliopistosäätiös styrelse Tomas Häyry och rektorn för Vasa universitet Jari Kuusisto
 • Vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen (distansförbindelse)
 • Koncerndirektör Håkan Agnevall, Wärtsilä
 • Paneldiskussion – studerande
 • Verkställande direktör Mervi Airaksinen, IBM Finland
 • Prorektor för internationella ärenden Martin Meyer, Vasa universitet
 • Paneldiskussion – studerande
 • Slutanförande: Ordföranden för Vaasan yliopistoseuras styrelse Juha Silander

Anmälan till seminarierna

Seminariet i Seinäjoki (5.10): https://www.lyyti.fi/reg/osaaminen2030
Karleby (28.10) och Vasa (2.12) seminarier och festsupé: https://bit.ly/3sPPf6k

Seminariernas uppdaterade program finns på Vasa universitets sida om evenemang samt på Vaasan yliopistosäätiös och Vaasan yliopistoseuras sidor.

Mera information om seminarierna

Vasa Stadsdirektör, Vaasan yliopistosäätiös styrelseordförande Tomas Häyry, tomas.hayry@vaasa.fi, tfn 040 540 5412
Karleby Stadsdirektör Stina Mattila, stina.mattila@kokkola.fi, tfn 040 806 82 00
Seinäjoki Stadsdirektör Jaakko Kiiskilä, jaakko.kiiskila@seinajoki.fi, tfn 050 340 3401

Allmänt
Vaasan yliopistosäätiös styreseordförande Tomas Häyry, tomas.hayry@vaasa.fi, tfn 040 540 5412
Vaasan yliopistoseuras ordförande Juha Silander, juha.silander@gmail.com, tfn 040 5639 709

Mera information om Vaasan yliopistosäätiö och Vaasan yliopistoseura

Vaasan yliopistosäätiö Säätiön www-sivut: https://sites.uwasa.fi/foundation/
Vaasan yliopistoseura Seuran www-sivut: https://sites.uwasa.fi/yliopistoseura/

Tietolaatikko

Anmälan till seminarierna

Seminariet i Seinäjoki (5.10): https://www.lyyti.fi/reg/osaaminen2030
Karleby (28.10) och Vasa (2.12) seminarier och festsupé: https://bit.ly/3sPPf6k

Mitä mieltä olit jutusta?

Eniten reaktioita tällä viikolla