Image
Bild från kampus

Vasa universitet

Ett universitet med fokus på hållbar näringsverksamhet

Vi är ett specialiserat, effektivt och internationellt konkurrenskraftigt vetenskapsuniversitet. Vi kombinerar starkt kunnande inom våra huvuddiscipliner med globala förändringstrender i våra mångvetenskapliga forskningsplattformer.

Vi kan erbjuda utbildning  inom handel, teknik, organisation och kommunikation. Vi antar de utmaningarna som dagens föränderliga värld serverar oss och förser våra studerande med färdigheter för att driva internationell näringsverksamhet och företagande.  Våra studerande är väldigt tillfreds med vår utbildning som ger dem utmärkta sysselsättningsmöjligheter.

Vasa universitet, campus och staden är en del av ett större innovationsekosystem  där alla delar tillsammans producerar framtidens arbetstagare.  

Dörrarna öppna till framtiden

Vasa universitet erbjuder högklassig mångdisciplinär utbildning. Vi utbildar framtidens internationella ledare och experter. Våra studerande får en mångsidig utbildning som motsvarar  de krav som ställs på dem av det moderna arbetslivet och samhället.

5 kandidatprogram
20 magistersprogram
6 internationella magistersprogram
3 doktorsprogram
Executive MBA program

Bekanta dig med våra utbildningsalternativ.
Information på finska
Information på engelska

Kvinnlig föreläsare

Unikt samarbetsnätverk

Vi samarbetar aktivt med omkringliggande samhälle, både regionalt, nationellt och internationellt. 

Internationellt samarbete är en del av vår vardag. Vi är i tät kontakt med de ledande forskningsuniversiteten, forskningsinstitutioner  samt vetenskaps- och innovationsaktörerna i Europa, Kina och Nordamerika. Det lokala och regionala samarbetet med organisationer, företag och utbildningsenheter stärker vårt utbud ännu mer.

Vårt universitet är en viktig regional aktör men regionen är också väldigt viktig för universitetet.

Intresserad av samarbete? Mera information på finska: Yhteistyö

Två lärare från universitetet

Investera i en bättre framtid

Genom att stöda Vasa universitets forskning och utbildning investerar du i framtiden. Läs mera om hur du kan donera till universitetet

Kontaktinformation

Kontaktinformation och personsök – hittar du här