Uppdaterad 13.9.2022 | 11:09

Grön innovation och utbildning - Greenovet projekt

Aika
tors 22.9.2022 | 13:00 - 15:30
Paikka

Sal Skaala F104, Fabriikki, Vasa Universitet
Wolffskavägen 34
65200 Vasa
Finland

I det internationella Greenovet-projektet har ett kompetenscenter för gröna innovationer (CoVE) etablerats. Vi inbjuder dig att höra hur utbildning kan främja den gröna omställningen i Vasaregionen.

I slutet av evenemanget finns det möjlighet att bekanta dig med Technobothnias verksamhet. Det årliga nätverksevenemanget MATCHing samlar företag och studenter. Evenemanget är gratis.

 Program

13.00 - 13.30

  • Inledande ord - Annukka Jokipii, vicerektor, Vasa universitet

  • Smart specialisering i Österbotten främjar innovation, hållbar tillväxt, utbildning och ny kompetens - Mats Brandt, regiondirektör, Österbottens Förbund

  • Den digitala och gröna övergången erbjuder nya möjligheter for företag och utbildningssamarbete - Mikael Hallbäck, direktör, Österbottens handelskammare

13.30 - 13.50

  • Greenovet-projektet och kunskapscentret stärker kompetenser inom grön innovation och utbildning - Greenovet projekt

  • Vilka ”gröna” kompetenser behöver Vasa-regionen i framtiden? Resultat av en regional undersökning - Greenovet projekt

  • Beredskapen för den gröna omställningen inom olika utbildningar i Vasa-regionen. Resultat av en självutvärdering - Greenovet projekt

13.50 - 14.00 Invigningstillfälle av kunskapcentret

14.00 - 14.30 Kaffe

14.30 - 15.30 Presentation av Technobothnia, MATCHing-evenemanget 

Registrering

Registreringslink, registrering senast 16.9.2022.

Välkommen!