Linguavaasa - Vasa högskolekonsortiums språksamarbete

Studerande från Åbo Akademi, Hanken, Vamk, Novia, Helsingfors universitet och Vasa universitet har möjlighet att delta i gemensamma språkkurser.

Gemensamma språkkurser 2021-2022

Hösten 2021

Spanska

KESP5001 Spanska 1 (3 sp)

 • Lärare: Robert Urrutia, undervisningsspråk: finska, svenska, engelska

Ryska

KVEN0010 Introduktionskurs i ryska (1 sp) (online)

 • Lärare: Varpu Pöntynen, undervisningsspråk: finska

KVEN5051 Ryska 1 (2 sp)

 • Undervisningsspråk: finska
 • Introduktionskurs i ryska och Ryska 1 ska tas i den ordningen, och bildar tillsammans en helhet på 3 sp. Anmäl dig ändå till kurserna separat. Introduktionskursen handlar om det kyrilliska alfabetet. Om du kan det från förr kan du anmäla dig direkt till Ryska 1.

Kinesiska

KKII5001 Kinesiska 1 (3 sp)

 • Undervisningsspråk: engelska

Finska

KSUO5051A Finnish as a Foreign Language 1a (2 sp)

 • Undervisningsspråk: engelska

 

Våren 2022

Spanska

KESP5052 Spanska 2 (2 sp)

 • Lärare: Robert Urrutia, undervisningsspråk: finska, svenska, engelska
 • Förkunskaper: Spanska 1 (3 sp) eller motsvarande

Ryska

KVEN5052 Ryska 2 (2 sp)

 • Undervisningsspråk: finska
 • Förkunskaper: Introduktionskurs i ryska (1 sp) + Ryska 1 (2 sp) eller motsvarande

KVEN5013 Survival Russian (3 sp)

 • Undervisningsspråk: engelska
 • Inga förkunskaper krävs

Kinesiska

KKII5052 Kinesiska 2 (2 sp)

 • Undervisningsspråk: engelska
 • Förkunskaper: Kinesiska 1 (3 sp) eller motsvarande

Svenska/finska

KRUO9237 Arbetslivstandem på svenska och finska (3 sp)

 • Lärare: Mirjam Särs och Johanna Dahlin, undervisningsspråk: svenska, finska

KRUO5051B Swedish as a Foreign Language 1b (3 sp)

 • Lärare: Mirjam Särs, undervisningsspråk: engelska
 • Förkunskaper: Swedish as a Foreign Language 1a (2 sp) eller motsvarande

 

Kursernas undervisningsform (online eller på campus) samt tidtabell klarnar senare.

Här finns kursbeskrivningarna (på finska/engelska).

 

Anmälning till kurserna

Studerar du på Vasa universitet? Anmäl dig som vanligt i WebOodi.

Studerar du på en annan högskola? Anmäl dig på blanketten som kommer att publiceras här. Varje högskola i Vasa har kvotplatser på kurserna.

Kontakta Mirjam Särs om du har frågor om kurserna eller anmälningen.

Vadå Linguavaasa?

Linguavaasa är Vasa högskolekonsortiums språksamarbete. Alla högskolor i Vasa är med: Hanken, Helsingfors universitet, Novia, Vasa universitet, Vamk och Åbo Akademi.

För studerande ordnar Linguavaasa gemensamma språkkurser och språkevenemang. För språklärare ordnas utbildningsdagar och nätverksmöjligheter.

Enheternas kontaktpersoner

Hanken: Marina Bergström

Helsingfors universitet: Johanna Dahlin

Novia: Åsa Fagerudd

Vamk: Sanna-Liisa Kiikkala

Åbo Akademi: Kristina Granstedt-Ketola

Vasa universitet: Nina Pilke, Mirjam Särs

Linguavaasas logo

Linguavaasas logo