Filmklipp om arbetslivet

Målsättningen med projektet är att skapa mångmediala, fackspecifika lärresurser på finlandssvenska för svenskundervisningen på högskolenivå, och ge de studerande relevanta exempel på kommunikationssituationer på finlandssvenska från olika områden inom arbetslivet.

Målsättningen på lång sikt är att filmklippen används på universitet och högskolor i hela landet, och bidrar till en mer arbetslivsorienterad, relevant och kommunikativ svenskundervisning. I synnerhet i tvåspråkiga områden, som t.ex. Vasa, är det viktigt att studerande förbereds väl för en tvåspråkig arbetsmiljö redan under studietiden.

På kort sikt bidrar projektet också till att stärka samarbetet och arbetsgemenskapen i svensklärarteamet på Vasa universitet, och till att skapa fler naturliga kontakter och ökad förståelse mellan universitetet och arbetslivet.

Vi spelar in tio korta filmklipp om olika delar av det ekonomiska området i arbetslivet, för att användas i svenskundervisningen på universitet och högskolor. Filmklippen kan användas både som textmaterial och som hörförståelser. De laddas upp på biblioteket för öppna lärresurser (aoe.fi), och är således tillgängliga för alla svensklärare i hela Finland.

Projektledare: Nina Pilke, Linginno
: Svenska kulturfonden, Arthur V Zilliacus och hans barns minnesfond

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
24 000€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
24 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
LingInno
Hanketta koordinoiva organisaatio