Image
Innovations

Innovationer

Internationellt konkurrenskraftiga innovationer

Innovationerna är kärnan i Vasa universitets verksamhet. Vi försöker uppnå ett ekosystem som skapar en inspirerande miljö för innovation och entreprenörskap.

Genom att tillhandahålla en omfattande portfölj av verktyg och tjänster gör vi det möjligt för vår personal, våra studenter och partners att bygga, skapa och forma framtidens produkter, tjänster och startup-företag.

Genom samarbetet sammanför vi det bästa av ekosystemet i Vasa med resten av världen. Det långsiktiga målet med vår innovationsverksamhet är att skapa den bästa versionen av ekosystemet i Vasa. Innovation formar en livlig miljö som attraherar förmågor från när och fjärran och genererar olika slags jobb- och tillväxtmöjligheter.