Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Kestävä vaikutus tulevaisuuteen

Ratkaisemme yhteiskunnan kohtaamia haasteita. Edistämme tutkimuksen vaikuttavuutta välittämällä tietoa koulutukseen, yhteistyökumppaneillemme ja koko yhteiskunnan käyttöön. Kehitämme vaikuttavuutta erityisesti ilmiölähtöisten ja monitieteisten tutkimusalustojemme kautta. Ne edistävät uudenlaisia innovaatioita ja kestävää kehitystä, yhdistävät eri tieteenaloja ja toimivat huipputasoisina uudistamisen välineinä.

Yksilötason yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit ja siihen liittyvä palkitsemisjärjestelmä ovat vakiintuneet osaksi toimintaamme. Yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyvät tehtävät kerätään kaikilta tutkimus- ja opetushenkilökuntaan kuuluvilta. Mittarit kattavat laajasti päätöksentekoon ja käytäntöön, talouteen ja liiketoimintaan sekä yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviä tehtäviä.

Avoimuus on keskeinen osa tieteellistä toimintaa. Vaasan yliopiston toimintatapa ja tavoitteet pohjautuvat Tieteellisten seurain valtuuskunnan valmistelemaan kansalliseen avoimen tieteen strategiaan. Yliopiston julkaisut, opinnäytteet ja tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallenteet löytyvät avoimesti käytettävissä olevasta julkaisuarkistosta Osuvasta. Julkaisu- ja datapolitiikka tukee tieteellisen tutkimustiedon levittämistä tiedeyhteisössä ja koko yhteiskunnassa. OKM:n syksyllä 2019 tehdyssä avoimen tieteen ja tutkimuksen selvityksessä Vaasan yliopisto nousi tavoitteiden mukaisesti tasolta 2 tasolle 4. Lue lisää avoimesta tieteestä yliopistollamme.

  Aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija

  Vaasan yliopisto osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun aktiivisesti, ja yliopiston asiantuntijat ovat poliittisen päätöksenteon, julkisen sektorin, yritysten sekä median käytettävissä. Yhteistyö on laaja-alaista ja tiivistä elinkeinoelämän, julkisen sektorin, muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

  Olemme rekrytoineet useita tenure track -tutkijoita tekemään tutkimusalustojen mukaan suuntautunutta tutkimusta. Uudet rekrytoinnit sekä kasvanut ulkopuolinen rahoitus ovat mahdollistaneet tutkimussisältöjen monipuolistamisen muun muassa energianvarastoinnin, avaruudentutkimuksen ja innovaatioidentutkimuksen aloilla.

  Mari K. Niemi

  Mari K. Niemi, Vaasan yliopiston InnoLab-tutkimusalustan johtaja.

  Tapahtumat ovat vaikuttavuutta

  Tapahtumat, tilaisuudet ja työpajat ovat myös keino rakentaa vaikuttavuutta. Vuonna 2019 järjestimme useita kansainvälisiä tiedekonferensseja, mm. 39. kansainvälinen VAKKI-symposiumi, 15. Vaasa Conference on International Business, Nordic Academy of Management -konferenssi sekä Valtakunnalliset maantieteen päivät. Yritysyhteistyössä toteutettujen tutkimushankkeiden puitteissa järjestetyt työpajat ja seminaaritilaisuudet ovat myös vakiintuneet vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden käytännöiksi. Tällaisia eri alojen asiantuntijoita ja toimijoita laajasti tavoittavia tapahtumia ovat esimerkiksi  EnergyWeek ja sen osana Vaasa Gas Exchange -päivä, Lohkoketju-teknologia -seminaari, IRIS-hankkeen konsortiotapaaminen ja Vaasan vero ei vapise -tapahtuma. Myös suurelle yleisölle avoimia tilaisuuksia ja tapahtumia järjestetään usein: vuonna 2019 järjestettiin esimerkiksi Vaasa Game Days (Pohjanmaan suurin pelialan tapahtuma) sekä Glitch Art -näyttely. 

  Vaasa Game Days

  Vaasa Game Days houkutteli paikalle myös tubevaikuttaja Roni Backin.

  Tutkittua tietoa kaikkien käyttöön

  Yliopiston tehtäviin kuuluu välittää aktiivisesti tutkimustietoa yhteiskunnan käyttöön. Yliopistomme julkaisut, koulutus, yleisöluennot, yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen ja tiedeviestinnän monet eri muodot tuovat tutkittua tietoa niin koteihin, kirjastoihin kuin yrityksiinkin. 

  Järjestämme muun muassa kaikille avointa Minä & tiede -luentosarjaa, tartumme ajankohtaisiin ilmiöihin asiantuntija- ja opiskelijablogeissa sekä avaamme kiinnostavia teemoja tutkija-podcastissamme

  Tutustu yliopistomme tutkijoihin, tiedetapahtumiin, blogeihin ja podcasteihin.

  Minä & tiede tapahtuma

  Minä ja tiede -luennoilla käsitellään aiheita kansantajuisesti.

  "Saa tehdä kaikkea hauskaa,
  kuten oikeaa työtä"

  Lasten ja nuorten kiinnostusta tieteeseen luodaan ja ylläpidetään muun muassa LUMA-keskus Pohjanmaan toiminnan kautta.

  Yliopisto on aloittanut myös kolmivuotisen yhteistyön Vaasan Yrityskylä Alakoulun kanssa. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen lisäksi yhteistyön tavoitteena on lisätä Vaasan yliopiston yleistä tunnettuutta sekä houkuttelevuutta työ- ja opiskelupaikkana.

  Vuosittain järjestettävä Lukiopäivä toi vuonna 2019 kampukselle melkein kaksi tuhatta lukiolaista.

  Yrityskylä

  Taloustieteen professorimme Panu Kalmi tapasi nuorempia kollegoitaan vierailullaan Yrityskylässä.