Image
Kampus

Kampuskehityshanke

Tavoitteet

Kampuskehityshankkeen tavoitteena on rakentaa yliopistokampuksestamme vireä ja vetovoimainen kohtaamispaikka kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään rakennusten ja tilojen uudistamiseen, mutta muutokseen liittyy aina myös toimintatapojen kehitys ja muutos. Pyrimme ottamaan huomioon tulevaisuuden opiskelun tarpeet sekä mahdollisuudet sekä luomaan innovatiivisia sekä viihtyisiä tiloja kaikille.

Palosaaren kampusalue on siirtynyt 30.4. Vaasan yliopiston ja Vaasan kaupungin omistukseen

Vaasan Merikampus Oy on Vaasan yliopiston ja Vaasan kaupungin yhteinen yhtiö, jonka tarkoituksena on hallinnoida ja kehittää yliopiston käytössä olevaa lähes 30 000 m²:n kiinteistöpinta-alaa, jota käyttää päivittäin 500 työntekijää ja 5000 opiskelijaa. Yliopisto omistaa Vaasan Merikampus Oy:stä kaksi kolmasosaa ja kaupunki yhden kolmasosan.

Koko kampusalueen kattavina yhteisinä kehittämiskohteina ovat mm. modernit oppimisympäristöt, tilatehokkuus ja tilojen käyttöasteen nostaminen.  Yhdenmukaisten kehittämistoimenpiteiden tehokas läpivienti nykyisessä hajanaisessa omistajatilanteessa olisi yliopistolle ja kaupungille hyvin haastavaa.

– Yliopiston strategiassa kampus ja sen kehittäminen yhdessä ympäröivän yhteisön kanssa on elintärkeässä roolissa. Haluamme tehdä tästä maailmanluokan kampusalueen, ja nyt suoralla omistajuudella mahdollistuu joustava ja tehokas tilakehittäminen henkilöstön ja opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Lisäksi yhteistyö kaupungin kanssa on hieno esimerkki aidosti lisäarvoa tuovasta yhteistyömallista. Vahvistamme yhdessä koulutuksen ja tutkimuksen merkitystä osana Vaasan kaupungin mielikuvaa, toteaa Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

– Vaasan kaupunki on pitkäjänteisesti panostanut kaupungin, yliopiston ja muiden korkeakouluyksikköjen sekä elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön. Kaupungin näkökulmasta kauppa on jatkumoa yhteistyön ja kampusalueen kehittämiselle. Kaupunki on jo investoinut merkittävästi muun muassa ammattikorkeakoulujen käytössä oleviin toimitiloihin. Haluamme luoda maan parhaan, verkostoituneen kampusalueen, toteaa Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry