Image
Fuel lab

Alustat

Tutkimusalustat

Yliopistossa on kolme avointa ja monitieteistä tutkimusalustaa: Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBIC, Digital Economy sekä Innovation and Entrepreneurship InnoLab. Niiden toiminta painottuu energiaan ja kestävään kehitykseen, digitaaliseen talouteen sekä innovaatioihin ja avoimen tieteen ilmentymiin.

Vaasan yliopisto vastaa suuriin globaaleihin haasteisiin tuottamalla merkityksellistä ja vaikuttavaa tutkimusta ilmastonmuutokseen, kaupunkiasumiseen, tulevaisuuden työhön, talousjärjestelmien tulevaisuuteen, kommunikointiin ja medialukutaitoon sekä yhteistyöhön liittyen. Haasteita ei voi kuitenkaan ratkoa yksin, joten kutsumme kaikki liittymään Pathways to success -kampanjaan luodaksemme kestävämmän tulevaisuuden ja paremman elämän meille ja tuleville sukupolville.

Image
Heidi Kuusniemi

Heidi Kuusniemi, Johtaja

Digital Economy

Digital Economy on ilmiölähtöinen ja monitieteinen avoin tutkimusympäristö, jossa tutkitaan eri tieteenalojen näkökulmista uusien teknologioiden mahdollistamia innovaatioita ja niiden vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin ja yhteiskuntaan. Tutkimusaiheisiin kuuluvat moninaiset datan ja tiedon näkökulmat – miten tietoa tuotetaan, kerätään, siirretään, tallennetaan, analysoidaan, johdetaan, hyödynnetään liiketoimintaan, suojataan ja turvataan. Tutkimuskohteita ovat muun muassa tekoäly, koneoppiminen, digitalisaation vaikutukset tapoihin työskennellä ja kommunikoida, sääntely digitalisaatiossa, digitaalimarkkinointi, data-analyysi, data- ja alustatalous sekä automaatio. Tutkimusaihepiirejä eri digitalouden näkökulmilta ovat muun muassa tekoäly ja data-analytiikka teollisuussovelluksissa ja liiketoiminnassa, resurssiniukka automaatio ja kestävä IoT, alustatalous, digitaalimarkkinointi ja -viestintä sekä digitaalisääntely.

 

Image
Suvi Karirinne

Suvi Karirinne, Johtaja

VEBIC - Vaasa Energy Business Innovation Centre

VEBIC on Vaasan yliopiston monitieteinen energian ja kestävän kehityksen tutkimus- ja innovaatioalusta. Se vastaa tehokkaan energialiiketoiminnan paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. VEBIC kokoaa yhteen huippututkijat, monipuolisen tutkimusinfrastruktuurin, liike-elämän ymmärryksen, kansainväliset verkostot ja julkishallinnon tuen. Tutkimusalusta yhdistää voimansa yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta sillä olisi mahdollisimman laaja yhteiskunnallinen ja yritysvaikuttavuus.

 

Image
Martin Meyer

Martin Meyer, Johtaja

Innovation and Entrepreneurship InnoLab

InnoLab on avoin tutkimusalusta Vaasan yliopistolla. Tavoitteenamme on edistää uusia tapoja tehdä tiedettä. Keskeisiä tutkimuskohteitamme ovat avoimet innovaatiot, käyttäjäinnovaatiot, yrittäjyys sekä julkisen sektorin innovaatiot ja uudistaminen. Teemme ilmiölähtöistä ja monitieteistä tutkimusta. Kannustamme soveltamaan kansalaistiedettä, avointa tiedettä ja design-ajattelua. Siksi toimintamme keskiössä ovat osallistaminen, luovuus, madaltuvat hierarkiat ja aktiiviset kansalaiset.