Vaasan yliopisto, henkilökunta tai opiskelijat tutkimuksen kohteena - hae tutkimuslupaa

Kaikkiin Vaasan yliopistoon (organisaationa, henkilökuntaan, opiskelijoihin)  kohdistuviin tieteellisiin tutkimuksiin tulee hakea tutkimuslupaa sähköisellä lomakkeella, johon liitetään vähintään tutkimussuunnitelma. Tutkimuslupaa hakevat myös yliopiston omat tutkijat, opettajat ja opiskelijat.

Yliopistoa koskevat tutkimusluvat voivat koskea esimerkiksi opetusta, opinnäytteitä, tutkimusta, henkilöstön haastattelua tai heille tehtäviä kyselyjä, jotka koskevat Vaasan yliopistoa organisaationa. Huomioithan, että Vaasan yliopisto voi antaa tutkimusluvan ainoastaan tutkimuksen tekemistä varten, päätös tutkimukseen osallistumisesta on kunkin henkilökohtainen asia.

Tutkimuslupa tulee pyytää ennen aineistonkeruun aloittamista. Jotkut tutkimusasetelma saattavat vaatia myös tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin. Se tulee olla tehtynä ennen lupapyyntöä ja sitä haetaan omasta organisaatiosta.

Mikäli tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, tutkimuslupapyynnön liitteeksi tulee myös tietosuojailmoitus ja mahdollisesti vaikutustenarviointi.

Tutkijan tulee sitoutua noudattamaan tietosuojalainsäädännön määräyksiä tietojen käsittelyssä ja suojaamisessa, ja tutkimuksessa mahdollisesti syntyvät yksittäisten henkilöiden tietoja koskevat rekisterit tulee hävittää tai arkistoida lain edellyttämällä tavalla.

Tutkimusluvat myöntää tutkimuksen vararehtori.

Lisätiedot

Kuva
Virpi Juppo

Virpi Juppo

Tutkimuspalveluiden päällikkö
Yliopistopalvelut, Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498111
Toimisto
Torni 5. krs
Avaa profiilisivu