Image
Kiina-Suomi TTI-keskus

Kiina-Suomi TTI-keskus

Kansainvälistä ajatushautomoa rakentamassa Kiina-Suomi tiede-, teknologia- ja innovaatiokeskus

Kiina-Suomi tiede-, teknologia- ja innovaatiokeskuksen tavoitteena on rakentaa kansainvälinen ajatushautomo, joka tekee tutkimusta sekä kouluttaa ja konsultoi päättäjiä ja yrityksiä Euroopassa ja Kiinassa.

Tutkimuksen aiheita ovat esimerkiksi innovaatio- ja yrittäjyyspolitiikka, tiede-, teknologia- ja innovaatiostrategia sekä älykkääseen ja kestävään energiajärjestelmään siirtyminen.

Vaasan yliopisto ja Kiinan tiedeakatemian CASISD-instituutti perustivat keskuksen vuonna 2017. Keskuksen johtaja Vaasassa on PhD Selina Liang.

Kuvassa CASISD:n johtaja Pan Jiaofeng sekä Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

Kiina-Suomi tiede-, teknologia- ja innovaatiokeskus perustettiin vuonna 2017.

Tutkimus ja kehitys

Päättyneet hankkeet:

Capacity-building for Sino-Finnish Research Centre for Science, Technology and Innovation

EAKR-rahoitusta saaneen hankkeen päämääränä on kehittää Vaasan yliopiston Suomi-Kiina TTI keskukselle toimintamalli, joka mahdollistaa sen rakentumisen maiden välistä TKI-yhteistyötä edistäväksi ajatushautomoksi (think tank) Pohjanmaan maakunnan alueelle.

Hankkeen tavoitteena  on tukea Pohjanmaan maakunnan alueella toimivien yritysten verkostoitumista ja TKI-yhteistyötä hankkeeseen valituilla maantieteellisillä yhteistyöalueilla toimivien kiinalaisten yritysten kanssa.

Tavoitteena on myös vauhdittaa Pohjanmaan maakunnan korkeakouluopetuksen kansainvälistymistä ja koulutusvientiä suunnittelemalla ja rakentamalla yhteyksiä Vaasan yliopiston (UVA) Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) ja Novia ammattikorkeakoulun (Novia UAS) sekä relevanteiksi partnereiksi tunnistettujen kiinalaisten yliopistojen välillä. 

 

Tavoitteena on tämän lisäksi tuottaa uutta tutkimustietoa kansainvälisesti suuntautuneesta kysyntä- ja käyttäjälähtöisestä alueellisesta innovaatiostrategiasta sekä kehittää Suomen ja Kiinan välistä tutkimusverkostoa tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan alueella.

Lue lisää hankkeesta: Capacity-building for Sino-Finnish Research Centre for Science, Technology and Innovation

Image
Regional Sino-Finnish Capacity Building

Uutiset ja tapahtumat

Ajankohtaisia uutisia Kiina-Suomi tiede-, teknologia- ja innovaatiokeskuksesta sekä keskuksen järjestämiä tapahtumia.

Kiina-Suomi TTI-keskuksen yhteystiedot

Kiina-Suomi TTI-keskuksen johtaja
Selina Liang
Puhelin
+358 29 449 8372
Sähköposti liting.liang@uwasa.fi

Image
Liting Liang