Julkisjohtaminen

Julkisjohtamisen oppiaineen tutkimuksen näkyvin osa on julkisen hallinnon ja johtamisen etiikan tutkimus. Sen puitteissa tarkastellaan muun muassa vastuullisuutta ja tilivelvollisuutta julkisessa toiminnassa, eturistiriitoja, piilokorruptiota, virkamiesten integriteettiä ja korruption vastaista taistelua.

Julkisjohtamisella on pitkä historia vertailevan hallintotieteen ja vertailun metodologisen tutkimuksen alalta. Kansainväliset vertailut auttavat ymmärtämään, mikä on erityistä oman maamme hallinnossa suhteessa muihin maihin. Olemme keskittyneet tutkimuksissamme erityisesti länsieurooppalaisten hallintojärjestelmien kehityspiirteisiin, erityisesti niiden hallinnon ja johtamisen reformeihin.

Rajoiltaan hämärtyvässä toimintaympäristössä julkisen ja yksityisen vertailuja tarvitaan osoittamaan julkisen toiminnan erityispiirteet suhteessa yksityiseen toimintaan yrityksissä ja kolmannella sektorilla. Tämä teema on ollut oppiaineessa esillä keskeisenä osana julkisen sektorin markkinaehtoisuutta avaavia tutkimuksia ja nyttemmin keskeisenä osana julkisen toiminnan hybridisoitumisen tutkimuksia.

Viime vuosina olemme etsineet uusia suuntia tutkimuksellemme. Esimerkki tästä on paradoksiteoriaa hyödyntävä julkisten organisaatioiden johtamisen tutkimus.