Aluetiede

Alueet toimivat globaalien ilmiöiden ja paikallisten ratkaisujen risteyskohdissa. Vaasan yliopiston aluetieteen tutkimustiimi tekee kansainvälistä akateemista tutkimusta kolmella paikkaperustaisuuteen ja aluekehittämiseen liittyvällä painopistealueella:

  • Innovaatioprosessit ja -politiikka
  • Kestävyysmurros ja älykäs erikoistuminen
  • Digitalisaatio ja teknologinen kehitys

Osana hallintotieteiden tutkimusryhmää tarkastelemme yhteiskunnallisia muutosprosesseja ja niiden johtamista aluetieteellisestä näkökulmasta. Tutkimuksemme nojaa seuraaviin periaatteisiin:

  • Alue on tutkimuksemme keskeinen linssi. Alueellisuutta voidaan tarkastella esimerkiksi erilaisin maantieteellisin käsittein, kuten tila, paikka, kaupunki, maaseutu, mobiliteetti, läheisyys ja etäisyys, sekä monipaikkaisuus.
  • Sovellamme tutkimuksessamme relationaalisia, yhteistyöhön ja verkostoihin perustuvia lähestymistapoja. Analysoimme yhteiskunnallisia ilmiöitä moniulotteisten tilasuhteiden kautta, keskittyen esimerkiksi vuorovaikutteiseen johtamiseen ja hallintaan sosiaalisissa, fyysisissä ja digitaalisissa, sekä yhä enenevässä näitä yhdistävissä hybrideissä toimintaympäristöissä.
  • Meitä motivoi yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Yhdistämme korkeatasoista akateemista tutkimusta ja opetusta aktiivisessa vuorovaikutuksessa tutkijoiden, opiskelijoiden ja yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa. Aluetieteilijöinä vahvuutemme yhteiskunnallisessa sidosryhmäyhteistyössä liittyy kokonaisvaltaiseen ja integroivaan osaamiseen: kapeiden erikoistumisalojen ja eriävien näkemysten maailmassa etsimme yhteyksiä ja rakennamme siltoja eri toimijoiden välillä paikkaperustaisen kehittämisen vahvistamiseksi.

Lähiö-inno-hanke

Ja hieno kuva

Image
Kuva
Ejike Okonkwo

Ejike Okonkwo

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Tuomas Honkaniemi

Tuomas Honkaniemi

Yliopisto-opettaja, aluetiede
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498608
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Kari Ilmonen

Kari Ilmonen

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Hilkka Vihinen

Hilkka Vihinen

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Ilkka Luoto

Ilkka Luoto

Yliopistonlehtori, aluetiede
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498383
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Peter Ehrström

Peter Ehrström

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Johanna Hautala

Johanna Hautala

Apulaisprofessori, aluekehitys ja innovaatiopolitiikka (tenure track)
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498369
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Johanna Kalliokoski

Johanna Kalliokoski

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498462
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Markko Aho

Markko Aho

Tohtoriopiskelija
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Sami Moisio

Sami Moisio

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu