Urapalveluiden opintotarjonta ja tapahtumat

Urapalveluiden opintojaksotarjonta 2021-2022

Oman osaamisen tunnistaminen (2 op), OPIS0200

 • Neljä ryhmää lukuvuoden aikana
 • Ryhmät eivät enää ole koulutusalakohtaisia, vaan sekaryhmiä
 • Toteutetaan kokonaan etäopetuksena syksyllä 2021
 • HUOM! Tämä on pakollinen osa JOHT2038 Osaamispääoma ja itsensä johtaminen uudistuvassa työelämässä -opintojaksoa (sisältyy moduuliin "Työelämävalmiudet uudistuvan, hajautuneen ja digitaalisen työn kontekstissa") ja kevään jälkimmäinen toteutus on tarkoitettu vain moduulin suorittajille.

Työmarkkinatietous (1 op)

 • OPIS0005 tekniikka, toteutetaan keväällä 2022
 • OPIS0031 hallintotieteet, toteutetaan syksyllä 2021
 • OPIS0081 viestintätieteet (huhti-toukokuu 2022)
 • OPIS0088 kauppatieteet (ei järjestetä lukuvuonna 2021-2022)

Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot (2 op)

 • OPIS0150, vain kauppatieteeen opiskelijolle
 • Toteuttajana Ekonomit
 • toteutetaan sekä syksyllä 2021 että keväällä 2022

Portfolio (1 op) 

 • OPIS0160 kaikki alat 
 • toteutetaan keväällä 2022
 • suositellaan viestintätieteiden opiskelijoille

Opiskelutaidot (2 op) 

 • OPIS0190 kaikki alat
 • suositellaan etenkin fukseille
 • non-stop verkkokurssi lokakuusta heinäkuuhun

Oman osaamisen markkinointi ja työnhaku (2 op)

 • OPIS0140 kaikki alat (1.12.2021-16.1.2022)
 • verkkokurssi

Itsensä työllistäminen (1 op)

 • OPIS0170 kaikki alat (toteutetaan keväällä 2022)

Työelämätaidot-case 

 • OPIS0180 kauppatiede (toteutetaan syksyllä 2022)

Tarkemmat opintojaksokuvaukset löydät Opinto-opas Lotasta kohdasta: Moduulit, sivuainetarjonta ja muut opinnot -> Muut opinnot -> Akateemiset työelämätaidot.

Ilmoittautumaan pääset Weboodin kautta viimeistään lähempänä opintojakson alkamisajankohtaa tai jos opintojakson toteuttaja on ulkopuolinen, on ilmoittautumiseen erillinen linkki Lukkarikoneessa.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?