Tapaturmat ja vahingot

Vaasan yliopistolla on vakuutusyhtiö If:ssä yliopiston perustutkinto-opiskelijoita koskeva lakisääteinen tapaturmavakuutus, jonka vakuutusturva perustuu opiskelutapaturman korvaamisesta annettuun lakiin (Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta 460/2015). Lain nojalla korvataan tapaturma, joka on sattunut opiskeluun liittyvässä käytännön harjoittelutyössä sekä siihen välittömästi liittyvillä matkoilla.

Opiskellessa sattuneet tapaturmat ja vahingot

Vakuutusturvan piiriin kuuluu käytännön opetus oppilaitoksessa (esim. laboratoriotyöt tai vastaavat) sekä palkaton käytännön työharjoittelu oppilaitoksen ulkopuolisella työpaikalla.

Turvan ulkopuolelle jäävät muut opiskeluun liittyvät olosuhteet kuin käytännön työ. Opiskelijat eivät siis ole Vaasan yliopiston puolesta vakuutettuja esim. luennoilla tai muuten yliopiston tiloissa sattuneissa tapaturmissa. Mikäli työharjoittelusta maksetaan palkkaa, opiskelija kuuluu palkanmaksajan tapaturmavakuutuksen piiriin.

Opiskelijoita koskeva tapaturmavakuutus on voimassa ulkomailla suoritettavan opiskelun tai harjoittelun aikana, mikäli ulkomainen opiskelu tai harjoittelu kuuluu opiskelijan opetussuunnitelmaan suomalaisessa oppilaitoksessa. Yliopisto suosittelee, että otat ulkomaille matkustaessasi matkavakuutuksen, joka täydentää vakuutusturvaa myös matkasairauksien, matkan keskeytymisen ja peruutusten varalta.

Sekä kotimaassa että ulkomailla suoritettavasta harjoittelusta tulee sopia yliopiston kanssa aina etukäteen kirjallisesti. Asiasta sovitaan harjoittelusta vastaavan opettajan kanssa.

Mikäli työharjoittelusta maksetaan palkkaa, opiskelija kuuluu palkanmaksajan tapaturmavakuutuksen piiriin.

Jännitteen mittausta laboratoriossa

Miten toimia tapaturman sattuessa?

 1. Ilmoita tapaturmasta heti asiantuntija Sunna Vainiomaalle.
 2. Hoitoon voit hakeutua esim. YTHS:lle, terveysasemalle tai yksityiselle lääkäriasemalle.
  • Huomaathan, että vakuutusyhtiö voi tehdä kielteisen päätöksen tapaturmastasi ja silloin hoitokustannukset voivat tulla jälkikäteen itsellesi maksettavaksi. Vakuutusyhtiöltä voidaan pyytää tarvittaessa maksusitoumus kalliimpia tutkimuksia varten.
 3. Saat tarvittaessa YTHS:n tai muun hoitopaikan tarvitseman vakuutustodistuksen Sunna Vainiomaalta. Vakuutustodistus tulee olla mukana lääkärikäynnillä tai se on toimitettava viimeistään viikon kuluessa hoitopaikkaan.
 4. Tee tapaturmailmoitus täyttämällä sisäinen tapaturmailmoituslomake (If:n vahinkoilmoitus).
  • Lomakkeeseen on merkitty työnantajaksi Vaasan yliopisto, joka on vakuutuksenottaja.
  • Täytä lomakkeeseen pakollisten kenttien (merkitty *) lisäksi ainakin puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi sekä sairaalan, YTHS:n tai muun hoitopaikan nimi ja osoite. Lisää kohtaan Miten tapaturma sattui myös suoritettava tutkinto ja pääaine, opintojen alkamisaika ja arvioitu valmistumisaika sekä sen kurssin nimi ja koodi, jolla tapaturma sattui.
  • Opiskelijoiden vakuutusnumero on SP0001047437. Numero on valittavissa tapaturmailmoituksen alasvetovalikosta.
 5. Tapaturmaan liittyviä dokumentteja ei tarvitse liittää tapaturmailmoitukseen. Mahdollinen lääkärintodistus ja tapaturmaan liittyvät kuittikopiot toimitetaan asiantuntija Sunna Vainiomaalle, joka toimittaa ne vakuutusyhtiölle.

Hyvä tietää

 • If toimittaa korvauspäätöksen henkilölle postitse.
 • Jos korvauspäätös on kielteinen, henkilö itse tekee halutessaan oikaisuvaatimuksen If:lle.

Lisätietoja tapaturmavakuutuksesta

 

  Sunna Vainiomaa
  Asiantuntija, urapalvelut

  Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut

  • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  • 029 449 8173
  • Fabriikki F417

  Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?