Palautteen antaminen

Vaasan yliopisto kerää palautetta opiskelun ja opetuksen sekä niitä koskevien palveluiden kehittämiseksi ja laadun arvioimiseksi. Yliopiston keskeiset opiskelua ja opetusta koskevat palautteet ovat kurssi-, kandi-, maisteri- ja alumnipalaute.

Palautejärjestelmien tavoitteena on motivoida opiskelijoita vaikuttamaan sekä osallistumaan opetuksen, koulutuksen ja oppimisen sekä niihin liittyvien palveluiden kehittämiseen. Palautejärjestelmät sisältävät eri lähteistä saatavan koulutukseen, opetukseen ja oppimiseen liittyvän palautteen.

Myös ylioppilaskunta ja ainejärjestöt keräävät palautetta ja ovat mukana kehittämässä yliopiston palautekulttuuria.

Katso myös

Kandipalaute

Yliopistojen opiskelijapalautekysely Kandipalaute on valtakunnallinen kysely, jolla selvitetään kandidaatin tutkinnon suorittavien tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Yliopisto käyttää kyselyn tuloksia koulutuksen kehittämiseen ja laadun arviointiin. Kandipalaute-kysely on osa yliopistojen rahoitusmallia.

Kandipalaute-kyselyyn vastaavat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvat opinnot. Kysely on osa kandidaatiksi valmistumisen prosessia. Osallistut kyselyyn todistuspyynnön jättämisen yhteydessä.

Vastaajien kokemukset ja palaute ovat tärkeitä opetuksen ja ohjauksen kehittämistyössä sekä yliopiston tuloksellisuuden arvioinnissa.

Kari Rossi
Asiantuntija, laadunvarmistus

Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut

  • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  • 029 449 8124
  • Fabriikki F258

Työelämäpalaute

Työelämäpalautteella saadaan tietoa yliopisto-opetuksen työelämärelevanssista, valmistuneiden ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta sekä tutkinnon suorittaneiden tyytyväisyydestä koulutuksen tuomaan osaamiseen työmarkkinoiden tarpeiden näkökulmasta. Työelämäseurantojen tuloksia voidaan hyödyntää mm. uraohjauksessa sekä opetuksen suunnittelussa.

Urapalveluissa kerätään palautetta valmistuneiden sijoittumisesta työelämään sekä vuosi että viisi vuotta valmistumisen jälkeen.

Uraseurannalla kerätään tietoa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanteesta, kun valmistumisesta on kulunut viisi vuotta. Uraseuranta toteutetaan jatkossa joka vuosi. Myös tohtorin tutkinnon suorittaneille tehdään uraseuranta kahden vuoden välein.

Lisäksi ammattiliitot keräävät palautetta vastavalmistuneilta.

Lisätietoja työelämäpalautteesta

Sunna Vainiomaa
Asiantuntija, urapalvelut

Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut

  • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  • 029 449 8173
  • Fabriikki F417

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?