Opintojen ohjaus

Opintojen ohjaus Vaasan yliopistossa

Opintojen suunnittelun ja sujuvan etenemisen tueksi on tarjolla monenlaista tukea. 

Jokaisella opiskelijalla on koulutusohjelmansa mukaan nimettynä omaohjaaja, joka auttaa opiskeluun liittyvissä asioissa, esim.opintojen suunnittelu ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), muualla suoritetut/suoritettavat opinnot ml. AHOT-prosessi, vaihtoon lähtiessä Learning Agreement, valmistuminen ja uraneuvonta.

Ohjaus toteutetaan yhteistyössä koulutusohjelmien vastuuhenkilöiden kanssa. Oman oppiaineen sisällöllisistä kysymyksistä ja muista suunnitelmista voi keskustella myös oppiaineen/koulutusohjelman opettajien tai HOPS-vastaavan kanssa. Yksittäisiin opintojaksoihin liittyvää ohjausta antavat opinnoista vastaavat opettajat tai muut vastuuhenkilöt.

Koulutusalakohtaisen ohjauksen lisäksi kaikille opiskelijoille yhteiset opintojen ohjauspalvelut koostuvat mm. kielikeskuksen palveluista, urapalveluista sekä vaihto-opiskeluun ja opiskelijan hyvinvointiin liittyvistä palveluista. 

Ohjausajan varaaminen Moodlen kautta

Ohjausajat varataan pääsääntöisesti Moodlen kautta. Moodlessa voit varata vastaanottoajan Opiskelijan työpöydän (Dashboard) näkymässä oikean alareunan Vastaanotto-osion kautta. Valitse sieltä "Varaa vastaanottoaika" > "Varaa uusi tapaaminen" > hae ohjaajan nimellä ja valitse sopiva aika.

Moodle kautta voit varata ohjausajan omaohjaajille, urapalveluihin, opintopsykologille sekä opettajille.

Etäohjaukseen osallistuminen

Kun osallistut etäohjaukseen, varmista, että sinulla on käytössä häiriötön tila, mielellään erilliset kuulokkeet ja mikrofoni sekä web-kamera.

Mikäli yhteyksien/laitteiden kanssa on ongelmia, ohjaus voidaan hoitaa tarvittaessa puhelimitse. 

Etäohjauksen sujuvoittamiseksi, toimita kaikki tarpeelliset liitteet ohjaajalle etukäteen esim. HOPS.

Sähköpostin käyttö opintojen ohjauksessa

Opiskeluun ja muuhun yliopistoyhteisön osana toimimiseen tulee käyttää yliopiston sähköpostia.

Kun lähetät opettajalle tai ohjaus henkilökunnalle sähköpostia, otsikoi viestisi selvästi. Kerro riittävän tarkasti kuka olet ja mitä asiasi koskee. Kerro myös yksikkösi/koulutusohjelmasi/opintosuuntasi ja opiskelijanumerosi sekä täsmennä, mihin ja milloin käytyyn opintojaksoon tai liittyviä asioita kysyt.

Selvitä ennen yhteydenottoa, onko vastaus löydettävissä helposti esimerkiksi opinto-oppaasta tai yliopiston verkkosivuilta.

Ohjauksen materiaalit ja ohjeet

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?