Viestintätieteiden kandidaattiohjelma

Tulevaisuuden viestintäosaajaksi

Kolmevuotisen kandidaattiohjelman ydin on laaja-alaisen viestintänäkemyksen välittäminen opiskelijoille. Viestinnän opinnoissa otetaan huomioon viestien sisällön ja muodon lisäksi myös viestintätilanne sekä teknologia, jonka varaan ihmisten välinen vuorovaikutus usein rakentuu.

Ohjelmassa yhdistetään erikoisala- ja organisaatioviestinnän, mediatutkimuksen ja pelitutkimuksen sisältöjä monitieteisesti uutta arvoa luovalla tavalla. Teoreettinen osaaminen yhdistyy luontevasti viestintä- ja mediataitojen oppimiseen. Digitaalisuus on olennainen osa oppimista: se on sekä väline että analyyttisen tarkastelun kohde.

Koulutusohjelman perustaa täydennetään liiketoimintaosaamisen ja kansainvälisiä valmiuksia kehittävien opintojen avulla.

Syksyllä 2017 alkava uusi viestintätieteiden kandidaattiohjelma on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut viestinnän ja median nykyilmiöistä (esim. sosiaalisesta mediasta) ja haluat ymmärtää viestinnän ja median toimintaa ja muutosta digitalisoituvassa maailmassa.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi

 • hallitset viestinnän tutkimuksen peruskäsitteet ja -teoriat
 • osaat analysoida kielenkäytön, viestinnän ja median ilmiöitä sekä teoreettisesti että käytäntölähtöisesti
 • osaat hyödyntää digitaalisia mediavälineitä ja viestiä erilaisten kanavien edellyttämällä tavalla
 • kykenet toimimaan työelämässä oman alasi perustehtävissä ja soveltamaan alan tietämystä käytäntöön
 • osaat viestiä sujuvasti suomen kielellä ja otat huomioon erilaiset yleisöt ja yhteisöt ja niiden eriytyneet viestintäkäytänteet
 • kykenet toimimaan ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa ja tekemään yhteistyötä
 • omaat valmiudet syventää osaamistasi maisterivaiheessa valitsemassasi ohjelmassa.

Opintojen tavoitteena on kouluttaa sinusta tulevaisuuden viestintäosaaja, joka hallitsee viestinnän keinot ja on avoin kaikille uusille suuntauksille.

Opintojen rakenne

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (op). Tutkinto suoritetaan viestintätieteiden kandidaattiohjelmassa opintosuuntana viestintätieteet.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto:

 • Viestintätieteiden perusopinnot 25 op
 • Viestintätieteiden aineopinnot 45 op
 • Moduulit 2 x 15 op (tai sivuaine 25 op)
 • Yleisopinnot 21 op
 • Viestintä- ja kieliopinnot 20 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 39 op

Kandidaattiohjelmaan sisältyy sekä kansainvälistymisopintoja (10 op) että liiketoimintaosaamisen opintoja (5 op), jotka sisältyvät ohjelman opintosuunnan opintoihin, viestintä- ja kieliopintoihin sekä yleisopintoihin.

Viestintä moniulotteisena ilmiönä

Vaasan yliopiston viestintätieteet edustaa uudenlaista monialaista ja -tieteistä  viestinnän tapojen, tekniikan ja dynamiikan osaamista sekä kehittämistä. Viestintätieteiden painopisteet ovat digitaalisessa mediassa, organisaatioiden viestinnässä ja teknisessä viestinnässä.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen sinulla on oikeus suorittaa filosofian maisterin tutkinto joko teknisen viestinnän maisteriohjelmassa (opintosuunta viestintätieteet) tai viestinnän monialaisessa maisteriohjelmassa (opintosuunnat organisaatioiden viestintä ja digitaalinen media). Maisteriohjelman valitset kandidaattiopintojen kolmantena vuotena esim. hops2-keskustelussa. Tutustu ohjelmiin täällä

Henkilökohtainen opintosuunnitelma 1

Johdatus viestintätieteiden opiskeluun ja HOPS 1 (VIEK0001, 3 op) on opintojakso, joka suoritetaan ensimmäisenä syksynä.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2

HOPS2-keskustelu käydään kolmantena lukuvuonna amanuenssi Hanna Korpelan kanssa.

Syksyn ajat tulevat varattaviksi elokuussa ja kevään ajat tammikuussa sähköiseen ajanvarausjärjestelmään (linkki Moodlen työpöydällä). Varaa tunnin aika, joka on merkitty "VAIN HOPS2-KESK"

Huom! Kandidaatintutkielmia ei lainata tällä hetkellä.

Viestintätieteiden kandidaatintutkielmia saa lainata:

 • Lähetä lainauspyyntö Hanna Korpelalle sähköpostitse (etunimi.sukunimi@univaasa.fi), vain yliopiston sähköpostiosoitteesta tulleet viestit huomioidaan.
 • Mainitse viestissäsi, mitkä kandidaatintutkielmat haluat lainata. Kopioi viestiin tutkielman koodi ja nimi. Lainaan saa kerrallaan enintään 5 tutkielmaa.
 • Kandidaatintutkielmat ovat yleensä haettavissa seuraavana työpäivänä, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi vastausviestinä.
 • Laina-aika 2 viikkoa.

Viestintätieteiden kandidaatintutkielmat vuosittain:

Huom! Nämä tutkielmat eivät ole nykyisten kirjoitusohjeiden mukaisia.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?