Viestinnän monialainen maisteriohjelma

Viestinnän asiantuntijaksi

Nykymaailman nopeissa muutoksissa viestinnän merkitys korostuu. Yhteiskunnassa tarvitaan yhä enemmän ja monipuolisempaa viestinnän osaamista ja ymmärtämistä. Tulevaisuuden viestintäosaaja hallitsee viestinnän keinot ja välineet, hän on avoin uusille virtauksille ja muutoksille ja osaa suhtautua muutoksiin avoimesti ja analyyttisesti. Siksi maisterintutkinto Viestinnän monialaisessa maisteriohjelmassa antaa arvokasta osaamispääomaa olipa tuleva työtehtävä sitten yrityksissä, järjestöissä tai julkisissa organisaatioissa.

Maisteriohjelmassa on kaksi opintosuuntaa, jotka ovat organisaatioiden viestintä ja digitaalinen media.

Organisaatioiden viestinnässä perehdytään organisaatioiden viestinnän eri muotoihin ja sisältöihin. Organisaatioiden viestinnällisiä ongelmia lähestytään monitieteisesti yhdistelemällä viestinnän tutkimuksen lähtökohtia organisaatiotutkimuksen eri näkökulmiin. Opintoihin kuuluu myös julkisjohtamista ja valinnaisia kauppatieteen opintojaksoja.

Digitaalisessa mediassa perehdytään digitaalisten medioiden nykytilaan, historialliseen kehitykseen ja muutoksien hallintaan. Tutkimuksellisena pohjana toimivat mediatutkimus ja digitaalisen viestinnän tutkimus. Opintoihin kuuluu myös talousoikeuden opintoja.

Ohjelmassa on myös tilaa vapaasti valittaville opinnoille, mikä antaa opiskelijalle mahdollisuuden räätälöidä tutkinnosta haluamansa näköisen. Suosittuja muita opintoja ovat mm. johtaminen, markkinointi, kielet, julkisoikeus tai innovaatio-oikeus.

Koulutusohjelmasta saa jatko-opinto-oikeuden viestintätieteisiin. Ohjelmasta valmistuvat toimivat esimerkiksi viestintäsuunnittelijoina, konsultteina, kouluttajina, sisällöntuottajina, tiedottajina, viestintäpäälliköinä, verkkotoimittajina tai tutkijoina.

Viestinnän monialaisesta maisteriohjelmasta vastaa koulutusohjelman johtaja, professori Merja Koskela.

Viestinnän monialaisessa maisteriohjelmassa tavoitteena on laaja-alainen asiantuntijuus. Ohjelmassa sovelletaan erilaisia opetus- ja oppimismenetelmiä sekä lähi- että verkko-opiskelussa.

Viestinnän asiantuntijana tunnet viestintätieteiden eri lähestymistavat, osaat tuottaa tieteellistä tietoa viestinnän ilmiöistä ja kykenet vastaamaan viestinnän haasteisiin. Ohjelmasta valmistuneet voivat toimia erilaisissa työtehtävissä niin yrityksissä, julkishallinnossa, mediassa kuin omassa yrityksessäkin. Mahdollisia ammattinimikkeitä ovat:

 • viestinnän suunnittelija
 • viestintäkonsultti ja -kouluttaja
 • sisällöntuottaja
 • tiedottaja
 • viestintäpäällikkö
 • verkkotoimittaja
 • tutkija.
Lataa VIMAn esite (468.39 KB)

Valintaperusteet ja pisteytys

Valintaperusteet löytyvät Vaasan yliopiston hakijat-sivuilta ja Opintopolku.fi -sivuilta.

Koulutusohjelmassa on kaksi opintosuuntaa:

Organisaatioiden viestintä

Organisaatioiden viestintään kuuluu muun muassa viestintätieteiden, julkisjohtamisen sekä markkinoinnin tai kielten opintoja. Opinnot antavat valmiuksia erityisesti yksityisten ja julkisten organisaatioiden viestintätehtäviin.

Organisaatioiden viestinnän opintosuunta koostuu seuraavista opinnoista:

 • Viestintätieteiden opinnot 80 o, sisältää pro gradu -tutkielman 40 op
 • Julkisjohtamisen opinnot 10 op
 • Vieras kieli 5 op
 • Muita opintoja (esim. markkinointi) 25 op

Tarkemmat tiedot opintotarjonnasta löytyy Kielten ja viestinnän opinto-oppaasta.

Digitaalinen media

Digitaaliseen mediaan kuuluu puolestaan muun muassa viestintätieteiden opintoja ja ICT-juridiikan tai markkinoinnin opintoja. Opinnot antavat valmiuksia toimia tehtävissä, joissa korostuu verkkoviestinnän monipuolinen osaaminen.

Molemmissa opintosuunnissa pro gradu -tutkielma voi linkittyä läheisesti tulevaan työtehtävään.

Digitaalisen median opintosuunta koostuu seuraavista opinnoista:

 • Viestintätieteen opinnot 80 op, sisältää pro gradu -tutkielman 40 op
 • Opintosuuntaa tukevia opintoja (talousoikeutta ja viestintätieteitä) 11 op
 • Vieras kieli 5 op
 • Muita opintoja (esim. ICT-juridiikkaa tai markkinointia) 24 op

Tarkemmat tiedot opintotarjonnasta löytyy Kielten ja viestinnän opinto-oppaasta.

Sivuaineet

Vaasan yliopistossa on vapaa sivuaineoikeus. Sivuainevalinnoilla voit tehdä tutkinnostasi yksilöllisen.

Suositeltavia sivuaineita viestinnän monialaisen maisteriohjelman opiskelijoille ovat esimerkiksi

 • markkinointi
 • ICT-juridiikka
 • vieraat kielet

Kysymyksiä ja vastauksia VIMA-ohjelmasta

Kysymys: Opiskelen vinessä, ja olen ymmärtänyt, että suoritan vinessä kaksi vierasta kieltä (englannin ja jonkin muun). Viman opinnoissa mainitaan vieras kieli (5 op). Jos haluan vimaan, niin tarvitseeko minun suorittaa vielä kolmas vieras kieli?
Vastaus:

Ei tarvitse, mutta kolmannen vieraan kielen opiskelua tai aiemmin opiskellun kielen syventämistä suositellaan.

Huom! Toinen kotimainen kieli ei ole vieras kieli.

Kysymys: Opiskelen vanhan koulutusohjelman mukaan viestintää ja pyrin saamaan kandin ja vaadittavat opinnot kasaan ensi syksynä. Voinko jatkaa Vimaan heti tammikuussa 2014?
Vastaus: Kyllä. Täytä ja palauta maisterikoulutusohjelman valintalomake Hanna Korpelalle vaikka heti.
Kysymys: Olen pian viestintätieteiden kandi. Valitsenko maisteriohjelmaksi toisen näistä uusista suuntauksista?
Vastaus:

Luontevimmat vaihtoehdot sinulle ovat jompikumpi VIMAn suuntautumisvaihtoehdoista tai teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma (TEVI).

Sivuainevalintojesi mukaan voit myös hakeutua CCS:ään, KEY:hin tai MAISSiin.

Kysymys: Miten paljon opinnoista on mahdollista suorittaa etäopintoina tai mahdollisesti kirjatentteinä? Eli onko opintojen aikana mahdollista olla työelämässä?
Vastaus:

Erillistä etäopiskeluvaihtoehtoa ei ole. Monia kursseja voi suorittaa itsenäisesti opiskellen, mutta ohjelmaan kuuluu myös kursseja, joilla on oltava läsnä.

Opintojen aikana voi olla mukana työelämässä, mutta työnantajan kanssa kannattaa sopia opiskelun ja työn yhteensovittamisesta. Harjoitustöiden ja opinnäytteiden aiheita voi ja kannattaa valita niin, että niistä on käytännön hyötyä myös työnantajalle.

Alkuperäisiä kysymyksiä on voitu lyhentää tai editoida.

Opintoneuvontaan voit olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen opintoneuvonta.hum(a)uva.fi koulutusohjelman opintoasioihin, kuten opiskelijavalintaan ja opintojen ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä.

Koulutusohjelman johtaja

Koulutusohjelman johtajaan voit olla yhteydessä koulutusohjelman toiminnan suunnitteluun, opetusjärjestelyihin ja ohjelman kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Merja Koskela
Professori, soveltava kielitiede

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8353
 • Fabriikki F237

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?