Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa

Poistuva ohjelma

Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisterikoulutusohjelma tarjoaa sinulle vahvat kielelliset ja kulttuuriset valmiudet toimia erikoisalaviestinnän ja kääntämisen asiantuntijana muuttuvassa ja monikulttuuristuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa. Maisterikoulutusohjelman avulla saat myös valmiudet akateemisiin jatko-opintoihin.

Suomenkieliset opiskelijat voivat valita pääaineekseen englannin, ruotsin tai saksan.

Ruotsinkieliset opiskelijat voivat valita pääaineekseen ruotsin äidinkielenä, saksan tai suomen toisena kotimaisena kielenä.

Kuvituskuva

KEY-ohjelman opinnot antavat Sinulle valmiudet arvioida ja selittää monikielisyyttä yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Tulevaisuuden maailma voi olla hyvinkin erilainen, mutta laaja kielten ja kulttuurien tuntemus antaa sinulle avaimet vastata muutosten tuomiin haasteisiin.

Opinnoissa keskitytään monikieliseen viestintään, joka on työllistymisen, kotimaisen uraliikkuvuuden ja globaalien työmarkkinoiden kannalta tärkeää.

Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä sekä yksityisen että julkisen alan organisaatioissa tai yrittäjänä. Työnimikkeitä voivat olla:

 • kääntäjä
 • tulkki
 • kielikouluttaja
 • tiedottaja
 • tutkija
 • kielisuunnittelija
 • hankekoordinaattori
 • kustannustoimittaja.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä. Opinnot koostuvat ohjelman yhteisistä syventävistä opinnoista (30 op), pääainekohtaisista syventävistä opinnoista (65 op), viestintä- ja kieliopinnoista (5 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista (20 op).

Vapaasti valittavina opintoina opiskelija voi suorittaa esimerkiksi kielten opintoja, monikielisyyden opintoja, tulkkauksen opintoja sekä auktorisoidun kääntämisen erikoistumiskokonaisuuden. Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan sisällyttää myös pääaineen täydentäviä aineopintoja, mikäli opiskelija on suorittanut vain pääaineen perusopinnot.

Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisteriohjelman pääaineet ovat suomenkielisille opiskelijoille englanti, ruotsi ja saksa. Ruotsinkieliset voivat opiskella pääaineenaan ruotsia äidinkielenä, suomea toisena kotimaisena kielenä tai saksaa.

Vaasan yliopistossa on vapaa sivuaineoikeus. Sivuainevalinnoilla voit tehdä tutkinnostasi yksilöllisen.

Osaamistavoitteet

Maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt kielen ja kulttuurin suhteeseen monikielisessä, erikoistuneessa yhteiskunnassa
 • on perehtynyt monipuolisesti pääaineenaan opiskelemaansa kieleen ja kulttuuriin
 • osaa kommunikoida tilanteen vaatimalla tavalla erityyppisissä sosiaalisissa, ammatillisissa ja akateemisissa konteksteissa
 • osaa monipuolisesti soveltaa kieliasiantuntijuuttaan monikielisen erikoisalaviestinnän suunnittelemiseen, kehittämiseen ja tutkimiseen
 • osaa toimia vaativissa kielitaitoa ja kulttuurintuntemusta edellyttävissä tehtävissä
 • osaa kääntää eri tekstilajeihin kuuluvia tekstejä
 • voi myös hankkia auktorisoidun kääntäjän nimikkeeseen oikeuttavat tiedolliset ja taidolliset valmiudet
 • osaa soveltaa kieliasiantuntijana liiketoimintaosaamistaan kansainvälisessä työelämässä
 • hallitsee itsenäisesti tieteellisen ongelmanasettelun ja osaa arvioida ja tarkastella kriittisesti tieteellisiä lähteitä ja keskustella niistä
 • on perehtynyt erityisesti omassa pääaineessaan tehtävään ajankohtaiseen tutkimukseen
 • saavuttaa jatko-opintokelpoisuuden pääaineessaan.

Pääaine englannin kieli

Englannin kielen syventävissä pääaineopinnoissa keskitytään erityisesti kääntämiseen, hyvän tieteellisen englannin tuottamiseen sekä kulttuurien vuorovaikutuksen ymmärtämiseen.

Pääaineen englannin kieli opiskelijoiden maisteritutkinto (120 op) koostuu seuraavista opinnoista:

 • Ohjelman yhteiset syventävät opinnot 30 op
 • Pääainekohtaiset syventävät opinnot 65 op
  • Kääntäminen äidinkieleen 5 op
  • Kääntäminen äidinkielestä englantiin 5 op
  • Tieteellinen kirjoittaminen englanniksi 5 op
  • Käännösteorioista ja metodologioista 5 op
  • Kulttuurien virrat tai Käännösseminaari 5 op
  • Tutkielma ja tutkielmaseminaari 40 op
 • Viestintä- ja kieliopinnot 5 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 20 op.

Pääaine ruotsin kieli

Ruotsin kielen syventävissä pääaineopinnoissa keskitytään kääntämiseen, tekstien analysointiin, pohjoismaisen yhteistyön ymmärtämiseen ja kielitieteeseen.

Pääaineen ruotsin kieli opiskelijoiden maisteritutkinto (120 op) koostuu seuraavista opinnoista:

 • Ohjelman yhteiset syventävät opinnot 30 op
 • Pääainekohtaiset syventävät opinnot 65 op
  • Kääntäminen äidinkieleen 5 op
  • Erikoistuneen yhteiskunnan tekstit 5 op
  • Pohjola ajassa 5 op
  • Kielitieteen syventävä kollokvio 10 op
  • Tutkielma ja tutkielmaseminaari 40 op
 • Viestintä- ja kieliopinnot 5 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 20 op.

Pääaine ruotsi äidinkielenä

Ruotsin äidinkielenä syventävissä pääaineopinnoissa keskitytään monipuolisesti kääntämiseen, tekstien analysointiin, pohjoismaisen yhteistyön ymmärtämiseen ja kielitieteeseen.

Pääaineen ruotsi äidinkielenä opiskelijoiden maisteritutkinto (120 op) koostuu seuraavista opinnoista:

 • Ohjelman yhteiset syventävät opinnot 30 op
 • Pääainekohtaiset syventävät opinnot 65 op
  • Kääntäminen äidinkieleen 5 op
  • Erikoistuneen yhteiskunnan tekstit 5 op
  • Pohjola ajassa 5 op
  • Kielitieteen syventävä kollokvio 10 op
  • Tutkielma ja tutkielmaseminaari 40 op
 • Viestintä- ja kieliopinnot 5 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 20 op.

Pääaine saksan kieli

Saksan kielen syventävissä pääaineopinnoissa keskitytään erikoisalaviestintään ja kääntämiseen sekä tieteellisten tekstien kriittiseen tarkasteluun ja tuottamiseen.

Pääaineen saksan kieli maisteritutkinto (120 op) koostuu seuraavista opinnoista:

 • Ohjelman yhteiset syventävät opinnot 30 op
 • Pääainekohtaiset syventävät opinnot 65 op
  • Seminaari 5 op
  • Kääntäminen saksaan 5 op
  • Teksti ja kääntäminen 5 op
  • Ammattikielten kollokvio 5 op tai
  • Kääntäminen äidinkieleen I 5 op
  • Kieli ja yhteiskunta 5 op tai
  • Kääntäminen äidinkieleen II 5 op
  • Tutkielma ja tutkielmaseminaari 40 op
 • Viestintä- ja kieliopinnot 5 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 20 op.

Pääaine suomi toisena kotimaisena kielenä

uomi toisena kotimaisena kielenä –pääaineen syventävissä opinnoissa keskitytään erityisesti kotimaisten kielten kääntämiseen ja kontrastointiin sekä tieteellisen tutkimuksen menetelmiin.

Pääaineen suomi toisena kotimaisena kielenä opiskelijoiden maisteritutkinto (120 op) koostuu seuraavista opinnoista:

 • Ohjelman yhteiset syventävät opinnot 30 op
 • Pääainekohtaiset syventävät opinnot 65 op
  • Kielihistoria 5 op
  • Kääntäminen äidinkieleen 5 op
  • Kääntäminen pääaineeseen 5 op
  • Seminaari 5 op
  • Suomen kielen tutkimuksen kollokvio 5 op
  • Tutkielma ja tutkielmaseminaari 40 op
 • Viestintä- ja kieliopinnot 5 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 20 op.

Opintoneuvontaan voit olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen opintoneuvonta.hum(a)uva.fi koulutusohjelman opintoasioihin, kuten opiskelijavalintaan ja opintojen ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä.

Opettajien yhteystiedot ja vastaanottoajat

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?