Comparative Cultural Studies / Vergleichende Kulturstudien

Poistuva ohjelma

Kulttuuri- ja kirjallisuusalan asiantuntijaksi

Maisterikoulutusohjelma antaa vahvan teoreettisen ja käytännöllisen pohjan erilaisten kulttuuri-ilmiöiden, kirjallisuuden ja mediatekstien analysointiin ja ymmärtämiseen monikulttuurisessa kontekstissa.

Opinnoissa perehdyt kulttuurin monimuotoisiin mekanismeihin ja ilmiöihin sekä siihen, kuinka ne vaikuttavat yhteiskunnassa. Tutustut uskomusjärjestelmiin ja valtarakenteisiin kuten etnisyyteen, kansallisuuteen ja sukupuoleen sekä eri tutkimusmenetelmiin kuten vertailevaan kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimukseen.

Ohjelman opinnot antavat hyvät tiedonhaku- ja ongelmanratkaisutaidot, opit kriittistä ajattelua ja saat erinomaiset valmiudet työelämään ja jatko-opintoihin.

Voit opiskella joko englanniksi, saksaksi tai halutessasi molemmilla kielillä.

Kuvituskuva

Comparative Cultural Studies / Vergleichende Kulturstudien -maisterikoulutusohjelma tarjoaa kulttuurin erityisosaamista, jonka merkitys kasvaa kansainvälistyvässä maailmassa. Ohjelmassa arvostetaan opiskelijan aktiivista osallistumista ja työpanosta.

Tiivis yhteisöllisyys ja opiskelijaystävällisyys takaavat hyvän opiskeluilmapiirin. Henkilökunta on asiantuntevaa, kansainvälistä, helposti lähestyttävää ja aidosti kiinnostunutta opintojen sujuvuudesta.

Työelämään sijoittuminen

Valmistuttuasi filosofian maisteriksi (Master of Arts, MA) voit toimia erilaisissa kulttuuriorganisaatioissa julkisella tai yksityisellä sektorilla, kansallisissa tai kansainvälisissä järjestöissä. Ohjelmamme valmistaa sinut toimimaan kulttuurin ja kirjallisuuden asiantuntijuutta ja vahvaa kielitaitoa vaativissa tehtävissä. Voit työskennellä esimerkiksi

 • kustantajana
 • projektipäällikkönä
 • suunnittelijana
 • koordinaattorina
 • konsulttina
 • kouluttajana
 • tutkijana

Osaamistavoitteet

Maisterikoulutusohjelman suoritettuaan opiskelija on

 • kehittänyt kielitaitoaan vähintään yhdessä vieraassa kielessä ja perehtynyt kyseisen kieliyhteisön kulttuuriin ja kirjallisuuteen,
 • perehtynyt kirjallisuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyviin filosofisiin kysymyksiin. Näihin kuuluvat mm. arvot, normit sekä sukupuoleen, luokkaan, rotuun, uskomusjärjestelmiin ja valtioon liittyvät asenteet,
 • saavuttanut vahvan teoreettisen pohjan kirjallisuuden ja mediatekstien analysoinnissa sekä niiden asettamisessa monikulttuuriseen kontekstiin,
 • kehittänyt hyvät tiedonhaku- ja ongelmanratkaisutaidot tarkastellessaan monimutkaisia ongelmia useista eri lähtökohdista. Siten opiskelija on saavuttanut hyvät edellytykset tehdä lisätutkimusta,
 • saanut valmiudet toimia osaavana asiantuntijana kustannusyhtiöissä, kulttuuritoimituksissa, kansainvälisten konferenssien ja festivaalien järjestelyissä ja hallinnossa sekä muissa yksityisen ja julkisen puolen tehtävissä.

Ajankohtaista

Maisterikoulutusohjelman pääainevaihtoehdot ovat englannin kieli ja saksan kieli.

Maisterikoulutusohjelman laajuus on 120 opintopistettä. Opinnot koostuvat ohjelman yhteisistä syventävistä opinnoista (25 op), pääainekohtaisista syventävistä opinnoista (65 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista (30 op).

Yhteiset syventävät opinnot voi suorittaa saksaksi tai englanniksi.

Vapaasti valittavina opintoina opiskelija voi suorittaa esimerkiksi kielten opintoja. Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan sisällyttää myös pääaineen täydentäviä aineopintoja, mikäli opiskelija on suorittanut vain pääaineen perusopinnot.

Pääaine englannin kieli

Pääaineen englannin kieli opiskelijoiden maisteritutkinto (120 op) koostuu seuraavista opinnoista:

Ohjelman yhteiset syventävät opinnot 25 op

 • Vertaileva kulttuurintutkimus 5 op
 • Kieliasiantuntijuus ja projektinhallinta 10 op
 • Kulttuurijohtaminen 5 op
 • Vaihtoehtoisesti 5 op seuraavista:
  • Kulttuurien virrat 5 op tai
  • Kulttuurintutkimuksen klassikoita 5 op tai
  • Filosofia ja kirjallisuus 5 op tai
  • Monikulttuurisuuden filosofia 5 op tai
  • Kulttuurifilosofia 5 op tai
  • Sukupuolentutkimus 5 op

Pääainekohtaiset syventävät opinnot 65 op

 • Englanninkieliset nykykirjallisuudet 5 op
 • Populaarikulttuuri 5 op
 • Kirjallisuuden aikakaudet 5 op
 • Tieteellinen kirjoittaminen englannin opiskelijoille 5 op
 • Kieli ja yhteiskunta5 op
 • Tutkielma ja tutkielmaseminaari 40 op

Muita opintoja 30 op, esimerkiksi

 • vieraat kielet: ranska, venäjä, ruotsi, muut
 • filosofia
 • kulttuurienvälinen viestintä
 • kauppatieteet
 • CCS-ohjelman saksan kielen opinnot

Pääaine saksan kieli

Pääaineen saksan kieli opiskelijoiden maisteritutkinto (120 op) koostuu seuraavista opinnoista:

Ohjelman yhteiset syventävät opinnot 25 op

 • Vertaileva kulttuurintutkimus 5 op
 • Kieliasiantuntijuus ja projektinhallinta 10 op
 • Kulttuurijohtaminen 5 op
 • Vaihtoehtoisesti 5 op seuraavista:
  • Kulttuurien virrat 5 op tai
  • Kulttuurintutkimuksen klassikoita 5 op tai
  • Filosofia ja kirjallisuus 5 op tai
  • Monikulttuurisuuden filosofia 5 op tai
  • Kulttuurifilosofia 5 op tai
  • Sukupuolentutkimus 5 op

Pääainekohtaiset syventävät opinnot 65 op

 • Kulttuuri yhteiskunnassa 5 op
 • Kirjallisuus ja lukija 5 op
 • Perinne ja nykyisyys 5 op
 • Tekstin tuottaminen saksaksi 5 op
 • Seminaari / Tieteellinen työskentely 5 op
 • Tutkielma ja tutkielmaseminaari 40 op

Muita opintoja 30 op, esimerkiksi

 • vieraat kielet: ranska, venäjä, ruotsi, muut
 • filosofia
 • kulttuurienvälinen viestintä
 • kauppatieteet
 • CCS-ohjelman englannin kielen opinnot

Opintoneuvontaan voit olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen opintoneuvonta.hum(a)uva.fi koulutusohjelman opintoasioihin, kuten opiskelijavalintaan ja opintojen ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä.

Opettajien yhteystiedot ja vastaanottoajat

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?