Työharjoittelu ulkomailla

Kansainvälisessä harjoittelussa saat arvokasta työkokemusta ja eri kielten käyttökokemusta, opit tuntemaan erilaisia kulttuureja ja löydät uusia kontakteja. Myös ulkomailla suoritetun harjoittelun voi liittää tutkintoon.

Vaasan yliopiston kautta voit hakea mm. Erasmus+ harjoitteluapurahaa tai yliopiston matka-apurahaa ulkomaan työharjoitteluun.

Kuinka pääsen alkuun?

Olemalla aktiivinen harjoittelupaikan etsimisessä ulkomailta, voit onnistua saamaan unelmiesi harjoittelupaikan. Vaasan yliopistolla ei ole valmiita kansainvälisiä harjoittelupaikkoja samalla tavalla kuin vaihto-opiskelupaikkoja ulkomailla. Harjoittelupaikkaa haetaan suoraan vastaanottavalta organisaatiolta ja heidän ohjeidensa ja hakuaikojensa mukaisesti. Etsiminen kannattaakin aloittaa hyvissä ajoin ennen kuin olet ajatellut harjoittelun alkavan. Joskus voi kuitenkin käydä niin, että saat tietää työpaikasta vasta viime hetkellä. Silloin kannattaakin käyttää mahdollisuus rohkeasti hyväksi.

Kansainvälisen harjoittelupaikan voi etsiä itse tai erilaisten harjoitteluohjelmien kautta. Ota selvää järjestöistä tai muista toimijoista, jotka järjestävät harjoittelupaikkoja. Maailmalle.net, EURES -portaali ja TE-palvelut ovat hyviä paikkoja aloittaa harjoittelupaikan etsiminen. Etsi tietoa myös maasta, johon haluat harjoittelemaan ja selvitä mm. työlupa- ja viisumiasiat.

Jos löydät kiinnostavan yrityksen tai yhteisön ulkomailla, ota heihin rohkeasti yhteyttä. Lähetä HR-osastolle/ operatiivisen yksikön päällikölle paikallisella kielellä/ englanniksi kirjoitettu hakemus ja CV, tai ota yhteyttä työnantajaan esim. sosiaalisen median kautta. Monilla suuremmilla yrityksillä ja yhteisöillä on usein myös tietoa harjoittelumahdollisuuksista verkkosivuillaan ja harjoittelupaikoille/ -ohjelmiin voi olla hakuajat.

Ota selvää mahdollisuudesta sisällyttää harjoittelu Vaasan yliopiston tutkintoosi ja lue lisää Harjoittelusta.

Harjoittelun rahoittaminen

Yleensä harjoittelutyönantaja maksaa harjoittelijalle palkkaa. Ulkomailla suoritettavat harjoittelut ovat kuitenkin yhtä usein palkattomia tai palkka on pieni mm. sen vuoksi, että osa kansainvälistä harjoittelua organisoivista järjestöistä myöntää rahoitusta tai stipendejä järjestämäänsä harjoittelupaikkaan.

Vaasan yliopisto voi tarjota EU -alueella tapahtuvaan ulkomaiseen harjoitteluun rahoitusta Erasmus -harjoittelun apurahana. Muissa kuin EU -maissa tapahtuvaan harjoitteluun voi hakea Vaasan yliopiston Matka-apurahaa. Ulkomailla sijaitseviin kotimaisiin julkisen sektorin organisaatioihin voi hakea myös yliopiston harjoitteluvoucheria.

Koska harjoittelu tulee liittää tutkintoon ja siitä saa opintopisteitä, voi harjoittelija saada opintotukea harjoittelun aikana. Opintotuesta harjoittelun aikana saa lisätietoja Kelasta.

Erasmus+ -harjoittelun apuraha

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa apurahoja ulkomaan harjoitteluun toisessa Erasmus + -ohjelmaan osallistuvassa maassa. Opiskelijalla on joka tutkintotasolla (kandi, maisteri ja tohtori) käytössään 12 kuukauden verran Erasmus -tukikuukausia. Voit siis hakea Erasmus -harjoitteluapurahaa myös samalla tutkintotasolla, jolla olet ollut Erasmus -opiskelijavaihdossa ja jakaa tukikuukaudet haluamallasi tavalla harjoittelu- ja opiskeluvaihdon välillä.

Erasmus+ -ohjelmasta tuettuun harjoitteluun voi hakeutua Vaasan yliopistossa läsnäoleva opiskelija, jonka opinnot ovat edistyneet suunnitelmallisesti. Apurahan myöntämisen mittarina käytetään suositusta 30 op/läsnäololukukausi sekä valmistumista 5 vuoden (kandi+maisteri) tai 2 vuoden (maisteri) normatiivisessa ajassa sisältäen harjoittelun.

Harjoittelun tulee olla osa tutkintoasi. Tämä on mahdollista, vaikkei harjoittelu olisikaan pakollinen osa sitä. Harjoittelun sisällyttämisestä tutkintoon tulee keskustella etukäteen oman koulutusohjelman harjoitteluvastaavan kanssa. Koulutusohjelmakohtaisia harjoitteluun liittyviä ohjeistuksia löydät Opinto-oppaasta harjoittelu-/työssäoppimisen opintojaksoilta sekä Harjoittelu-sivulta, jolta löydät myös harjoittelusta vastaavien henkilöiden yhteystiedot koulutusaloittain/oppiaineittain.

Erasmus -harjoittelupaikka

Erasmus -harjoittelupaikka tulee opiskelijan hankkia itse. Harjoittelupaikkana voi olla yritys, yksityinen tai julkinen organisaatio tai korkeakoulu toisessa Erasmus -ohjelmaan osallistuvassa maassa. Harjoittelupaikkana ei kuitenkaan voi olla EU-organisaatiot, EU-ohjelmia koordinoivat kansalliset toimistot eikä EDUFI-harjoittelupaikat.

Opiskelijan koti- tai lähtömaan diplomaattiset edustustot ulkomailla (lähetystöt, konsulaatit) sen sijaan ovat Erasmus+ -ohjelmassa sallittuja harjoittelupaikkoja. Suomen ulkoasiainhallinto on tiedottanut, että nykyisin se vastaanottaa korkeakouluharjoittelijoita lähetystöihin tai edustustoihin myös Erasmus+ -ohjelman kautta.

Myös muut opiskelijan koti- tai lähtömaata edustavat organisaatiot ulkomailla (esim. kulttuuri- ja tiedeinstituutit, alueelliset edustustot tai vientikeskukset) ovat hyväksyttäviä harjoittelupaikkoja, kun harjoittelun monikulttuurinen ulottuvuus toteutuu. Jos harjoittelupaikalla on kytköksiä Suomeen/suomen kieleen (yritys on suomalainen, asiakkaat suomalaisia jne.) on opiskelijan tarkistettava erikseen ja selvitettävä organisaatiolta, kuinka harjoittelun kansainvälisyys täyttyy (työyhteisö, asiakkaat, työkieli, jne.).

Erasmus -harjoittelupaikkoja voi etsiä mm. Komission tukemasta ErasmusIntern-portaalista.

Seuraa myös Liikkuvuuspalveluiden Facebook -sivua, jolla julkaisemme tietoa harjoittelupaikoista partneriyliopistoissamme.

Kesto

Erasmus -harjoittelun pituus tulee olla vähintään 2 kk ja enintään 12kk. Harjoittelun kestoa suunniteltaessa on kuitenkin huomioitava, ettei yliopiston myöntämää Erasmus -harjoitteluapurahaa voi välttämättä saada koko harjoittelun ajaksi, etenkään jos sen kesto on yli 6 kk. Harjoittelun tavallinen kesto on 3-4 kk. Erasmus -rahoitteisen harjoittelun aikana ei voi valmistua, vaan opiskelijan on oltava läsnäolevana Vaasan yliopistossa koko harjoittelun ajan. Harjoittelun ulkomailla tulee olla jakson ajan päätoimista.

Erasmus -harjoittelujaksoon voi liittää myös virtuaalisen osuuden, mutta apuraha maksetaan lähtökohtaisesti vain fyysisen jakson keston mukaan, jonka minimi on 2 kk. Harjoittelun virtuaalisella jaksolla tarkoitetaan käytännössä opiskelijan suorittamaa etätyöjaksoa, jonka aikana opiskelija on etäyhteyksin yhteydessä harjoittelupaikkaansa.

Apurahan hakeminen - Ennen harjoittelua

Voidakseen hakea Erasmus -harjoitteluapurahaa tulee opiskelijalla olla jo valmiiksi hankittuna harjoittelupaikka.
Erasmus -harjoitteluapurahan haku on jatkuva.
Erasmus -harjoitteluapurahaa tulee hakea ennen harjoittelun alkua.

Hakiessasi Erasmus -harjoitteluapurahaa Urapalveluista, sinun tulee toimittaa täytettyinä seuraavat lomakkeet ajoissa hakemuksen käsittelyä varten (sähköpostitse harjoittelu(at)uwasa.fi):

 • Erasmus Learning Agreement for Traineeships
  Harjoittelusopimus, jossa opiskelija, työnantaja ja koulutusohjelman/opintosuunnan harjoitteluvastaava sopivat allekirjoituksin harjoittelun kestosta, sisällöstä, tavoitteista ja harjoittelusta saatavasta opintopistemäärästä. Harjoittelu tulee hyväksyä osaksi Vaasan yliopistossa suoritettavaa tutkintoa. Tästä syystä sinun tulee keskustella harjoitteluvaihdosta hyvissä ajoin harjoittelusta vastaavan henkilön kanssa selvittääksesi koulutusohjelman/akateemisen yksikön kannan ja vaatimukset harjoitteluun. Learning Agreementin täyttävät ja allekirjoittavat ensin opiskelija ja organisaatio (työtehtävät, laadunvarmistus, monitorointi jne.) ja tämän jälkeen opintopisteet myöntävä henkilö (harjoitteluvastaava).
 • Erasmus Grant Agreement for Traineeships
  Apurahasopimus, jossa opiskelija täyttää ensimmäisen sivun tummennetut kohdat ja allekirjoittaa dokumentin.

Lomakkeet löytyvät tältä sivulta otsikon Erasmus+ -harjoitteluapuraha alta.

  Apuraha

  Erasmus -harjoitteluapuraha pyritään myöntämään kaikille harjoittelukuukausille. Apurahojen suuruus vaihtelee vuosittain tuen kokonaismäärän ja lähtevien opiskelijoiden määrän sekä kohdemaan mukaan.

  Lukuvuonna 2022/23 Komission määrittämiin korkean hintatason maihin (Tanska, Islanti, Irlanti, Liechtenstein, Luxemburg, Norja, Ruotsi, Iso-Britannia ja Sveitsi) kuukausittainen apuraha on 690 euroa.

  Komission määrittämiin alhaisemman hintatason maihin (Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tšekki, Kypros, Viro, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Alankomaat, Puola, Portugali, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Espanja, Turkki, Pohjois-Makedonia) kuukausittainen apuraha on 640 euroa.

  Apuraha perustuu vaihdon kokonaiskuukausimäärään ja tästä vajaaksi jääviin/yli meneviin päiviin, joista peritään takaisin/maksetaan lisää apurahaa (5 päivän joustovara).

  Apurahan lisäksi työnantaja voi maksaa harjoittelijalle palkkaa ja yleensä tämä on tarpeen, sillä apuraha ei aina riitä kattamaan kaikkia harjoittelusta opiskelijalle aiheutuvia kustannuksia. Työnantaja ja opiskelija sopivat keskenään mahdollisen palkan suuruudesta ja/ tai mahdollisista muista työnantajan tarjoamista eduista.

  Lisäksi Erasmus -ohjelma tukee erityistarpeet huomioivaa esteetöntä osallistumista tarjoamalla tukea henkilöille, joiden osallistuminen Erasmus -ohjelmaan ei olisi fyysisen tai psyykkisen terveydentilan vuoksi mahdollista ilman ylimääräistä taloudellista tukea. Samoin myös perheelliset opiskelijat ovat oikeutettuja lisätukeen. Lisätietoa saat Liikkuvuuspalveluista.

  Erasmus -tukea ei voi saada, jos opiskelija saa jo yliopistolta muuta tukea harjoitteluun. Erasmus -tuen voi saada harjoitteluun ainoastaan kerran kullakin tutkintotasolla.

  Käytännön asioita

  Opiskelijan ja vastaanottavan organisaation tulee solmia Learning Agreementin lisäksi erillinen harjoittelu- tai työsopimus kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti (työehdot, työajat, työvakuutus yms.).

  Erasmus+ -ohjelman sääntöjen mukaan opiskelijalla on oltava harjoittelun ajan työtapaturma-, sairaus- ja vastuuvakuutus. Näiden hankkimisesta vastaa joko vastaanottava organisaatio tai opiskelija itse hankkimalla ne vakuutusyhtiöstä. Palkattomassa harjoittelussa Vaasan yliopisto on vakuuttanut opiskelijat työtapaturmien osalta, muut vakuutukset opiskelijan on hankittava itse.

  Harjoitteluun lähtevät voivat osallistua vapaaehtoisesti myös vaihto-opiskelijoiden orientaatioihin; olethan yhteydessä Liikkuvuuspalveluihin outgoing.international(at)uwasa.fi.

  Erasmus -harjoittelusi voi sisältää työtehtäviä, joissa pääset kehittämään digitaalisia taitojasi (esim. data-analytiikka, ohjelmointi, sovellusten tai verkkosivustojen kehittäminen, IT-järjestelmien ja tietoverkkojen ylläpito, tekoälyn tai kyberturvallisuuden kanssa työskentely, digitaalinen markkinointi). Learning agreementissa on kohta, jonka työnantaja voi täyttää, jos kyseessä on digitaitoja kehittävä harjoittelu. 

  Harjoittelun jälkeen

  2 kuukauden sisällä harjoittelun päättymisestä opiskelijan tulee toimittaa Urapalveluihin (harjoittelu(at)uwasa.fi):

  • Työtodistus TAI
  • Learning Agreement for Traineeships -dokumentin sivu Traineeship Certificate

  Lisäksi opiskelijan tulee:

  • vastata Komission omaan kyselyyn harjoittelusta (EU Survey), johon opiskelija saa linkin sähköpostitse
  • hakea harjoittelun hyväksilukua tutkintoon opintopisteytettynä

  Lisätietoja:

  Urapalvelut
  harjoittelu(at)uwasa.fi

  Vaasan yliopiston matka-apuraha

  Harjoitteluun ulkomailla on mahdollista hakea Vaasan yliopiston myöntämää matka-apurahaa, jonka suuruus on enintään 1000 euroa. Matka-apuraha on tarkoitettu harjoittelusta aiheutuviin matkakuluihin. Apurahaa voivat hakea läsnäolevat Vaasan yliopiston perustutkinto-opiskelijat. Matka-apurahoja myönnetään vuosittain viisi.

  Matka-apuraha on kertaluontoinen korvaus, jonka suuruus määräytyy opiskelijan toimittaman matkakustannusarvioin mukaisesti. Matka-apurahaa ei välttämättä myönnetä kattamaan matkakustannuksia kokonaisuudessaan, vaan se voi olla myös osa matkan kokonaisrahoitusta.  Matka-apurahaa ei myönnetä takautuvasti. Mikäli harjoittelu, johon apurahaa on myönnetty, peruuntuu tai keskeytyy tai harjoittelun ajankohta muuttuu, tulee siitä ilmoittaa välittömästi urapalveluihin ja palauttaa myönnetty tuki.

  Matka-apurahaa ei myönnetä, jos opiskelijan harjoittelu on Opetushallituksen organisoimaa harjoittelua, Erasmus-harjoittelua, opiskelijalla on Vaasan yliopiston myöntämä harjoitteluvoucher tai opiskelija saa siihen jonkin muun apurahan. Myöskään ulkomaisen opiskelijan kotimaassaan suorittamaan harjoitteluun ei myönnetä matka-apurahaa.

  Edellytykset

  • Matka-apuraha myönnetään ulkomailla suoritettavaan harjoitteluun, joka kestää vähintään kolme kuukautta.
  • Opiskelijalla tulee olla hakuhetkellä opintorekisterissä vähintään 160 opintopistettä tai hänen tulee olla Vaasan yliopiston maisterivaiheen opiskelija.
  • Opiskelijan tulee liittää harjoittelu Vaasan yliopistossa suorittamaansa tutkintoon.
  • Opiskelija valmistuu ylempään korkeakoulututkintoon vasta harjoittelun päätyttyä.
  • Vaasan yliopisto maksaa matka-apurahan opiskelijan ilmoittamalle tilille.
  • Opiskelijan tulee käyttää apurahaa vain harjoittelusta aiheutuviin matkakuluihin.
  • Mikäli harjoittelu, johon apurahaa on myönnetty, peruuntuu tai keskeytyy tai harjoittelun ajankohta muuttuu, tulee siitä ilmoittaa välittömästi urapalveluihin ja palauttaa myönnetty tuki.
  • Opiskelija huolehtii itse tarvittavien vakuutusten ottamisesta.
  • Viimeistään kahden kuukauden kuluttua harjoittelun päättymispäivästä opiskelijan tulee toimittaa kopio työtodistuksesta tai 1–2-sivuinen vapaamuotoinen harjoitteluraportti sekä matkakuitit Urapalveluihin.
  • Mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, voidaan apuraha periä takaisin.

  Hakeminen

  Matka-apurahaa voi hakea ympäri vuoden harjoittelupaikan varmistuttua. Matka-apurahaa haetaan matka-apurahahakemuksella. Hakemukseen tulee liittää harjoitteluhops, ansioluettelo ja matkakustannusarvio. Hakemukset liitteineen toimitetaan Vaasan yliopiston urapalveluihin. Opiskelijalle ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse. Myönteisen päätöksen pohjalta tehdään matka-apurahasopimus. Matka-apuraha maksetaan päätöksestä seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Matka-apuraha tulee käyttää hakemuksessa mainittuun kohteeseen hakemuksessa mainittuna aikana. Opiskelijan tulee toimittaa kopio työtodistuksesta tai harjoitteluraportti sekä matkakuitit kahden kuukauden kuluessa harjoittelun päättymisestä urapalveluihin harjoittelu(at)uwasa.fi.

  Lisätietoja:

  harjoittelu(at)uwasa.fi

  Kansainvälisiä harjoitteluohjelmia

  Opetushallitus

  Opetushallituksen EDUFI-harjoitteluohjelman kautta kaikkien alojen opiskelijat voivat hakea kansainväliseen harjoitteluun. Harjoittelupaikkoja on ympäri maailmaa mm. suurlähetystöissä, kulttuuri-instituuteissa, julkisella sektorilla, yrityksissä ja opetushallituksen yhteistyöorganisaatioissa. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Lisätietoa on EDUFI-harjoittelu -sivulla.

  Euroopan unioni

  Euroopan unionin eri toimielimissä (mm. Euroopan parlamentti, komissio, keskuspankki jne.) on tarjolla harjoittelupaikkoja monien eri alojen opiskelijoille. Katso eri toimielinten rekrytointisivuille johtava linkkilista.

  IAESTE

  IAESTEnkautta voi hakeutua ulkomailla suoritettavaan työharjoitteluun. Harjoittelumahdollisuuksia on ensisijaisesti tekniikan alan opiskelijoille, mutta myös luonnontieteitä ja kauppatieteitä opiskelevat voivat hakeutua työharjoitteluun. Lisätietoa IAESTE.

  Nordjobb

  Nordjobb on tarkoitettu 18–25-vuotiaille pohjoismaalaisille. Nordjobb-ohjelman kautta voit saada kesätyöpaikan Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Färsaarilta, Grönlannista tai Islannista. Työskentelyjakson pituus vaihtelee n. 4 viikosta 5 kuukauteen touko-syyskuussa. Nordjobb-organisaatio hankkii harjoittelijalle työpaikan ja asunnon, ja tarjoaa vapaa-ajan ohjelmaa. Vuokra, matkat ym. kulut maksetaan itse työstä saatavasta palkasta. Lisätietoa Nordjobb-sivuilla.

  Vinkkejä

  Oleskelu- ja työlupaan sekä viisumiin liittyvät määräykset vaihtelevat maittain. Suomalaiset voivat oleskella Pohjoismaissa vapaasti ilman oleskelu- tai työlupaa. EU- ja ETA-maissa harjoittelija tarvitsee oleskeluluvan, jos oleskelu maassa kestää yli 3 kuukautta. Lisätietoa: Ulkoministeriö, TE-palvelut

  Muiden maiden osalta oleskelu- ja työlupakäytännöt on selvitettävä maakohtaisesti. Lisätietoja oleskeluluvista, viisumeista ym. saa ko. valtion lähetystöstä Suomessa. Työluvan hakeminen kannattaa tehdä heti, kun saat tietää työpaikasta, sillä luvan käsittely saattaa kestää.

  Mikäli harjoittelijan palkan maksaa paikallinen työnantaja, verot maksetaan kohdemaahan. Verotuskäytännöt vaihtelevat maittain. Lisätietoa: Verohallinto

  Harjoittelijalla tulee olla harjoittelun ja matkojen aikana vakuutus. Kelan kautta voit hankkia eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jolla saat sairaanhoidon EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä. Lisätietoja löytyy Kelan Muutto ulkomaille -sivulta.