Kansainvälisessä harjoittelussa saa työkokemusta, oppii vieraita kieliä, oppii tuntemaan erilaisia kulttuureja ja saa uusia kontakteja. Myös ulkomailla suoritetun harjoittelun voi liittää tutkintoon.

Ennen kuin alat etsiä itsellesi harjoittelupaikkaa ulkomailta, mieti tarkasti, mitä harjoittelulta odotat. Vaasan yliopistolla ei ole valmiita kansainvälisiä harjoittelupaikkoja, joten sinun on oltava itse aktiivinen ja oma-aloitteinen. Etsiminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen kuin olet ajatellut harjoittelun alkavan. Joskus voi kuitenkin käydä niin, että saat tietää työpaikasta vasta viime hetkellä. Silloin kannattaakin käyttää mahdollisuus rohkeasti hyväksi.

Kuinka pääsen alkuun?

Kansainvälisen harjoittelupaikan voi etsiä itse tai erilaisten harjoitteluohjelmien kautta. Ota selvää järjestöistä ja yhteisöistä, jotka järjestävät harjoittelupaikkoja. Ammattiliitot, opiskelijajärjestöt, Maailmalle.net ja TE-toimisto ovat hyviä paikkoja aloittaa etsiminen. Muista ottaa selvää hakuajoista!

Mikäli hankit harjoittelupaikan itsenäisesti, etsi tietoa myös valtiosta, johon haluat harjoittelemaan. Jos löydät jonkin kiinnostavan yrityksen tai haluat julkiselle sektorille, ota rohkeasti yhteyttä suoraan ulkomaiseen yritykseen tai yhteisöön, josta olet kiinnostunut. Lähetä yrityksen henkilöstöpäällikölle/osaston johtajalle paikallisella kielellä/englanniksi kirjoitettu hakukirje ja cv. Soita tai lähetä sähköpostia muutaman viikon kuluttua ja tiedustele mahdollisuuksiasi. Erityisesti suuremmilla yrityksillä ja yhteisöillä on usein myös harjoittelumahdollisuuksista kertova verkkosivu.

Etukäteen selvitettäviä asioita ovat työlupa, viisumi ja verotus. Lisätietoja kannattaa kysyä TE-toimiston EURES-palvelusta.

Harjoittelun rahoittaminen

Yleensä harjoittelutyönantaja maksaa harjoittelijalle palkkaa. Ulkomailla suoritettavat harjoittelut ovat kuitenkin useimmiten palkattomia tai palkka on erittäin pieni mm. sen vuoksi, että osa kansainvälistä harjoittelua organisoivista järjestöistä myöntää rahoitusta tai stipendejä järjestämäänsä harjoittelupaikkaan.

Vaasan yliopisto voi tarjota EU/ETA-alueella tapahtuvaan ulkomaiseen harjoitteluun rahoituksen Erasmus-harjoittelun apurahana. Ulkomailla sijaitseviin kotimaisiin julkisen sektorin organisaatioihin voi hakea myös yliopiston harjoitteluvoucheria.

Koska harjoittelu tulee liittää tutkintoon ja siitä saa opintopisteitä, voi harjoittelija saada opintotukea harjoittelun aikana. Jos opinnot hidastuvat harjoitteluajalla, kannattaa huolehtia opintojen riittävästä edistymisestä muulla ajalla. Opintotuesta harjoittelun aikana saa lisätietoja Kelasta.

Erasmus-harjoittelun apuraha

Opiskelijalla on joka tutkintotasolla (kandi, maisteri ja tohtori) käytössään 12kk, jotka voi jakaa haluamallaan tavalla harjoittelu- ja opiskeluvaihdon välillä. Uudelle tutkintotasolle siirryttäessä myös vanhassa ohjelmassa liikkunut opiskelija saa uudet 12kk.

Harjoitteluun voi hakeutua Vaasan yliopistossa läsnäoleva opiskelija, jonka opinnot ovat edistyneet suunnitelmallisesti. Apurahan myöntämisen mittarina käytetään suositusta 30op /läsnäoltu lukukausi sekä valmistumista viiden/kahden vuoden määräajassa, sekä tähän lisättävä kahden vuoden lisäaika.

Harjoittelun tulee olla osa tutkintoasi. Tämä on mahdollista, vaikkei se olisikaan pakollinen osa sitä. Harjoittelun sisällyttämisestä tutkintoon tulee keskustella etukäteen yksikön harjoitteluvastaavan kanssa. Yksikkökohtaisista harjoitteluun liittyvistä ohjeistuksista löydät tietoa opinto-oppaasta, tiedekuntasi kotisivuilta, sekä harjoittelusta vastaavalta henkilöltä, joiden yhteystiedot löytyvät Liittäminen tutkintoon-kohdasta.

Erasmus-harjoittelupaikka

Opiskelijan tulee itse hankkia harjoittelupaikkansa, ei kuitenkaan maksullisten työharjoitteluja tarjoavien järjestöjen kautta. Harjoittelupaikkana voi olla yritys, yksityinen tai julkinen organisaatio toisessa Erasmus-ohjelmaan osallistuvassa Euroopan maassa. Harjoittelupaikkana ei kuitenkaan saa olla opiskelijan kotimaan suurlähetystöt, EU-rahoituksella rahoitetut organisaatiot, EU-ohjelmia koordinoivat kansalliset toimistot eikä CIMOn tarjoamat harjoittelupaikat. Jos harjoittelupaikalla on kytköksiä Suomeen ja/suomen kieleen (yritys on suomalainen, asiakkaat suomalaisia jne.) on opiskelijan tarkistettava erikseen ja selvitettävä organisaatiolta kuinka harjoittelun kansainvälisyys täyttyy (kollegat, työkieli, jne.)

Kesto

Erasmus-harjoittelun pituus tulee olla vähintään 2 kk ja enintään 12kk. Harjoittelun kestoa suunniteltaessa on kuitenkin huomioitava, ettei yliopiston myöntämää komission harjoittelu-apurahaa voi välttämättä saada koko harjoittelun ajaksi, etenkin jos sen kesto on yli 6 kk. Harjoittelun tavallinen kesto on 3-4 kk.

Apurahan hakeminen

Itse harjoittelupaikan hakemiseen kannattaa varata runsaasti aikaa ja haku paikkaan tapahtuu luonnollisesti työpaikan määrittelemän ajan puitteissa. Voidakseen hakea Erasmus-harjoitteluapurahaa tulee opiskelijalla olla jo valmiiksi harjoittelupaikka. Erasmus-harjoitteluapurahan haku on jatkuva.

Apurahan hakijan tulee palauttaa seuraavat lomakkeet Liikkuvuuspalveluihin ajoissa hakemuksen käsittelyä varten:

 • Learning Agreement for Traineeships: Sopimus työharjoittelusta, jossa opiskelija, työnantaja ja tiedekunnan/laitoksen harjoitteluvastaava sopivat allekirjoituksin harjoittelun kestosta, sisällöstä ja siitä saatavasta opintopistemäärästä. Harjoittelu tulee hyväksyä osaksi Vaasan yliopistossa suoritettavaa tutkintoa. Tästä syystä sinun tulee keskustella harjoitteluvaihdosta hyvissä ajoin laitoksesi harjoittelusta vastaavan opettajan kanssa selvittääksesi yksikön kannan ja vaatimukset harjoitteluun. Agreementin täyttävät ja allekirjoittavat ensin opiskelija ja organisaatio (työtehtävät, laadunvarmistus, monitorointi jne.) ja tämän jälkeen opintopisteet myöntävä henkilö.
 • Grant Agreement: opiskelija täyttää ensimmäisen sivun tummennetut kohdat ja allekirjoittaa dokumentin.
 • (jos harjoittelupaikalla on kytköksiä Suomeen / suomen kieleen, mukaan liitetään erillinen selvitys (vapaamuotoinen A4) kuinka harjoittelupaikan kansainvälisyys täyttyy.)

Lomakkeet löytyvät vaihto-opiskelun Lomakkeet-sivulta.

Apuraha pyritään myöntämään kaikille harjoittelukuukausille. Apurahojen suuruus vaihtelee vuosittain tuen kokonaismäärästä ja lähtevien opiskelijoiden määrästä riippuen sekä kohdemaasta riippuen.

Lukuvuonna 2020/21 Komission määrittämiin kalliin hintatason maihin (Denmark, Iceland, Ireland, Lichtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden, United Kingdom) kuukausittainen apuraha on 620 EUR

Komission määrittämiin halvan hintatason maihin (Austria, Belgium, Bulgaria Croatia, Czech Republic, Cyprus, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Turkey, Former Yugoslav Republic of Macedonia) kuukausittainen apuraha on 570EUR

Apuraha perustuu vaihdon kokonaiskuukausimäärään ja tästä vajaaksi jääviin / yli meneviin päiviin, joista peritään takaisin / maksetaan lisää apurahaa (5 päivän joustovara). Lisätietoa vuosittain kesä/joulukuussa suoraan Erasmus-vaihoon valituille.

Lisäksi Erasmus-ohjelma tukee erityistarpeita omaavien henkilöiden esteetöntä osallistumista ohjelmaan. Tähän erityisryhmään katsotaan kuuluvan henkilöiden, joiden osallistuminen Erasmus-ohjelmaan ei olisi fyysisen tai psyykkisen terveydentilan vuoksi mahdollista ilman ylimääräistä taloudellista tukea. Samoin myös perheelliset opiskelijat ovat oikeutettuja lisätukeen. Lisätietoa Liikkuvuuspalveluista.

Erasmus-tukea ei voi jos saa jo yliopistolta muuta tukea harjoitteluun. Erasmus-tukea harjoitteluun voi saada ainoastaan kerran per tutkintotaso.

Käytännön asioita

Opiskelijan ja vastaanottavan organisaation tulee solmia erillisen harjoittelu- tai työsopimus kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti (työehdot, työajat, työvakuutus yms.).

Erasmus-ohjelman sääntöjen mukaan opiskelijalla on oltava harjoittelun ajan  työtapaturma-, sairaus- ja vastuuvakuutus. Näiden hankkimisesta vastaa joko vastaanottava organisaatio tai opiskelija itse hankkimalla ne vakuutusyhtiöstä. Palkattomassa harjoittelussa Vaasan yliopisto on vakuuttanut opiskelijat työtapaturmien osalta, muut vakuutukset opiskelijan on hankittava itse.

Erasmus-ohjelmaan kuuluu myös pakollinen OLS-kielitesti ennen ja jälkeen harjoittelun. Tästä seuraa tietoa apurahapäätöksen jälkeen.

Harjoitteluun lähtevät voivat osallistua vapaaehtoisesti myös vaihto-opiskeljoiden orientaatioihin, etenkin kulttuuriorientaatioon. Lisätietoja orientaatiosta.

Harjoittelun jälkeen

Viimeistään kaksi kuukautta harjoittelun päättymisen jälkeen tulee liikkuvuuspalveluihin palauttaa kopio työtodistuksesta tai training agreementin kolmas sivu.

Opiskelija saa sähköpostiinsa linkin Komission omaan kyselyyn harjoittelusta, joka tulee tehdä. Samoin kuin OLS-kielestin harjoittelun jälkeinen testi, josta myös tulee linkki sähköpostiin.

Tämän lisäksi opiskelijan tulee tehdä akateemisen yksikön vaatimat toimenpiteet, jotta harjoittelun opintopisteet merkitään tutkintoon.

Lisätietoja:

outgoing.international(at)uwasa.fi

Vaasan yliopiston matka-apuraha

Harjoitteluun ulkomailla on mahdollista hakea Vaasan yliopiston myöntämää matka-apurahaa, jonka suuruus on enintään 1000 euroa. Matka-apuraha on tarkoitettu harjoittelusta aiheutuviin matkakuluihin. Apurahaa voivat hakea läsnäolevat Vaasan yliopiston perustutkinto-opiskelijat. Matka-apurahoja myönnetään vuosittain viisi.

Matka-apuraha on kertaluontoinen korvaus, jonka suuruus määräytyy opiskelijan toimittaman matkakustannusarvioin mukaan. Matka-apurahaa ei välttämättä myönnetä kattamaan matkakustannuksia kokonaisuudessaan, vaan se voi olla myös osa matkan kokonaisrahoitusta.  Matka-apurahaa ei myönnetä takautuvasti. Mikäli harjoittelu, johon apurahaa on myönnetty, peruuntuu tai keskeytyy tai harjoittelun ajankohta muuttuu, tulee siitä ilmoittaa välittömästi urapalveluihin ja palauttaa myönnetty tuki.

Matka-apurahaa ei myönnetä, jos opiskelijan harjoittelu on Opetushallituksen organisoimaa, Erasmus-harjoittelua, opiskelijalla on Vaasan yliopiston myöntämä harjoitteluvoucher tai opiskelija saa siihen jonkin muun apurahan. Myöskään ulkomaisen opiskelijan kotimaassaan suorittamaan harjoitteluun ei myönnetä matka-apurahaa.

Edellytykset

 • Matka-apuraha myönnetään ulkomailla suoritettavaan harjoitteluun, joka kestää vähintään kolme kuukautta.
 • Opiskelijalla tulee olla hakuhetkellä opintorekisterissä vähintään 160 opintopistettä tai hänen tulee olla Vaasan yliopiston maisterivaiheen opiskelija.
 • Opiskelijan tulee liittää harjoittelu Vaasan yliopistossa suorittamaansa tutkintoon.
 • Opiskelija valmistuu ylempään korkeakoulututkintoon vasta harjoittelun päätyttyä.
 • Vaasan yliopisto maksaa matka-apurahan opiskelijan ilmoittamalle tilille.
 • Opiskelijan tulee käyttää apurahaa vain harjoittelusta aiheutuviin matkakuluihin.
 • Mikäli harjoittelu, johon apurahaa on myönnetty, peruuntuu tai keskeytyy tai harjoittelun ajankohta muuttuu, tulee siitä ilmoittaa välittömästi urapalveluihin ja palauttaa myönnetty tuki.
 • Opiskelija huolehtii itse tarvittavien vakuutusten ottamisesta.
 • Viimeistään kahden kuukauden kuluttua harjoittelun päättymispäivästä opiskelijan tulee toimittaa kopio työtodistuksesta tai 1–2 -sivuinen vapaamuotoinen harjoitteluraportti sekä matkakuitit Urapalveluihin.
 • Mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, voidaan apuraha periä takaisin.

Hakeminen

Matka-apurahaa voi hakea ympäri vuoden harjoittelupaikan saatuaan. Matka-apurahaa haetaan matka-apurahahakemuksella. Hakemukseen tulee liittää harjoitteluhops, ansioluettelo ja matkakustannusarvio. Hakemukset liitteineen toimitetaan Vaasan yliopiston urapalveluihin. Opiskelijalle ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse. Myönteisen päätöksen pohjalta tehdään matka-apurahasopimus. Matka-apuraha maksetaan päätöksestä seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Matka-apuraha tulee käyttää hakemuksessa mainittuun kohteeseen hakemuksessa mainittuna aikana. Opiskelijan tulee toimittaa kopio työtodistuksesta tai harjoitteluraportti sekä matkakuitit kahden kuukauden kuluessa harjoittelun päättymisestä urapalveluihin harjoittelu(at)univaasa.fi.

Lisätietoja:

harjoittelu(at)univaasa.fi

 

 

Harjoitteluhops (392.48 KB)
Katri Pöntinen
Amanuenssi, urapalvelut

Yliopistopalvelut, Opiskelun ja opetuksen palvelut

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8443
 • Fabriikki F416
Sunna Vainiomaa
Asiantuntija, urapalvelut

Yliopistopalvelut, Opiskelun ja opetuksen palvelut

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8173
 • Fabriikki F417

Kansainvälisiä harjoitteluohjelmia

Opetushallitus

Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden (CIMO) kautta kaikkien alojen opiskelijat voivat hakea kansainväliseen harjoitteluun. Harjoittelupaikkoja on ympäri maailmaa mm. suurlähetystöissä, kulttuuri-instituuteissa, julkisella sektorilla, yrityksissä ja opetushallituksen  yhteistyöorganisaatioissa. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Lisätietoa on CIMO:n harjoittelusivuilla.

Euroopan unioni

Euroopan unionin eri toimielimissä (mm. Euroopan parlamentti, komissio, keskuspankki jne.) on tarjolla harjoittelupaikkoja monien eri alojen opiskelijoille. Katso eri toimielinten rekrytointisivuille johtava linkkilista.

IAESTE

IAESTE Finlandin kautta voi hakeutua ulkomailla suoritettavaan työharjoitteluun. Harjoittelumahdollisuuksia on ensisijaisesti tekniikan alan opiskelijoille, mutta myös luonnontieteitä ja kauppatieteitä opiskelevat voivat hakeutua työharjoitteluun. Lisätietoa IASTE Finland.

Nordjobb

Nordjobb on tarkoitettu 18-25-vuotiaille pohjoismaalaisille. Nordjobb-ohjelman kautta voit saada kesätyöpaikan Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Färsaarilta, Grönlannista tai Islannista. Työskentelyjakson pituus vaihtelee neljästä viikosta viiteen kuukauteen touko-syyskuussa. Nordjobb-organisaatio hankkii harjoittelijalle työpaikan ja asunnon, ja tarjoaa vapaa-ajan ohjelmaa. Vuokra, matkat ym. kulut maksetaan itse työstä saatavasta palkasta. Lisätietoa Nordjobb-sivuilla.

Vinkkejä

Oleskelu- ja työlupaan sekä viisumiin liittyvät määräykset vaihtelevat maittain. Suomalaiset voivat oleskella Pohjoismaissa vapaasti ilman oleskelu- tai työlupaa. EU- ja Eta-maissa harjoittelija tarvitsee oleskeluluvan, jos oleskelu maassa kestää yli kolme kuukautta. Lisätietoa: Ulkoasiainministeriö, Työ- ja elinkeinotoimisto

Muiden maiden osalta oleskelu- ja työlupakäytännöt on selvitettävä maakohtaisesti. Lisätietoja oleskeluluvista, viisumeista ym. saa ko. valtion lähetystöstä Suomessa. Työluvan hakeminen kannattaa tehdä heti, kun saat tietää työpaikasta, sillä luvan käsittely saattaa kestää.

Mikäli harjoittelijan palkan maksaa paikallinen työnantaja, verot maksetaan kohdemaahan. Verotuskäytännöt vaihtelevat maittain. Lisätietoa: Verohallinto

Harjoittelijalla tulee olla harjoittelun ja matkojen aikana vakuutus. Kelan kautta voit hankkia eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jolla saat sairaanhoidon EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä. Lisätietoja löytyy Kelan Muutto ulkomaille -sivulta.

Työskentelystä Pohjoismaissa saa tietoa Haloo Pohjola -neuvontapalvelusta.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?