Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma (Helsinki)

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opinnoissa otetaan monipuoliseen tarkasteluun hyvinvointiyhteiskunnan ja sen organisaatioiden toiminta, palvelut ja johtaminen painottaen sosiaali- ja terveysalan yhteistyötä ja tulevaisuuden haasteita. Opinnot vahvistavat opiskelijoiden ymmärrystä hyvinvointijärjestelmien kohtaamista vaateista ja kehittämistarpeista. Tavoitteena on ymmärtää, millainen rooli hyvinvointijärjestelmillä on yhteiskunnassa kokonaisuutena.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopintoihin voi hakea korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa vuosittain. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opinnot tarjotaan pääosin verkkototeutuksena. Lisätietoja ohjelmaan hakemisesta löytyy Maisteriohjelmat-verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä hallintotieteiden koulutusvastaavaan (hall-opintoneuvonta(at)uwasa.fi).

Helsingin tuomiokirkko

Hyvät Helsingin sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopiskelijat!

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen oppiaineella on Vaasan yliopistossa liki kolmenkymmenen vuoden historia. Oppiaineesta on vuosien saatossa valmistunut noin 320 maisteria ja 16 tohtoria. Oppiaineesta valmistuneet ovat työllistyneet hyvin. Yleisen sote-asiantuntijuuteen kohdistuvan hyvän kysynnän lisäksi tilanteeseen on vaikuttanut se, että koulutus on työlämälähtöistä ja sisältöjen kehittäminen on sidottu laadukkaaseen ja ajan hermolla elävään tutkimukseen.

Yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa toteutettava maisteriohjelma käynnistyi vuonna 2016. Koulutus on ollut suosittua, sillä yhtä paikkaa kohden on ollut keskimäärin 12 hakijaa. Helsingin maisteriohjelman opiskelijat ovat olleet motivoituneita, josta osoituksena se, että opinnot edenneet tehokkaasti. Ohjelmasta on vuoden 2020 loppuun mennessä valmistunut liki 50 maisteria. Helsingin maisteriohjelmassa on hyvä henki ja opiskelijapalautteessa on kiitetty yhteisöllisyyttä, joustavuutta ja opetuksen laatua. Työn ja opiskelun yhdistäminen on aina haastavaa, mutta palautteen perusteella myös siinä on onnistuttu hyvin.

Onnittelut jokaiselle uudelle opiskelijalle!

Tervetuloa joukkoomme, tehdään opinnoista yhteisöllinen, innostava ja älyllisesti haastava matka sote-maisteriksi.

Harri Jalonen

Professori

Image
Harri Jalonen

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opinnot suoritettuaan opiskelija osaa

 • tulkita sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen, toteuttamiseen ja johtamiseen liittyviä erityiskysymyksiä,
 • analysoida ja arvioida suomalaisen yhteiskunnan erityispiirteitä tarkastelemalla hyvinvointipalvelujen laajoja kokonaisuuksia ja niiden yhteyttä muihin palvelusektoreihin kansallisesti ja kansainvälisesti,
 • vertailla hyvinvointiyhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia ja tulevaisuuden haasteita.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opetus ja tutkimus analysoi hyvinvointiyhteiskuntaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä yhteiskuntatieteellisten menetelmien ja oppien varassa. Opinnot syventävät opiskelijoiden ymmärrystä hyvinvointijärjestelmistä ja niiden toimintaympäristöistä, joissa vallitsevana elementtinä on muutos ja erilaisten ilmiöiden vahva yhteenkietoutuminen. Tarkastelemme esimerkiksi yhteenkietoutumisen mukanaan tuomaa kompleksisuutta ja organisaatioiden pirullisia ongelmia käyttäen apuna sekä kansallisia että kansainvälisiä kokemuksia. Tavoitteena on vahvistaa ymmärrystä hyvinvointijärjestelmän tehtävistä ja antaa välineitä, joiden varassa opiskelijoilla on hyvät valmiudet työskennellä hyvinvointialojen vaativalla ja monitulkintaisella saralla sekä julkisella, yksityisellä että vapaaehtoissektorilla.

Syventävät opinnot koostuvat teemoista, joissa otetaan haltuun ajankohtaiset ja työelämän kannalta merkittävät asiat kuten johtamismallit, demokratiainnovaatiot tai uudet tavat ymmärtää yhteiskunnan kokonaisturvallisuus. Tavoitteena on antaa opiskelijoille erinomaiset valmiudet hyvinvointijärjestelmien ja niiden palvelujen monipuoliseen kehittämiseen ja johtamiseen. Opinnot tuottavat kyvyn tunnistaa ja reagoida yhteiskunnan hyvinvoinnin kasvaviin haasteisiin.

Oppiaineessa on jatkuvasti panostettu uusien ja monipuolisten opetusmenetelmien soveltamiseen, joissa korostuu vuorovaikutus ja opiskelijoiden omatoimisuus. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopiskelijat toimivat aidosti osana tutkimusyhteisöä. Oppiaineen laajat työelämäyhteydet näkyvät niin tutkimuksessa kuin opetuksessa.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopinnot mahdollistavat sijoittumisen julkisten, yksityisten ja vapaaehtoissektorin organisaatioiden monipuolisiin ja vaativiin asiantuntija- ja johtamistehtäviin. Valmistuneiden tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi perusturvajohtaja, toiminnanjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kehittämispäällikkö, yrittäjä, talousjohtaja, osastonhoitaja, ylihoitaja ja projektipäällikkö.

Valmistuneilla on myös mahdollisuus jatkaa tohtoriopintoihin.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelman toteuttamisesta ja sisällöstä vastaa Vaasan yliopisto. Opetus toteutetaan pääosin Helsingissä. Opiskelijat ovat Vaasan yliopiston varsinaisia tutkinto-opiskelijoita. Ohjelmaan valitut opiskelijat suorittavat hallintotieteiden maisterin tutkinnon (120 op), jonka opintosuunta on sosiaali- ja terveyshallintotiede.

Peppi-järjestelmä

Kartat ja kulkuohjeet

Image
Meilahden toimiston kartta

 

Asioiminen sosiaali- ja terveyshallintotieteen toimistolla Helsingissä

Toimisto sijaitsee Meilahden kampuksella hallintorakennuksen toisessa kerroksessa huone 2.12. Rakennuksessa on kulunvalvonta ja toimistolle ei ole vapaata kulkua. Tapaaminen tulee sopia aina etukäteen sähköpostilla (juha.lindell(at)uva.fi). Kulku toimistolle tapahtuu hallintorakennuksen sisäänkäynnistä. Ala-aulassa ilmoittaudutaan vahtimestarille ja hän neuvoo eteenpäin.

Opiskelijakortin tilaaminen ja lukuvuositarra

Tietoa Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan jäsenyydestä ja opiskelijakortin sekä lukuvuositarran tilaamisesta löydät täältä.

Opiskelija on itse vastuussa opiskelijakortin ja lukuvuositarran tilaamisesta.

Minulla on jo opiskelijakortti?

Mikäli olet opiskellut jo aiemmin Vaasan yliopistossa ja sinulla on SYL:n hyväksymä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan kortti, ei uutta korttia tarvitse tilata. Lukuvuositarra luovutetaan ainoastaan VYY:n logolla varustettuihin kortteihin, ei muiden yliopistojen tai korkeakoulujen kortteihin.

Kirjastot ja tenttikirjallisuus

Tenttikirjat sijaitsevat pääosin Vaasan yliopiston kirjastossa Tritoniassa sekä Meilahden kampuskirjastossa Terkossa. Opiskelija on itse vastuussa kirjastokorttien hankkimisesta kirjastoihin. Korttien tilausohjeet löytyvät kirjastojen kotisivuilta. Tenttikirjat ovat pääsääntöisesti sähköisinä versioina Tritoniassa. Osa sähköisistä tenttikirjoista vaatii kirjastokortin, joten myös Helsingin opiskelijoiden kannattaa tilata Tritonian kirjastokortti. Lisää tietoa Tritonian kirjastokorttien tilaamisesta e-kirjoja varten löytyy täältä. Ne tenttikirjat, joista ei ole olemassa sähköistä versiota löytyvät painettuina kappaleina Terkosta. Täältä löytyy myös mahdollisuus tulostamiseen sekä kopiointiin.

Luentomateriaalit

Mahdolliset luentomateriaalit kuten esitykset tulevat pääsääntöisesti kurssi-ilmoittautumisen mukaan opiskelijan yliopiston sähköpostiin tai Moodle-oppimisympäristöön.

Valmistuminen

Valmistuvalle

Lisätietoja:
Koulutusvastaava Marja Vettenranta (etunimi.sukunimi(at)uwasa.fi).

Lisätietoa opinnoista ja opiskelusta

Opiskelijat-sivustolla sekä koulutusvastaava Marja Vettenranta (marja.vettenranta at uwasa.fi, 029 449 8175).

(Pidätämme oikeudet muutoksiin)

Huom. Katso tarkemmat kurssikuvaukset opetussuunnitelmista.


Pakolliset opinnot


HTMH3400 Muutos, johtaminen ja kompleksisuus, 5 op

Vastuuopettaja: Juha Lindell & Niklas Lundström


Ajankohta ja tilat: Kurssi järjestetään etäopetuksena.

 • Ma 16.3. klo 13-16, Työterveysasema 1krs. Iso-Matti, L124, Haartmaninkatu 1 D, Helsinki.
 • Ti 17.3. klo 12-15, Työterveysasema 1krs. Iso-Matti, L124, Haartmaninkatu 1 D, Helsinki.
 • Ma 30.3. klo 12-15, Työterveysasema 1krs. Iso-Matti, L124, Haartmaninkatu 1 D, Helsinki.
 • Ma 6.4. ​klo 12-15, Työterveysasema 1krs. Iso-Matti, L124, Haartmaninkatu 1 D, Helsinki.
 • To 16.4. klo 12-16, Työterveysasema 1krs. Iso-Matti, L124, Haartmaninkatu 1 D, Helsinki.

Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 1.1.2020 ja päättyy viikko ennen opintojakson alkua.

HTMH3300 Julkisyhteisön talouden johtaminen, 5 op

Vastuuopettaja: Kristian Siikavirta

Opintojakson HTMH3300 syllabus
Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta:

 • ke 15.4. 16-18 F362A (myös video streaming)
 • ke 22.4. 16-18 F362A (myös video streaming)
 • ke 29.4. 16-18 F362A (myös video streaming)
 • ke 6.5. 16-18 F362A (myös video streaming)
 • to 7.5. 10-12 F362A (myös video streaming)

Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 01.01.2020 ja päättyy viikko ennen opintojakson alkua.

HTMH3602 Vertailevan organisaatio- ja johtamistutkimuksen menetelmät, 5 op

Vastuuopettaja: Esa Hyyryläinen
Ajankohta: 16.1.-31.3.2020
Suoritustapa: Verkkokurssi (kurssiavain Moodle-alustalle löytyy WebOodin ilmoittautumisen yhteydessä olevista lisätiedoista).
Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 30.11.2019 ja päättyy 20.1.2020.

OPISH0018 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op

Vastuuopettajat: Juha Lindell ja Marja Vettenranta
Suoritustapa: Osallistuminen orientaatiopäivän ohjelmaan. Vastuu HOPSista on ensisijaisesti opiskelijalla itsellään. Opiskelija laatii HOPSin ja käy keskustelun opinnoista vastuuopettajan kanssa.
Lisätiedot: HOPS-infoa

 

Vapaasti valittavat opinnot


HTKH2402 Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla, 5 op

Vastuuopettajat: Juha Lindell

Ajankohta: Koko lukuvuosi
Suoritustapa: Verkkokurssi (Opintojakson suorittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa).
Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 22.08.2019.

HTKH2420 Tutkimuksen tekemisen perusteet,​ 5op

Vastuuopettaja: Niklas Lundström

Ajankohta ja tilat:

 • Ti 3.3.2020 klo 13-17, Työterveysasema 1krs. Iso-Matti, L124, Haartmaninkatu 1 D, Helsinki.
 • Ti 10.3.2020 klo 13-17, Työterveysasema 1krs. Iso-Matti, L124, Haartmaninkatu 1 D, Helsinki.

Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 1.1.2020 ja päättyy viikko ennen opintojakson alkua.

HTKH2450 Kandidaattiseminaari, 5 op

Vastuuopettaja: Juha Lindell
Ajankohta ja tila:

 • Ke 1.4. klo 12-16, etäopetuksena
 • Ti 9.6. klo 12-17, Työterveysasema 1krs. Iso-Matti, L124, Haartmaninkatu 1 D, Helsinki. (järjestetään vallitsevaan tilanteeseen mukautuen)

Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 1.1.2020 ja päättyy viikko ennen opintojakson alkua.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen erityisteema, 5 op

Vastuuopettajat: Tomi Niemi & Hanna-Kaisa Pernaa
Lisätiedot:
Opiskelija valitsee:

 • yhden teeman ja
 • itselleen sopivan suoritusajankohdan.

Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen kevään suorittajille alkaa WebOodissa 1.1.2020. Kirjaudu Moodlessa opintojakson kurssipohjalle ja tutustu tarkemmin kurssin sisältöön ja suoritustapoihin. Kurssi löytyy Moodlesta nimellä ”Sosiaali- ja terveyshallintotieteen erityisteema” (kurssiavain ”4teemaa”).

Teema 1: "Hyvinvointipalveluiden eettiset haasteet" HTK2411, 5 op
Ajankohta: Koko lukuvuosi
Suoritustapa: Kirjallisen tehtävän suorittaminen

Teema 2: "Hyvinvoinnin tekijät ja työelämän muutos" HTK2412, 5 op
Ajankohta: Koko lukuvuosi
Suoritustapa: Kirjallisen tehtävän suorittaminen

Teema 3: "Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio" HTK2413, 5 op
Ajankohta: Koko lukuvuosi
Suoritustapa: Kirjallisen tehtävän suorittaminen

Teema 4: "Global Health Governance" HTK2414, 5 ECTS
Ajankohta: Koko lukuvuosi
Suoritustapa: Kirjallisen tehtävän suorittaminen

HTK2313 Hyvän virkakielen harjoituskurssi, 2 op

Vastuuopettaja: Laura Perttola
Ajankohta: Koko lukuvuosi
Suoritustapa: Verkkokurssin harjoitustehtävät ja tentti Moodlessa.
Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen WebOodissa 22.8.2019 alkaen.

OPISH0034 Harjoittelu, 5 op

Vastuuopettaja: Marja Vettenranta
Ajoitus: Koko lukuvuosi
Lisätiedot: Harjoittelun voi sisällyttää HTM-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Lisätietoa harjoittelun liittämisestä tutkintoon saa vastuuopettajalta (marja.vettenranta(at)uwasa.fi).

(Pidätämme oikeudet muutoksiin)


Huom. Lukuvuoden 2020-2021 tarkemmat kurssikuvaukset on julkaistu opinto- ja opiskelijajärjestelmä Pepissä.


Pakolliset opinnot

KSUOH9211 Tieteellinen kirjoittaminen, 5 op

Vastuuopettaja: Eija Kalliokoski
Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta: Opintojakso alkaa 14.9.2020 ja sen suorittaminen kestää noin 10 viikkoa.
Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 10.08.2020 ja päättyy viikko ennen opintojakson alkua.

HTMH3411 Sosiaali- ja terveydenhuolto osana kokonaisturvallisuutta 5 op

Vastuuopettaja: Harri Raisio

Document

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta: Kurssi avautuu suorittamista varten viimeistään 16.11.2020.
Tentit: Järjestetään Moodlessa

 • 18.12.2020–19.12.2020
 • 19.2.2021–20.2.2021
 • 23.4.2021–24.4.2021

Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 10.08.2020 ja päättyy viikko ennen opintojakson alkua.

HTMH3450 Tutkimusseminaari, 10 op

Vastuuopettajat: Harri Raisio, Niklas Lundström, Pekka Valkama ja Juha Lindell
Ajankohta ja tilat:

 • to 8.10.20 klo 12-17 Silmä-korvasairaala, luentosalit 1 ja 2.

Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 10.08.2020 ja päättyy viikko ennen opintojakson alkua.

OPISH0018 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op

Vastuuopettajat: Juha Lindell ja Marja Vettenranta
Suoritustapa: Osallistuminen orientaatiopäivän ohjelmaan. Vastuu HOPSista on ensisijaisesti opiskelijalla itsellään. Opiskelija laatii HOPSin ja käy keskustelun opinnoista vastuuopettajan kanssa.
Lisätiedot: HOPS-infoa 

Document


Vapaasti valittavat opinnot


HTKH2403 Hankintaosaaminen ja yrittäjyys, 5 op

Vastuuopettaja: Pekka Valkama
Suoritustapa: Verkkoluennot ja kurssitehtävä. Lisätietoa kurssin suorittamisesta tulee ilmoittautuneille ilmoittautumisen päätyttyä.

Tentit: (järjestetään tilanteeseen mukautuen. Näillä näkyminen tenttejä ei järjestetä)

 • ti 8.12.20 klo 12-15 Puistosairaala, Niilo hallmann –Sali
 • ti 12.1.21 klo 12-15 Kolmiosairaala, koulutustilat 3.005 ja 3.006, 3 krs.
 • ti 16.2.21 klo 12-15 Kolmiosairaala, koulutustilat 3.005 ja 3.006, 3 krs.

Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 10.08.2020 ja päättyy 31.08.2020. Opintojakson kurssialusta löytyy Moodlesta, eikä kirjautumiseen tarvita kurssiavainta.

HTKH2402 Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla, 5 op

Vastuuopettajat: Juha Lindell

Document

Ajankohta: Koko lukuvuosi
Suoritustapa: Verkkokurssi (Opintojakson suorittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. Kun haluat suorittaa kurssin, niin lähetä sähköpostia juha.lindell(a)uwasa.fi ja saat kurssiavaimen Moodleen).
Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 10.08.2020.

HTK2313 Hyvän virkakielen harjoituskurssi, 2 op

Vastuuopettaja: Laura Perttola
Ajankohta: Koko lukuvuosi
Suoritustapa: Verkkokurssin harjoitustehtävät ja tentti Moodlessa.
Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 26.08.2020.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen erityisteema, 5 op

Vastuuopettajat: ks. teemoilta erikseen
Lisätiedot: Opiskelija valitsee: yhden teeman ja itselleen sopivan suoritusajankohdan.
Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 26.08.2020. Kirjaudu Moodlessa opintojakson kurssipohjalle ja tutustu tarkemmin kurssin sisältöön ja suoritustapoihin. Kurssi löytyy Moodlesta nimellä ”Sosiaali- ja terveyshallintotieteen erityisteema” (kurssiavain ”4teemaa”).

Vaihtoehtoiset teemat:

Teema 3: "Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio" HTK2413, 5 op
Opettaja: Tomi Niemi
Ajankohta: Koko lukuvuosi
Suoritustapa: Kirjallisen tehtävän suorittaminen

Muut teemat (1, 2 ja 4) järjestetään kevätlukukaudella 2021.

(Pidätämme oikeudet muutoksiin)

Huom. Lukuvuoden 2020-2022 tarkemmat kurssikuvaukset on julkaistu opinto- ja opiskelijajärjestelmä Pepissä.

Pakolliset opinnot

HTMH3605 Hallintotieteellisen tutkimuksen menetelmät 5 op

Vastuuopettaja: Harri Raisio

Document

 

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta: Opintojakso avautuu maaliskuussa ja on suoritettavissa kevätlukukauden 2021 loppuun. Lisätiedot löytyvät Moodlesta.
Tentti: Järjestetään Moodlessa
Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 01.01.2021 ja päättyy 30.4.2021.
Lisätiedot: Jakson aiempi nimi: HTM3602 Vertailevan organisaatio- ja johtamistutkimuksen menetelmät 5 op.

HTMH3200 Julkinen strateginen johtaminen 5 op

Vastuuopettaja: Sanna Tuurnas

 

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta:

 • Ke 20.1.2021 klo 12-14 verkkoluento (tallennetaan)
 • To 21.1.2021 klo 12-14 verkkoluento (tallennetaan)
 • Ke 27.1.2021 klo 12-14 verkkoluento (tallennetaan)
 • To 28.1.2021 klo 12-14 verkkoluento (tallennetaan)
 • Ke 3.2.2021 klo 12-14 verkkoluento (tallennetaan)
 • To 4.2.2021 klo 12-14 verkkoluento (tallennetaan)
 • Ke 10.2.2021 klo 12-14 verkkoluento (tentti)

Tentit: Järjestetään Moodlessa (muut tenttikerrat ilmoitetaan myöhemmin)

 • Ke 10.2.2021 klo 12-14 (ensimmäinen tentti järjestetään viimeisellä luentokerralla)

Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 01.01.2021 ja päättyy 17.01.2021.

HTMH3300 Julkisyhteisön talouden johtaminen, 5 op

Vastuuopettaja: Kristian Siikavirta

Document

 

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta:

 • Ke 7.4.2021 klo 16-18 verkkoluento
 • Ke 14.4.2021 klo 16-18 verkkoluento
 • Ke 21.4.2021 klo 16-18 verkkoluento
 • Ke 28.4.2021 klo 16-18 verkkoluento
 • To 29.4.2021 klo 10-12 verkkoluento
 • Ti 4.5.2021 klo 9-15 verkkoluento

Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 01.01.2021 ja päättyy viikko ennen opintojakson alkua.

HTMH3400 Muutos, johtaminen ja kompleksisuus, 5 op

Vastuuopettaja: Juha Lindell & Niklas Lundström

Document

 

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta: Opintojakson Moodle avautuu maaliskuun alussa

 • To 15.4.2021 klo 9-16 verkkoluento

Tentti: Järjestetään Moodlessa.
Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 01.01.2021 ja päättyy viikko ennen opintojakson alkua.

HTMH3411 Sosiaali- ja terveydenhuolto osana kokonaisturvallisuutta, 5 op

Vastuuopettaja: Harri Raisio

Document

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta: Koko lukuvuosi
Tentti: Järjestetään Moodlessa (lisää tenttikertoja ilmoitetaan myöhemmin)

 • 19.2.2021-20.2.2021
 • 23.4.2021-24.4.2021

Ilmoittautuminen: Kevään kurssi-ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 01.01.2021.
Lisätiedot: Moodle-alusta "Sosiaali- ja terveydenhuolto osana kokonaisturvallisuutta (verkko-opetus (2020)", linkki: https://moodle.uwasa.fi/enrol/index.php?id=5261

OPISH0018 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op

Vastuuopettajat: Juha Lindell ja Marja Vettenranta
Suoritustapa: Osallistuminen orientaatiopäivän ohjelmaan. Vastuu HOPSista on ensisijaisesti opiskelijalla itsellään. Opiskelija laatii HOPSin ja käy keskustelun opinnoista vastuuopettajan kanssa.
Lisätiedot: HOPS-infoa 

Document


Vapaasti valittavat opinnot

HTKH2420 Tutkimuksen tekemisen perusteet, ​ 5op

Vastuuopettaja: Niklas Lundström

Document

 

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta: Opintojakson Moodle avautuu maaliskuun alussa.
Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 01.01.2021 ja päättyy viikko ennen opintojakson alkua.

HTKH2450 Kandidaattiseminaari, 5 op

Vastuuopettaja: Juha Lindell
Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta: Opintojakson Moodle avautuu 15.3.2021.

 • Ti 8.6.2021 klo 12-17 Seminaari-istunto verkossa
 • To 25.3.2021 klo 16-18 Tiedonhankintakoulutus verkossa

Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 01.01.2021 ja päättyy viikko ennen opintojakson alkua.

HTKH2402 Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla, 5 op

Vastuuopettajat: Juha Lindell

Document

Ajankohta: Koko lukuvuosi
Suoritustapa: Verkkokurssi (Opintojakson suorittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. Kun haluat suorittaa kurssin lähetä sähköpostia juha.lindell(a)uwasa.fi ja saat kurssiavaimen Moodleen).
Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 01.01.2021.

HTK2313 Hyvän virkakielen harjoituskurssi, 2 op

Vastuuopettaja: Laura Perttola
Ajankohta: Koko lukuvuosi
Suoritustapa: Verkkokurssin harjoitustehtävät ja tentti Moodlessa.
Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 26.08.2020. Mikäli olet aloittanut opintosi tammikuussa ja ilmoittautumisessa on ongelmia, ole yhteydessä amanuenssi Susanna Mäenpäähän (susanna.maenpaa(a)uwasa.fi).

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen erityisteema, 5 op

Vastuuopettajat: ks. teemoilta erikseen
Lisätiedot: Opiskelija valitsee: yhden teeman ja itselleen sopivan suoritusajankohdan.
Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen kevään suorittajille alkaa WebOodissa 01.01.2021 
Vaihtoehtoiset teemat:
 

Teema 1: "Hyvinvointipalveluiden eettiset haasteet" HTK2411, 5 op
Opettaja: Susanna Kotamäki
Opintojakson syllabus (tulossa)
Ajankohta: 8.3.2021-9.5.2021

 • 8.3.2021 klo 12-14 verkkoluento
 • 10.3.2021 klo 12-14 verkkoluento
 • 24.3.2021 klo 12-14 verkkoluento

Suoritustapa: Verkkoluennot, essee sekä Moodle-tentti

Teema 2: "Hyvinvoinnin tekijät ja työelämän muutos" HTK2412, 5 op
Opettaja: Tomi Niemi
Opintojakson syllabus (tulossa)
Ajankohta: 1.3.2021-31.5.2021
Suoritustapa: Verkkoluennot sekä tentti Moodlessa.

Teema 3: "Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio" HTK2413, 5 op
Opettaja: Tomi Niemi
Opintojakson syllabus (tulossa)
Ajankohta: Koko lukuvuosi
Suoritustapa: Kirjallisen tehtävän suorittaminen.
Lisätiedot: Opintojakson Moodle-pohjan kurssiavain: Digitalisaatio

Teema 4: "Global Health Governance" HTK2414, 5 ECTS
Opettaja: Hanna-Kaisa Pernaa
Opintojakson syllabus (tulossa)
Ajankohta: 1.1.2021-31.5.2021
Suoritustapa: Verkkoluennot sekä tentti Moodlessa.
Lisätietoja: Opintojakson Moodle-pohjan kurssiavain: GhG2021

Document

 

Document

(Pidätämme oikeudet muutoksiin)

Huom. Lukuvuoden tarkemmat kurssikuvaukset on julkaistu opinto- ja opiskelijajärjestelmä Pepissä.

Pakolliset opinnot

HTMH3605 Hallintotieteellisen tutkimuksen menetelmät, 5 op

Vastuuopettaja: Harri Raisio

Document

 

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta: Koko lukuvuosi (jatkuvasti suoritettavissa)
Tentti: Järjestetään Moodlessa. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.
Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen opintojaksolle päättyy Pepissä 30.6.2022.
Lisätiedot: Jakson aiempi nimi: HTM3602 Vertailevan organisaatio- ja johtamistutkimuksen menetelmät 5 op.

HTMH3400 Muutos, johtaminen ja kompleksisuus, 5 op

Vastuuopettaja: Juha Lindell

Document

 

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta: 1.9.2021-31.5.2022 (jatkuvasti suoritettavissa)
Tentti: Järjestetään Moodlessa.

 • 21.10.2021
 • 2.12.2021

Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen Pepissä päättyy 30.4.2022..

HTMH3413 Hyvinvointi ja rahoitus, 5 op

Vastuuopettaja: Pekka Valkama

Document

 

Lisätiedot: Luento-ohjelman muutokset ovat mahdollisia. Muutoksista ilmoitetaan kurssin sivulla Moodlessa.

Ajankohta:

 • 6.9.2021 klo 14.15-16.00 (verkkoluento)
 • 8.9.2021 klo 14.15-17.00 (verkkoluento)
 • 9.9.2021 klo 14.15-16.00 (verkkoluento)
 • 13.9.2021 klo 14.15-16.00 (verkkoluento)
 • 15.9.2021 klo 14.15-17.00 (verkkoluento)
 • 16.9.2021 klo 14.15-16.00 (verkkoluento)

Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen WebOodissa 25.8.-3.9.2022 välisenä aikana.

HTMH3450 Tutkimusseminaari, 10 op

Vastuuopettajat: Harri Raisio, Pekka Valkama ja Juha Lindell

Suoritustapa: Verkko luento ja ryhmäkohtaiset seminaari-istunnot
Ajankohta: Kurssi alkaa lokakuussa.
Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen WebOodissa 25.08.2021 alkaen.

HTMH3412 Sosiaali- ja terveysjärjestelmien tulevaisuudet, 5 op

Vastuuopettaja: Hanna-Kaisa Pernaa

Document

 

Ajankohta:

 • 24.11. klo 12-15, Niilo Hallman, Puistosairaala
 • 25.11. klo 12-15, Niilo Hallman, Puistosairaala
 • 26.11. klo 12-15, Haartmanin sairaalan luentosali (4 krs.)
 • 28.1. klo 12-14, Haartmanin sairaalan luentosali (4 krs.)

Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen WebOodissa 25.08.2021 alkaen.

KSUOH9211 Tieteellinen kirjoittaminen, 5 op

Vastuuopettaja: Jaana Puskala

Document

 

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta: Opetus alkaa viikolla 36 ja kestää noin 10 viikkoa.
Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen WebOodissa 23.8.-3.9.2022 välisenä aikana.

HTMH3411 Sosiaali- ja terveydenhuolto osana kokonaisturvallisuutta, 5 op

Vastuuopettaja: Harri Raisio

Document

 

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta: Syyslukukausi
Tentti: Järjestetään Moodlessa.
Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen WebOodissa 25.08.-20.10.2022 välisenä aikana.
Lisätiedot: Moodle-alusta "Sosiaali- ja terveydenhuolto osana kokonaisturvallisuutta (verkko-opetus (2020)", linkki: https://moodle.uwasa.fi/enrol/index.php?id=5261

OPISH0018 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op

Document

 

Vastuuopettajat: Juha Lindell ja Marja Vettenranta
Suoritustapa: Osallistuminen orientaatiopäivän ohjelmaan. Vastuu HOPSista on ensisijaisesti opiskelijalla itsellään. Opiskelija laatii HOPSin ja käy keskustelun opinnoista vastuuopettajan kanssa.
Lisätiedot: HOPS-infoa

Vapaasti valittavat opinnot

HTKH2402 Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla, 5 op

Vastuuopettajat: Juha Lindell

Document

 

Suoritustapa: Verkkokurssi (Opintojakson suorittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. Kun haluat suorittaa kurssin lähetä sähköpostia juha.lindell(a)uwasa.fi ja saat kurssiavaimen Moodleen).
Ajankohta: Koko lukuvuosi (jatkuvasti suoritettavissa)
Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen WebOodissa 25.08.2021 alkaen.

HTK2313 Hyvän virkakielen harjoituskurssi, 2 op

Vastuuopettaja: Laura Perttola

Suoritustapa: Verkkokurssin harjoitustehtävät ja tentti Moodlessa.
Ajankohta: Koko lukuvuosi (jatkuvasti suoritettavissa)
Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen WebOodissa 25.08.2021 alkaen.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen erityisteema, 5 op

Vastuuopettajat: ks. teemakohtaisesti
Lisätiedot: Opiskelija valitsee yhden teeman
Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen WebOodissa 25.08.2021 alkaen.
Vaihtoehtoiset teemat:

Teema 2: "Hyvinvoinnin tekijät ja työelämän muutos" HTK2412, 5 op
Vastuuopettaja: Tomi Niemi

Document

 

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta: 13.9.2021-16.5.2022 (jatkuvasti suoritettavissa)

***

Teema 3: "Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio" HTK2413, 5 op
Vastuuopettaja: Tomi Niemi

Document

 

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta: 13.9.2021-16.5.2022 (jatkuvasti suoritettavissa)
Tentti: Järjestetään Moodlessa

***

Teema 4: "Global Health Governance" HTK2414, 5 ECTS
Vastuuopettaja: Hanna-Kaisa Pernaa

Opintojakson syllabus (tulossa)

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta: Opintojakson Moodle-alusta avautuu lokakuussa 2021 ja opintojakso on suoritettavissa koko lukuvuoden.
Tentti: Järjestetään Moodlessa

OPISH0034 Harjoittelu, 5 op

Vastuuopettaja: Marja Vettenranta

Ajoitus: Koko lukuvuosi
Lisätiedot: Harjoittelun voi sisällyttää HTM-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Lisätietoa harjoittelun liittämisestä tutkintoon saa vastuuopettajalta (marja.vettenranta(at)uwasa.fi).

Document

(Pidätämme oikeudet muutoksiin)

Huom. Lukuvuoden tarkemmat kurssikuvaukset on julkaistu opinto- ja opiskelijajärjestelmä Pepissä.

Pakolliset opinnot

HTMH3605 Hallintotieteellisen tutkimuksen menetelmät, 5 op

Vastuuopettaja: Harri Raisio

Document

 

Suoritustapa: Verkkokurssi.
Ajankohta: Koko lukuvuosi (suoritettavissa 31.7.2022 saakka).
Tentti: Järjestetään Moodlessa.
Ilmoittautuminen: Pepissä 30.6.2022 mennessä.
Lisätiedot: Jakson aiempi nimi: HTM3602 Vertailevan organisaatio- ja johtamistutkimuksen menetelmät 5 op.

HTMH3400 Muutos, johtaminen ja kompleksisuus, 5 op

Vastuuopettaja: Juha Lindell

Document

 

Suoritustapa: Verkkokurssi.
Ajankohta: 1.9.2021-31.5.2022 (jatkuvasti suoritettavissa).
Tentti: Järjestetään Moodlessa. 
Ilmoittautuminen: Pepissä 30.4.2022 mennessä.

HTMH3300 Julkisyhteisön talouden johtaminen, 5 op

Vastuuopettaja: Kristian Siikavirta

Opintojakson syllabus (tulossa)

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta: 

ke 06.04.2022 16:00-18:00 Verkkoluento
ke 13.04.2022 16:00-18:00 Verkkoluento
ke 20.04.2022 16:00-18:00 Verkkoluento
ke 27.04.2022 16:00-18:00 Verkkoluento
to 28.04.2022 10:00-12:00 Verkkoluento
ti 10.05.2022 09:00-15:00 Verkkoluento


Ilmoittautuminen: Pepissä 30.3.2022 mennessä.

HTMH3411 Sosiaali- ja terveydenhuolto osana kokonaisturvallisuutta, 5 op

Vastuuopettaja: Harri Raisio

Document

 

Suoritustapa: Verkkokurssi.
Ajankohta: Kevätlukukausi.
Tentti: Järjestetään Moodlessa (ks. syllabus).
Ilmoittautuminen: Pepissä 31.3.2022 mennessä.
Lisätiedot: Moodle-alusta "Sosiaali- ja terveydenhuolto osana kokonaisturvallisuutta (verkko-opetus (2020)", linkki: https://moodle.uwasa.fi/enrol/index.php?id=5261 (ks. kurssiavain syllabuksesta).

OPISH0018 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op

Document

 

Vastuuopettajat: Juha Lindell ja Marja Vettenranta
Suoritustapa: Osallistuminen orientaatiopäivän ohjelmaan. Vastuu HOPSista on ensisijaisesti opiskelijalla itsellään. Opiskelija laatii HOPSin ja käy keskustelun opinnoista vastuuopettajan kanssa.
Lisätiedot:HOPS-infoa

Vapaasti valittavat opinnot

HTKH2420 Tutkimuksen tekemisen perusteet, ​ 5op

Vastuuopettaja: Ilmoitetaan myöhemmin

Document

 

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta: Opintojakson Moodle avautuu maaliskuun alussa.
Ilmoittautuminen: Pepissä 28.2.2022 mennessä.

HTKH2450 Kandidaattiseminaari, 5 op

Vastuuopettaja: Juha Lindell

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta: Opintojakson Moodle avautuu 14.3.2022.

 • Ti 7.6.2022 klo 12-> Seminaari-istunto tilanteen sallimalla tavalla (verkko/luentosali)
 • Tiedonhankintakoulutus verkossa (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin).

Ilmoittautuminen: Pepissä 7.3.2022 mennessä.

HTKH2402 Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla, 5 op

Vastuuopettajat: Juha Lindell

Document

 

Suoritustapa: Verkkokurssi (Opintojakson suorittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. Kun haluat suorittaa kurssin lähetä sähköpostia juha.lindell(a)uwasa.fi ja saat kurssiavaimen Moodleen).
Ajankohta: Koko lukuvuosi (31.7.2022 saakka).
Ilmoittautuminen: Pepissä 30.6.2022 mennessä.

HTKH2403 Hankintaosaaminen ja yrittäjyys, 5 op

Vastuuopettaja: Pekka Valkama

Opintojakson syllabus (tulossa)

Suoritustapa: Verkkoluennot ja kurssitehtävä. Lisätietoa kurssin suorittamisesta tulee ilmoittautuneille ilmoittautumisen päätyttyä.
Ajankohta: 

ti 22.02.2022 14:15-17:00 Zoom
ti 01.03.2022 14:15-18:00 Zoom
ti 08.03.2022 14:15-17:00 Zoom
ti 15.03.2022 14:15-17:00 Zoom


Tentit: Tenttijärjestelyistä ilmoitetaan myöhemmin.
Ilmoittautuminen: Pepissä 15.2.2022 mennessä.
Lisätiedot: Opintojakson kurssialusta löytyy Moodlesta, eikä kirjautumiseen tarvita kurssiavainta.

HTK2313 Hyvän virkakielen harjoituskurssi, 2 op

Vastuuopettaja: Laura Perttola

Suoritustapa: Verkkokurssin harjoitustehtävät ja tentti Moodlessa.
Ajankohta: Koko lukuvuosi (jatkuvasti suoritettavissa)
Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen WebOodissa 25.08.2021 alkaen.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen erityisteema, 5 op

Vastuuopettajat: ks. teemakohtaisesti
Lisätiedot: Opiskelija valitsee yhden teeman
Ilmoittautuminen: Kurssi-ilmoittautuminen Pepissä 25.08.2021 alkaen.
Vaihtoehtoiset teemat:

Teema 1: "Hyvinvointipalveluiden eettiset haasteet" HTK2411, 5 ECTS
Vastuuopettaja: Susanna Kotamäki-Viinikka

Opintojakson syllabus (tulossa)

Suoritustapa: Verkkoluennot ja harjoitukset verkossa sekä kirjallinen koe Moodlessa.
Ajankohta: 21.2.-9.3.2022

 • 21.2.2022 klo 12.00-14.00 Zoom
 • 23.2.2022 klo 12.00-14.00 Zoom
 • 9.3.2022 klo 12.00-14.00 Zoom

Tentti: Kirjallinen koe Moodlessa.
Ilmoittautuminen: Pepissä 14.2.2022 mennessä.

***

Teema 2: "Hyvinvoinnin tekijät ja työelämän muutos" HTK2412, 5 op
Vastuuopettaja: Tomi Niemi

Document

 

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta: 13.9.2021-16.5.2021(jatkuvasti suoritettavissa)

***

Teema 3: "Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio" HTK2413, 5 op
Vastuuopettaja: Tomi Niemi

Document

 

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta: 13.9.2021-16.5.2021(jatkuvasti suoritettavissa)
Tentti: Järjestetään Moodlessa

***

Teema 4: "Global Health Governance" HTK2414, 5 ECTS
Vastuuopettaja: Hanna-Kaisa Pernaa

Document

 

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta: Koko lukuvuosi (jatkuvasti suoritettavissa)
Tentti: Järjestetään Moodlessa

OPIS0034 Harjoittelu, 5 op

Vastuuopettaja: Marja Vettenranta

Ajoitus: Koko lukuvuosi
Lisätiedot: Harjoittelun voi sisällyttää HTM-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Lisätietoa harjoittelun liittämisestä tutkintoon saa verkkosivuilta, Moodlesta (Hallintotieteiden harjoittelu, avain: raportti) sekä vastuuopettajalta (marja.vettenranta(at)uwasa.fi).

Document

Huom. sivua päivitetään!

(Pidätämme oikeudet muutoksiin)

Huom. Lukuvuoden tarkemmat kurssikuvaukset on julkaistu opinto- ja opiskelijajärjestelmä Pepissä.

Pakolliset opinnot

HTM3605 Hallintotieteellisen tutkimuksen menetelmät, 5 op

Vastuuopettaja: Jari Autioniemi

Opintojakson syllabus julkaistaan myöhemmin.

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta: Opintojakso on suoritettavissa aikavälillä 1.11.202231.5.2023.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa Pepissä 24.8.2022 ja päättyy 30.4.2022.

*

HTM3413 Hyvinvointi ja rahoitus, 5 op

Vastuuopettaja: Petra Kokko (petra.kokko(a)thl.fi)

Opintojakson syllabus julkaistaan myöhemmin.

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta:

 • Ke 9.11.2022 klo 14.1516.00
 • Ma 14.11.2022 klo 14.1516.00
 • Ke 16.11.2022 klo 14.1517.00
 • To 1.12.2022 klo 14.1516.00
 • Ke 7.12.2022 klo 14.1518.00
 • Ma 12.12.2022 klo 14.1516.00
 • To 15.12.2022 klo 14.1516.00
 • Ma 19.12.2022 klo 14.15–16.00

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa Pepissä 24.8.2022 ja päättyy viikko ennen opetuksen alkua.
Lisätiedot: Luento-ohjelman muutokset ovat mahdollisia. 

*

HTMH3450 Tutkimusseminaari, 10 op

Vastuuopettajat: Harri Raisio, Pekka Valkama, Petri Virtanen, Jari Autioniemi ja Juha Lindell

Opintojakson syllabus julkaistaan myöhemmin.

Suoritustapa: Verkkoluento ja ryhmäkohtaiset seminaari-istunnot.
Ajankohta: Opintojakso alkaa lokakuussa.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen alkaa Pepissa 24.8.2022.

*

HTMH3412 Sosiaali- ja terveysjärjestelmien tulevaisuudet, 5 op

Vastuuopettaja: Hanna-Kaisa Pernaa

Opintojakson syllabus julkaistaan myöhemmin.

Suoritustapa: Hybridiopetus
Ajankohta: 

 • Ma 14.11.2022 klo 1012 Zoom
 • Ti 15.11.2022 klo 1012 Zoom 
 • Ke 17.11.2022 klo 1214 Zoom 
 • Ma 21.11.2022 klo 1516.30, Naistenklinikan kellari, luentosalit 1 ja 2  & Zoom
 • Ti 22.11.2022 klo 1516.30, Puistosairaala, Niilo Hallman -sali & Zoom
 • Ke 23.11.2022 klo 1516.30, Naistenklinikan kellari, luentosalit 1 ja 2  & Zoom
 • Pe 10.2.2023 klo 1516.30, Puistosairaala, Niilo Hallman -sali & Zoom

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa Pepissä 24.8.2022 ja päättyy viikko ennen opetuksen alkua.

*

KSUOH9211 Tieteellinen kirjoittaminen, 5 op

Vastuuopettaja: Jaana Puskala

Opintojakson syllabus julkaistaan myöhemmin.

Suoritustapa: Verkko-opetus
Ajankohta: Aloitus viikolla 36, ma 5.9.2022
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa Pepissä 22.8.2022.

*

HTM3411 Sosiaali- ja terveydenhuolto osana kokonaisturvallisuutta, 5 op

Vastuuopettaja: Harri Raisio

Opintojakson syllabus julkaistaan myöhemmin.

Suoritustapa: Verkko-opetus
Ajankohta: Opintojakson on suoritettavissa jatkuvasti aikavälillä 1.11.202231.5.2023.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa Pepissä 24.8.2022 ja päättyy 30.4.2022.

*

OPISH0018 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op

Document
Vastuuopettajat: Juha Lindell ja Marja Vettenranta
Suoritustapa: Vastuu HOPSista on ensisijaisesti opiskelijalla itsellään. Opiskelija laatii HOPSin ja käy keskustelun opinnoista vastuuopettajan kanssa.
Ilmoittautuminen: Opintojakson suorittaminen ei vaadi erillistä ilmoittautumista.
Lisätiedot: HOPS-infoa

 

Vapaasti valittavat opinnot

Vapaasti valittavien opintojen osalta koko Vaasan yliopiston (etä)opintotarjonta on opiskelijoiden käytössä.

HTMH0034 Harjoittelu, 5 op

Vastuuopettaja: Marja Vettenranta

Ajankohta: Koko lukuvuosi
Ilmoittautuminen: Opintojakson suorittaminen ei vaadi erillistä ilmoittautumista.
Lisätiedot: Harjoittelun voi sisällyttää HTM-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Lisätietoa harjoittelun liittämisestä tutkintoon saa vastuuopettajalta (marja.vettenranta(at)uwasa.fi).

 

Document

Huom. sivua päivitetään!

(Pidätämme oikeudet muutoksiin)

Huom. Lukuvuoden tarkemmat kurssikuvaukset on julkaistu opinto- ja opiskelijajärjestelmä Pepissä.

Pakolliset opinnot

HTM3605 Hallintotieteellisen tutkimuksen menetelmät, 5 op

Vastuuopettaja: Jari Autioniemi

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta: Opintojakso on suoritettavissa aikavälillä 1.11.202231.5.2023.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa Pepissä 24.8.2022 ja päättyy 30.4.2023.

Opintojakso opinto-oppaassa:
https://opas.peppi.uwasa.fi/fi/opintojakso/HTM3605/3514?period=2022-2023

*

HTMH3400 Muutos, johtaminen ja kompleksisuus, 5 op

Vastuuopettaja: Juha Lindell

Suoritustapa: Verkkokurssi
Ajankohta: Opintojakso on suoritettavissa aikavälillä 16.1.202331.5.2023.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa Pepissä 24.8.2022 ja päättyy 30.4.2023.

Opintojakso opinto-oppaassa:
https://opas.peppi.uwasa.fi/fi/opintojakso/HTMH3400/1777?period=2022-2023

*

HTM3411 Sosiaali- ja terveydenhuolto osana kokonaisturvallisuutta, 5 op

Vastuuopettaja: Harri Raisio

Suoritustapa: Verkko-opetus
Ajankohta: Opintojakson on suoritettavissa jatkuvasti aikavälillä 1.11.202231.5.2023.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa Pepissä 24.8.2022 ja päättyy 30.4.2023.

Opintojakso opinto-oppaassa:
https://opas.peppi.uwasa.fi/fi/opintojakso/HTM3411/1761?period=2022-2023

*

HTM3300 Julkisyhteisön talouden johtaminen, 5 op

Vastuuopettaja: Kristian Siikavirta

Suoritustapa: Verkko-opetus
Ajankohta: 4.4.9.5.2023
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa Pepissä 24.8.2022 ja päättyy viikko ennen opetuksen alkua.

Opintojakso opinto-oppaassa:
https://opas.peppi.uwasa.fi/fi/opintojakso/HTM3300/1750?period=2022-2023

*

HTM3200 Julkinen strateginen johtaminen, 5 op

Vastuuopettaja: Sanna Tuurnas

Suoritustapa: Verkko-opetus
Ajankohta: 19.1.2.3.2023
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa Pepissä 24.8.2022 ja päättyy viikko ennen opetuksen alkua.

Opintojakso opinto-oppaassa:
https://opas.peppi.uwasa.fi/fi/opintojakso/HTM3200/1749?period=2022-2023

*

OPISH0018 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op

Document

 


Vastuuopettajat: Juha Lindell ja Marja Vettenranta
Suoritustapa: Vastuu HOPSista on ensisijaisesti opiskelijalla itsellään. Opiskelija laatii HOPSin ja käy keskustelun opinnoista vastuuopettajan kanssa.
Ilmoittautuminen: Opintojakson suorittaminen ei vaadi erillistä ilmoittautumista.
Lisätiedot: HOPS-infoa

Opintojakso opinto-oppaassa:
https://opas.peppi.uwasa.fi/fi/opintojakso/OPISH0018/1297?period=2022-2023

Vapaasti valittavat opinnot

HTMH0034 Harjoittelu, 5 op

Vastuuopettaja: Marja Vettenranta

Ajankohta: Koko lukuvuosi
Ilmoittautuminen: Opintojakson suorittaminen ei vaadi erillistä ilmoittautumista.
Lisätiedot: Harjoittelun voi sisällyttää HTM-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Lisätietoa harjoittelun liittämisestä tutkintoon saa vastuuopettajalta (marja.vettenranta(at)uwasa.fi).

*

HTKH2420 Tutkimuksen tekemisen perusteet, 5 op

Vastuuopettaja: Jari Autioniemi
Suoritustapa: Verkko-opetus
Ajankohta: Opintojakson Moodle-pohja avautuu maaliskuussa 2023.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa Pepissä 24.8.2022 ja päättyy 22.2.2023.

Opintojakso opinto-oppaassa:
https://opas.peppi.uwasa.fi/fi/opintojakso/HTKH2420/1741?period=2022-2023

*

HTKH2450 Kandidaattiseminaari, 5 op

Vastuuopettaja: Juha Lindell
Suoritustapa: Verkko-opetus
Ajankohta: Opintojakson Moodle-pohja avataan maaliskuussa 2023.

 • Seminaari-istunto (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)
 • Tiedonhankintakoulutus verkossa (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa Pepissä 24.8.2022 ja päättyy 22.2.2023.

Opintojakso opinto-oppaassa:
https://opas.peppi.uwasa.fi/fi/opintojakso/HTKH2450/1740?period=2022-2023

Document

Valmistuminen

Lisätiedot

Kuva
Marja Vettenranta

Marja Vettenranta

Koulutusalavastaava
Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498175
Toimisto
Fabriikki F310
Avaa profiilisivu

Koulutusohjelman johtaja

Harri Jalonen
Professori

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin: 029 449 8596
Osoite: Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa
Huone: Fabriikki F320
Vastaanotto: Sopimuksen mukaan

Vastaava opettaja

Juha Lindell
Yliopistonlehtori

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin: 029 449 8380

Osoite Vaasa: Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa
Huone: Fabriikki F322
Vastaanotto: Sopimuksen mukaan

Osoite Helsinki: Stenbäckinkatu 9, 00290 Helsinki
Huone: HUS Hallintorakennus 2.12, 2krs.
Vastaanotto: Sopimuksen mukaan

  Opintojen ohjaus

  Marja Vettenranta
  Koulutusvastaava

  Sähköposti: etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  Puh: 029 449 8175
  Vastaanotto Helsingissä: sopimuksen mukaan

  • opintojen ohjaus ml. HOPSit
  • opiskelijavalinta ja hakuneuvonta
  • opetussuunnitelmat
  • harjoittelu
  • valmistumiseen liittyvät kysymykset
  • opiskelijoiden oikeusturva