Sosiaali- ja terveyshallintotieteen sivuainekokonaisuus

Perustiedot
Järjestävä oppilaitos
Vaasan yliopiston avoin yliopisto
Koulutuksen paikkakunta
Vaasa
Koulutuksen tyyppi
Sivuainekokonaisuus
Suomi
Ala ja oppiaine
Koulutusala
Hallintotieteet
Oppiaine
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Ajankohta
Aloituslukukausi
Syksy
Aloitusvuosi
2021
Taso ja laajuus
Laajuus opintopisteinä
26-36 op
Järjestämistapa
Opetustapa
Verkko-opiskelu
Opetusmuoto
Verkko-opiskelu
Maksullisuus
Maksullisuus
Maksullinen
Tutkinto-opiskelijoille maksuton
Ei
Kuvaus

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen sivuainekokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

Pakolliset jaksot (valitaan kaikki):
ayHTK1400 Hyvinvoiva yhteiskunta, 6 op

ayHTK2401 Osallisuus hyvinvointiyhteiskunnassa, 5 op

ayHTK2402 Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla, 5 op

ayHTK2403 Hankintaosaaminen ja yrittäjyys, 5 op


Erityisteemajaksot (valitse 1-3 jaksoa):

ayHTK2412 Hyvinvoinnin tekijät ja työelämän muutos, 5 op

ayHTK2411 Hyvinvointipalvelujen eettiset haasteet, 5 op

ayHTK2413 Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio, 5 op


Perusopinnot
Koulutus Laajuus Opetustapa Paikkakunta Aloitus
Hyvinvoiva yhteiskunta - ayHTK1400 6 op Verkko-opiskelu Vaasa Syksy 2021
Aineopinnot
Koulutus Laajuus Opetustapa Paikkakunta Aloitus
Osallisuus hyvinvointiyhteiskunnassa - ayHTK2401 5 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Vaasa Syksy 2021
Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla - ayHTK2402 5 op Verkko-opiskelu Vaasa Kevät 2022
Hankintaosaaminen ja yrittäjyys - ayHTK2403 5 op Verkko-opiskelu Vaasa Kevät 2022
Hyvinvoinnin tekijät ja työelämän muutos - ayHTK2412 5 op Verkko-opiskelu, Itsenäinen opiskelu Vaasa Kevät 2022
Hyvinvointipalveluiden eettiset haasteet - ayHTK2411 5 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Vaasa Kevät 2022
Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio - ayHTK2413 5 op Verkko-opiskelu, Itsenäinen opiskelu Vaasa Kevät 2022