Tohtoriopiskelijan ohjeet ja tuki

Tohtoriopiskelijan ohjeet sisältävät sekä opiskeluun että väitöskirjatutkimukseen liittyviä ohjeita ja ne koskevat kaikkia Vaasan yliopiston tohtoriopiskelijoita. Tutustu myös tohtoriohjelmien sivuihin. Tohtoriopiskelijalle nimetyt ohjaajat tukevat ja neuvovat kaikissa väitöskirjatutkimukseen ja opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi voit kääntyä myös Tutkijakoulun ja yliopistopalveluiden muiden asiantuntijoiden puoleen. Kaikkien tohtorikoulutettavien tulee perehtyä Hyvään tieteelliseen käytäntöön ja tutkimusetiikkaan sekä sitoutua noudattamaan niiden periaatteita.