Tutkijakoulun apuraha aloittavalle tohtoriopiskelijalle

Tutkijakoulu julistaa sekä keväällä että syksyllä tohtorihaun yhteydessä haettavaksi aprurahan (24 000 €) lupaavimmalle uudelle tohtoriopiskelijalle.

Apuraha on tarkoitettu Vaasan yliopistossa väitöskirjatutkimusta tekevälle jatko-opiskelijalle, joka on saanut opinto-oikeuden syksyn 2020 tohtorihaussa.

Hakeminen

Apurahaa haetaan kevään 2021 tohtorihaun yhteydessä täyttämällä sähköinen hakulomake Opintopolku -palvelussa. Hakulomakkeella on kysymys "Haetko Vaasan yliopiston Tutkijakoulun apurahaa lukuvuodelle 2021-22? Vastaamalla "kyllä haen" hakemuksesi on mukana myös apurahaa koskevassa valinnassa.
Hakuaika on 1.4.2021-30.4.2021. Lue lisää tohtorihausta Tutkijakoulun sivuilta Tohtorikoulutukseen hakeminen.

Apurahan saajan tulee olla läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautuneena johonkin Vaasan yliopiston tohtoriohjelmaan apurahakauden alkaessa.  Vaasan yliopiston tohtoriohjelmia ovat

 • Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelma
 • Teknillisten tieteiden tohtoriohjelma ja
 • Yhteiskuntatieteiden tohtoriohjelma.

Apuraha maksetaan 1.8.2021–31.7.2022 aikana tasasuurina kuukausierinä. Apurahan saajalla ei voi olla muuta palkattua työtä apurahan ohessa. Opetustyötä tai muuta työtä apurahan saaja voi kuitenkin yksikön johtajan päätöksellä antaa enintään 20 % vuotuisesta työajastaan.

Apurahansaajan tulee osallistua aktiivisesti oman tutkimusryhmänsä toimintaan. Tohtorin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on neljä vuotta. Apurahan saaja velvoitetaan raportoimaan tutkimustyön etenemisestä Tutkijakoululle.

Apurahan saajat ovat velvollisia hakemaan apurahakauden ajaksi itselleen maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL 1280/2006) mukaisen työeläkevakuutuksen.

Valintakriteerit

Keskeisimmät valintakriteerit ovat

 • opintopolkuun liitetyistä hakupapereista ilmenevä
  • aikaisempi opintomenestys
  • tutkimussuunnitelma
  • jatko-opintosuunnitelma
  • motivaatiokirje
 • Eduksi on, mikäli aihe kuuluu yliopiston strategisesti valittuun tutkimusalueeseen vastuullisessa liiketoiminnassa ja voi vahvistaa tutkimusalustojen DigitalEconomyn, VEBICin ja Innolabin aihealueita: www.uwasa.fi/fi/about/organisation/tutkimusalustat/

Lisätietoja

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa Tutkijakoulun koordinaattori Ulla Laakkonen, sähköposti: ulla.laakkonen@uwasa.fi