Rohkeutta johtamiseen: Työhyvinvointi ja esimiehen juridiikka (5 op)

15.2.-22.3.2021

Koulutuksessa käsitellään työhyvinvoinnin johtamista ja psykologisen turvallisuuden luomista työyhteisöön. Lisäksi pohditaan, mitä ovat tämän päivän työyhteisötaidot ja miten esimiehenä pidetään yllä niitä työyhteisössä. Hyvällä johtamisella on selkeä yhteys korkeaan työhyvinvointiin. Koulutus on osa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n ja Vaasan yliopiston Executive Educationin Rohkeutta johtamiseen –koulutuskokonaisuutta.
Rohkeutta johtamiseen

Hyöty ja keskeiset tavoitteet 

Työelämän muutokset haastavat etenkin johtamista uudella tavalla. Nuoret ikäpolvet ja ikääntyvät työntekijät edellyttävät johtajuudelta uudenlaisia taitoja, jatkuvaa oman toiminnan sopeuttamista. Muutosjohtaminen ei ole vain muutoksen johtamista vaan enemmänkin jatkuvassa muutoksessa johtamista. Miten johdan, kannustan ja motivoin etätyötä tekevää henkilöstöä? 

Koulutuksessa perehdytään työhyvinvoinnin käsitteisiin ja opitaan miten työhyvinvointia voi johtaa paremmin muuttuvissa olosuhteissa. Lisäksi pureudutaan organisaatiokäyttäytymisen lainalaisuuksiin ja keinoihin rakentaa hyvinvoivaa organisaatiokulttuuria. 

Koulutuksessa opit, miten esimiehen tulee toimia, kun tilanne eskaloituu työyhteisössä. Lisäksi opit, mitä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet, miten tulee toimia konfliktitilanteissa ja mitä asioita tulee ottaa huomioon työyhteisön ongelmia ratkaistaessa. Koulutuksen lähipäivä käytännön juridiikkaa esimiehelle on tiivis paketti, jossa käydään ydinasiat työlainsäädännöstä sekä työoikeudesta ja työoikeuden perusasiat.  

Keskeinen sisältö

  • Työhyvinvoinnin käsitteet ja miten johdetaan työhyvinvointia muuttuvissa olosuhteissa 
  • Organisaatiokäyttäytymisen lainalaisuudet ja keinot rakentaa hyvinvoivaa organisaatiokulttuuria  
  • Nuorten sukupolvien odotukset työelämään – Mitä ikäpolvijohtaminen tarkoittaa käytännössä?  
  • Mitä tehdä, kun konflikti eskaloituu työyhteisössä/organisaatiossa? Mitkä ovat oikeudet ja velvollisuudet esimiestyössä? 

Kenelle  

Koulutus on suunnattu kehittämis- ja kehityshaluisille asiantuntijoille sekä esimiehille.  Koulutus soveltuu sekä yritysten että valtion, kunnan tai muiden organisaatioiden johto-, esimies- tai asiantuntijatehtävissä toimiville. 

Suosituksena on vähintään kolmen vuoden työkokemus asiantuntija- tai esimiestehtävistä. 

Toteutus   

Koulutus sisältää kolme lähiopiskelupäivää 15.2., 8.3. ja 22.3.2021. Lähiopiskelupäivät järjestetään Helsingin keskustassa.  

Koulutuksessa hyödynnetään vuorovaikutteista oppimista, valmentavaa otetta ja fasilitoivaa työskentelyä.  

Koulutukseen liittyy ennakko- ja välityöskentelyä ja siinä hyödynnetään verkko-oppimisalustaa ja muita mahdollisia sosiaalisen median välineitä ryhmän tarpeiden mukaan. 

Kouluttajat

Ensimmäisen lähipäivän kouluttaja on professori Liisa Mäkelä (KTT, FT). Mäkelä toimii Henkilöstöjohtamisen professorina ja henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmän johtajana Vaasan yliopistossa johtamisen akateemisessa yksikössä. Mäkelän tutkimusalueena on työhyvinvointi, sitä edistävät ja estävät tekijät sekä työhyvinvoinnin yhteys tulokselliseen toimintaan. Tällä hetkellä erityisesti johtajuus, esimiestyö ja työyhteisön sosiaaliset suhteet ja niiden kehittäminen kansainvälisissä ja hajallaan toimivissa organisaatioissa ovat Mäkelän kiinnostuksen kohteena. Hän on julkaissut tutkimusta korkeatasoisissa kansainvälisissä ja kotimaisissa tiedelehdissä ja kirjanlukuina. Mäkelä on ollut toteuttamassa erilaisissa organisaatioissa työhyvinvoinnin tukemiseen ja sitä kautta tuloksellisen toiminnan edistämiseen tähtääviä interventioita muun muassa työyhteisötaitoihin ja esimiestyöhön liittyen.  

Toisen lähipäivän kouluttajana toimii tutkijatohtori Susanna Kultalahti Vaasa yliopistosta. Kultalahti työskentelee Vaasan yliopiston johtamisen akateemisessa yksikössä tutkijatohtorina. Hänen väitöskirjansa ”It’s so nice to be at work!” Adopting different perspectives in understanding Generation Y at work (2015) on palkittu Emerald-kustantamon ja EFMD-yhteisön Outstanding Doctoral Awards -väitöskirjakilpailussa palkinnolla ”Highly Commended Winner” sekä Vaasan yliopiston Vuoden Tutkimustekona. Vuonna 2019 hän sai Suomen Ekonomien Opetuspalkinnon. Kultalahti on tutkimuksen saralla kiinnostunut henkilöstöjohtamisesta ja esimiestyöstä, ikäjohtamista unohtamatta. Hän toimii myös kutsuttuna puhujana muun muassa työhyvinvoinnin, esimiestyön ja työyhteisötaitojen teemoissa. 

Kolmannen lähipäivän kouluttajana toimii lakimies Maria Jauhiainen. Jauhiainen on työskennellyt työsuhdelakimiehenä vuodesta 2005. Hänellä on vankkaa kokemusta työelämän lainopillisten ongelmatilanteiden hoitamisen lisäksi asioiden sovinnollisesta ratkaisemisesta työyhteisön sisällä. Hänellä on myös kokenut erilaisten työelämän asioiden maanläheinen kouluttaja. Jauhiainen toimii myös HY+:ssa työyhteisösovittelukoulutuksen kouluttajana. 

Hinta ja ilmoittautuminen 

Rohkeutta johtamiseen -koulutuskokonaisuuden (20 op) hinta sisältäen kaikki koulutuskokonaisuuden 4 moduulia (5 op/moduuli) on 7 800 euroa + alv. 24 %. Summa laskutetaan neljässä erässä (à 1950 euroa + alv.) aina jokaisen moduulin alussa. Jos olet ilmoittautunut jo suorittamaan koko kokonaisuutta, sinun ei tarvitse ilmoittautua tähän koulutusmoduuliin erikseen. 

Voit suorittaa myös vain yhden tai useamman moduulin. Tällöin yhden moduulin (5 op) hinta on 1950 eur + alv.

Hinta sisältää lähiopiskelupäivien opetuksen, ohjauksen ja ohjatun verkkotyöskentelyn välijaksolla, opiskelumateriaalin, verkkoympäristön käytön opiskelun aikana sekä lähiopiskelupäivien aamu- ja iltapäiväkahvit. Ruokailu- ja mahdollisista majoituskustannuksista osallistujat vastaavat itse.  

Alla olevasta painikkeesta voit ilmoittautua vain tähän moduuliin. Jos haluat ilmoittautua koko koulutuskokonaisuuteen, voit tehdä sen täällä.

Lisätietoja koulutusmoduulista

Heli Kaunismäki 
Vaasan yliopisto Executive Education 
FM, AmO, asiakkuuspäällikkö  
heli.kaunismaki@univaasa.fi 
+ 358 45 1067618