Esihenkilövalmennus

Esihenkilövalmennus tarjoaa lähiesihenkilöille työkaluja jokapäiväiseen esihenkilötyöhön. Seuraava valmennus järjestetään 22.11.2021–21.3.2022.


 

esimiesvalmennus

Koulutuksen sisältö

1. Esihenkilönä kasvaminen

22.11.2021 klo 9.00 – 16.00

 • Koulutukseen valmentautuminen, tavoitteet ja orientaatio sisältöihin
 • Tunne itsesi ja tehtäväsi
 • Erilaiset ihmistyypit työyhteisössä
 • Tehokkuutta ajankäyttöön
 • Kannustava työyhteisö
 • Johtajana kasvaminen, oma rooli

Kouluttajana toimivat koulutuspäällikkö Maijastiina Jokitalo Vaasan yliopiston Executive Educationista ja HT Suvi Einola.

Suvi Einola (HT) työskentelee Vaasan hyvinvointialueen muutosjohtajana. Ennen siirtymistään akateemiseen maailmaan Suvi on työskennellyt julkisella sektorilla viisitoista vuotta esihenkilö-, koulutus- ja kehitystehtävissä. Hän on toiminut osastonhoitajana, fasilitoinut strategiatyöpajoja erityyppisissä organisaatioissa yli kymmenen vuoden ajan ja vastannut keskisuuren kaupunkiorganisaation esihenkilökoulutuksesta viisi vuotta.

Kouluttajana Suvi on mukaansatempaava ja kokenut teorian ja käytännön yhdistäjä. Tutkimuksessaan Einola on keskittynyt strategisiin käytäntöihin ja palvelullistamisen haasteisiin sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Hänen tutkimuksiaan on julkaistu sekä julkissektorin että teollisuusmarkkinoinnin tieteellisissä lehdissä ja kirjoissa. Einola on kanssakirjoittanut prof. Kohtamäen kanssa kuntaorganisaation strategiaprosessin opetuskuvauksen maailman eniten myytyyn Exploring Strategy -strategiakirjaan. 

Koulutuspäivien keskustelut ovat luottamuksellisia.

2. Esihenkilötyö muutos- ja konfliktitilanteissa

20.12.2021 klo 9.00 – 16.00

 • Muutosjohtaminen
 • Esihenkilön muutosvalmius
 • Työyhteisön ristiriidat ja niiden kohtaaminen
 • Konfliktien ratkaisu ja sovittelevan esihenkilötyön piirteet
 • Esihenkilön konfliktienratkaisukompetenssi

Koulutuspäivän sisällössä pureudutaan organisaation muutostilanteisiin ja niiden synnyttämiin työyhteisön ilmiöihin ja esihenkilötyön vaateisiin muutoksessa. Päivän toisessa osuudessa keskitytään työyhteisön ristiriitoihin, niiden hallintaan ja ratkaisukeinoihin. Tavoitteena on reflektoida omaa käyttäytymistä haastavissa tilanteissa, tutustua erilaisiin käytäntöihin ja neuvottelutekniikoihin ja kehittää uusia lähestymistapoja esihenkilötyön työkalupakkiin case-esimerkkien ja harjoitusten avulla.

Kouluttajana toimii yliopistonlehtori FT Jenni Kantola Vaasan yliopistosta. Kantola on toiminut vuosia organisaatioiden henkilöstöjohtamisen ja esihenkilötyön tutkijana ja kehittäjänä ja on erikoistunut työyhteisösovittelijana työyhteisöjen ristiriitatilanteisiin.

3. Käytännön juridiikkaa

24.1.2022 klo 9.00 – 16.00

 • Työlainsäädäntö ja sopimusjuridiikkaa
 • Esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet
 • Yksityisyyden suoja työelämässä

Kouluttajana toimii KTL Mika Kärkkäinen.

Kärkkäinen on Vaasan yliopiston lehtori ja hänen erityisalaansa ovat työlainsäädännön ja sopimisoikeiden erilaiset näkökulmat. Kärkkäisen koulutustyyli on hyvin käytännönläheinen sisältäen koko työelämän elinkaaren aina rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen saakka. Kärkkäisen opetus sisältää luentoa, case-esimerkkejä, vaikeita työlainsäädännön ratkaisuja ja keskustelua erilaisista vaihtoehdoista, miten ratkaista hankalia työlainsäädäntöön liittyviä tilanteita työyhteisöissä esihenkilönä.

4. Esihenkilö ja viestintä

21.2.2021 klo 9.00 – 16.00

 • Esihenkilö valmentajana
 • Aktiivinen kuuntelu ja palautteen antaminen
 • Kehityskeskustelut, valmistautuminen ja etukäteissuunnittelu
 • Arjen vuorovaikutustaidot
 • Osaamisen ja sen johtaminen osana strategista henkilöstöjohtamista

Kouluttajana toimii yliopiston lehtori, KTT Maria Järlström Vaasan yliopistosta.

Monipuolisessa koulutuskokonaisuudessa pureudutaan esihenkilötyön valmentavaan
otteeseen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. Päivän aikana saadaan hyviä käytännön neuvoja ja työkaluja
siihen, miten esihenkilö edistää tiiminsä kehittymistä ja oppimista kohti aktiivisempaa ja luottavampaa
työilmapiiriä. Luento-osuuksien lisäksi koulutuspäivä sisältää videoita, draamaa (omaa roolinvaihtoharjoitusta vaikeissa tilanteissa työyhteisöissä arkipäivässä) ja erilaisia muita harjoituksia.

5. Esihenkilön roolit ja tehtävät – oman esihenkilötyön kehittäminen

21.3.2022 klo 9.00 – 16.00

Ryhmätyöpäivä, joka pohjautuu koulutuksen sisältöihin ja Pekka Järvisen kirjaan liittyviin tehtäviin. Kirja kuuluu koulutuksen materiaaleihin ja jaetaan kaikille koulutuksen alussa.

Koulutuspäivän aikana saadaan selvyyttä hankaliin tilanteisiin esihenkilötyössä, pureudutaan erilaisiin pelisääntöihin, me-hengen luomiseen ja etsitään rakentavia ratkaisuja arkisiin tilateisiin. Johtamiseen liittyvät muutokset sekä tarpeettomat muutokset ovat päivän teemojen keskiössä. Osallistujat jaetaan etukäteen ryhmiin ja annetaan kotitehtävät, miten valmistautua päivään (lukemista, perehtymistä etukäteen).

Päivää fasilitoi KTT Susanna Kultalahti.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Aikataulu ja osallistumismaksu

Koulutuksen hinta osallistujaa kohden on 2490 € + alv 24 %.

Koulutus voidaan järjestää organisaatiokohtaisena, pyydä tarjous!

Kysy lisää

Kuva
Maijastiina Jokitalo

Maijastiina Jokitalo

Koulutuspäällikkö
Levón-instituutti, Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498199
Toimisto
Konttori K203
Avaa profiilisivu