Yhdessä kohti seuraavaa voittoa Urheilujohtamisen ja -markkinoinnin huipulle

Urheilussa pitkäaikainen menestys kytkeytyy yhä voimakkaammin puitteisiin, taloudellisiin resursseihin sekä liikkeenjohdolliseen osaamiseen. Jatkuvasta kehittämisestä on tullut monella tavalla vaativa haaste. Urheilujohtamisen MBA -ohjelma tarjoaa tähän haasteeseen foorumin, jossa painotetaan liikkeenjohdon näkökulmaa. Liikkeenjohdon perusteiden monipuolinen soveltaminen urheilun kiehtovassa ilmiökentässä tarjoaa vastauksia tarvittavan osaamisen vahvistumiseen.

Urheilujohtamisen MBA -ohjelma kehittää opiskelijan liikkeenjohdollista osaamista ja ymmärrystä sekä harjaannuttaa käytännön taitoja urheiluliiketoiminnan kentällä. Ohjelman kohderyhmänä ovat mm. urheiluseurojen toimitusjohtajat ja toiminnanjohtajat sekä tapahtumamarkkinoinnin parissa toimivat, markkinoinnin ja myynnin johtotehtävissä toimivat, urheilusponsoroinnin parissa toimivat ja kuntien tapahtuma- ja liikuntatoimenjohtajat.

Urheilujohtamisen ja -markkinoinnin MBA -ohjelma koostuu yleisopinnoista ja erikoistumisopinnoista, joissa keskitytään urheilujohtamiseen ja urheilumarkkinointiin. Moduulien sisällöt koostuvat lähipäivistä ja
lähipäivien välillä tapahtuvasta verkko-opiskelusta sekä muusta itsenäisestä opiskelusta.

Moduulit on mahdollista suorittaa myös yksittäisinä erillisinä moduuleina.

Seuraava urheilujohtamisen moduuli alkaa 19.10.2021.

MBA-yleisopinnot
Koulutus Laajuus Opetustapa Aloitus
Strateginen liiketoiminnan kehittäminen 10 op Lähiopetus, Monimuoto Syksy 2021
Johtajana kasvaminen - JOKA 15 op Lähiopetus, Monimuoto Syksy 2021
MBA-kehittämistyö 15 op Lähiopetus, Monimuoto Syksy 2021
Asiakasarvon ja asiakaskokemuksen johtaminen 10 op Lähiopetus, Monimuoto Kevät 2022
Strateginen talousohjaus 10 op Lähiopetus, Monimuoto Syksy 2022
Johtaminen monikulttuurisessa ympäristössä 15 op Lähiopetus, Monimuoto Kevät 2023
MBA-erikoistumisopinnot
Koulutus Laajuus Opetustapa Paikkakunta Aloitus
Urheiluliiketoiminnan johtaminen ja päätöksentekijänä kehittyminen - Sports Management 10 op Lähiopetus, Monimuoto Helsinki Syksy 2021
Markkinointi ja myynti urheiluliiketoiminnan kentässä – Sports Marketing 10 op Lähiopetus, Monimuoto Kevät 2022

Asiakkaidemme ja kouluttaja Sami Itanin näkemyksiä koulutuksesta

Tera Heinonen
Urheilujohtaminen
Tera Heinonen
Hartola Golf Oy:n toimitusjohtaja
Hanna Salmijärvi
Urheilujohtaminen
Hanna Salmijärvi
Swimming Jyväskylä ry:n toiminnanjohtaja

Ota yhteyttä!

Kysy lisää koulutuksesta vastaavalta projektipäälliköltä:

Eeva Kuorikoski
Eeva Kuorikoski
Projektipäällikkö

Levón-instituutti, Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen

  • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  • 029 449 8422
  • Konttori K203