SOTE MBA

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuva johtaminen

Tulossa! Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaminen

Vaasan yliopiston Executive Educationin tarjontaan on vuonna 2022 tulossa uusi, sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamiseen keskittyvä SOTE MBA -ohjelma.

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistamisen tavoitteita ovat alueellisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, laadukkaiden ja helposti saavutettavien palvelujen turvaaminen, tuottavuuden kehittäminen ja kustannusten hillintä, ammattimaisen henkilöstön saatavuuden varmistaminen sekä väestön ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin vastaaminen.

Muutoksessa on paljon potentiaalia. Siihen liittyy potentiaalin realisointi, mutta myös uhkien torjunta. Tämä edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluja tilaavilta ja tuottavilta organisaatioilta uudenlaista johtajuutta ja kykyä edistää systeemistä muutosta. Keskeisiksi asioiksi nousevat johtamistyön metataidot ja metahallintarakenteet, itsensä ja ihmisten johtamisen taidot, rohkeat ja osallistavat toimintatapauudistukset ja kokeilut sekä digitalisaatiota vahvasti hyödyntävä tiedolla johtaminen.

SOTE MBA -ohjelma koostuu yleisopinnoista ja erikoistumisopinnoista, joissa keskitytään systeemisen muutoksen ja ihmiskeskeiseen johtamiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Koulutus on monimuotoista opiskelua ja oppiminen tapahtuu ryhmissä. Koulutuksessa korostetaan Solution Focus -näkökulmaa sekä vahvuuksille perustuvaa johtamisajattelua.

Moduulit on mahdollista suorittaa myös yksittäisinä erillisinä moduuleina.

Seuraava SOTE MBA -moduuli käynnistyy alkuvuodesta 2022 Helsingissä.

Sisältyvät koulutukset
MBA-yleisopinnot
Koulutus Laajuus Opetustapa Aloitus
Strateginen liiketoiminnan kehittäminen 10 op Lähiopetus, Monimuoto Syksy 2021
Johtajana kasvaminen - JOKA 15 op Lähiopetus, Monimuoto Syksy 2021
MBA-kehittämistyö 15 op Lähiopetus, Monimuoto Syksy 2021
Asiakasarvon ja asiakaskokemuksen johtaminen 10 op Lähiopetus, Monimuoto Kevät 2022
Strateginen talousohjaus 10 op Lähiopetus, Monimuoto Syksy 2022
Johtaminen monikulttuurisessa ympäristössä 15 op Lähiopetus, Monimuoto Kevät 2023
MBA-erikoistumisopinnot
Koulutus Laajuus Opetustapa Paikkakunta Aloitus
Systeemisen muutoksen johtaminen sote-palveluissa 10 op Lähiopetus, Monimuoto Helsinki Kevät 2022
Ihmiskeskeinen johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 15 op Lähiopetus, Monimuoto Helsinki Syksy 2022

Ota yhteyttä

Kysy lisää koulutuksesta vastaavalta asiantuntijalta

Heli Kaunismäki
Heli Kaunismäki
Asiakkuuspäällikkö

Levón-instituutti, Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen

  • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
  • 029 449 8453
  • Konttori K202